ŠKOLNÍ AKCE 2022/2023

PODZIMNÍ EXKURZE - 2. ročník

(29.9.2022)

Ve čtvrtek 29. září vyrazili naši druháčci na exkurzi. Tentokrát se obzvlášť těšili, protože měli namířeno do ZOO v Ostravě. Prohlídka zoologické zahrady začala výukovým programem na téma ZE ŽIVOTA ZVÍŘAT. Program probíhal v nové moderní učebně a žáci se zde seznámili s různými zástupci zvířat za pomoci mnoha názorných pomůcek, zamysleli se nad jejich ohrožením a také významem zoologických zahrad. Počasí dětem přálo, a tak mohly spokojeně vyrazit na prohlídku tamních expozic. S velkým nadšením pozorovali exotická zvířata (například pandu červenou, slony, kočkovité šelmy), ale také naše domácí zvířata (husy, tur domácí, králíky). Jedinečné prostředí zoologické zahrady nám příjemně zpestřilo a rozšířilo výuku, zejména právě přítomností živých zvířat.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ- KRAJSKÉ KOLO

(27.9.2022)

V úterý 27.9. v Opavě se naše družstvo starších kluků zúčastnilo soutěže v atletickém čtyřboji. Jednalo se o krajské kolo na které postoupili na základě vítězství z předešlého kola. Soutěž nebyla vůbec jednoduchá, jelikož po celou dobu nám počasí nepřálo a lilo doslova jako z konve. I tak se naši borci Radim A., Sebastian P., Jan H., Tomáš Ch. a Patrik P. snažili ze všech sil a bojovali až do konce. Nic nevzdali a se společnou podporou v týmu včetně paní učitelky dali do každé disciplíny všechno. Někteří si ze závodů odnesli i osobní rekordy. To pro ně byla velká motivace. Podmínky však byly těžké a běžet například 1000m v prudkém dešti nebylo vůbec jednoduché. Tímto za celý závod patří všechna čest našim reprezentantům, VELKÁ CHVÁLA a GRATULACE za 4. místo z celého MS kraje.

PODZIMNÍ EXKURZE - 5. ročník

(27.9.2022)

Dne 27.9.2022 se žáci 5. ročníku zúčastnili exkurze v Planetáriu v Ostravě. Žáci na exkurzi zkoumali tajemství Vesmíru, souhvězdí a planet Sluneční soustavy. Dozvěděli se zajímavosti o názvech souhvězdí. První část byla s výkladem zaměřeným na oblohu v průběhu noci, kde se dozvěděli zajímavosti např. názvy souhvězdí, proměna večerní oblohy během celého roku. Druhá část se zabývala Sluneční soustavou. Po videoprojekci se žáci procházeli po expozici a mohli si vyzkoušet různé experimenty.

PODZIMNÍ EXKURZE - 3. ročník

(27.9.2022)

27. září 2022 se žáci 3.A a 3.B vypravili na exkurzi, která je měla blíže seznámit s naším městem. Po příjezdu do Orlové Města si prohlédli náměstí a vydali se na komentovanou prohlídku kostela Narození Panny Marie. Zde se seznámili s historií města a obdivovali krásnou výzdobu. Po procházce zámeckým parkem následovala návštěva radnice spojená s prohlídkou a výkladem o minulosti i současnosti Orlové.

PODZIMNÍ EXKURZE - 9. ročník

(23.9.2022)

Deváťáci se vydali do Fulneku po stopách dvou zdejších slavných osobností - Jana Ámose Komenského a Petry Kvitové.

V muzeu Komenského se interaktivní formou dozvěděli spoustu informací o jeho životě a dílu (především Orbis Pictus). Pak pokračovali na komentovanou prohlídku krásného barokního kostela Nejsvětější trojice. Paní průvodkyně je seznámila i s historií města a zajímavými sochami na náměstí.

V Síni slávy P. Kvitové si prohlédli nejen krásné Wimbledonské trofeje, ale i spoustu dalších trofejí a sportovních rekvizit.

Exkurzi si všichni moc pochvalovali.

PODZIMNÍ EXKURZE - 8. ročník

(23.9.2022)

V pátek 23. 9. se naši osmáci zúčastnili tradiční podzimní exkurze. Tentokrát navštívili Velký svět techniky v Ostravě. Pro žáky 8. A byl připraven program s názvem „Stavíme město“. Žáci si v něm vyzkoušeli roli architektů, jejichž úkolem bylo navrhnout nové město. Pro žáky 8. B byl naopak připraven program nesoucí název „Tajemná substance“, při kterém řešili různé chemické hádanky a prováděli chemické reakce. Domnívám se, že se dětem připravený program líbil a že se již nemohou dočkat další školní exkurze.

PODZIMNÍ EXKURZE - 7. ročník

(23.9.2022)

Na letošní podzimní exkurzi se sedmáci vydali do Ostravy, a to konkrétně do Landek Parku a Hornického muzea v Ostravě. Těšit se mohli na Velký okruh Báňského záchranářství a fárání do dolu. Seznámili se s těžkou fyzickou práci horníků, poznali, co je to absolutní tma a v Hornickém muzeu v Ostravě se dozvěděli nejen něco o historii hornictví, ale také o tom, co to obnáší být důlním záchranářem.

Po skončení si prošli historické nádvoří dolů Anselm a prohlédli si expozice důlní dopravy. Někteří si vystavené expozice vyzkoušeli.

Poté se žáci 7. B vydali na rozhlednu Landek, která je vzdálená odtamtud asi 2 kilometry. Žáci 7.B šli na krátkou naučnou stezku lesem, kde si opakovali názvy rostlin a hub, které viděli.

Všem se exkurze líbila a už teď se těší na další.

PODZIMNÍ EXKURZE - 4. ročník

(21.9.2022)

Dne 21. 9. 2022 se 4. ročníky ZŠ Mládí zúčastnily exkurze v Landek Parku Ostrava. Exkurze měla za úkol žákům přiblížit historii regionu, ve kterém žijí, seznámit je s hlavními charakteristikami okolí a představit i historii hornictví.

Prohlídku areálu žáci začali v řetízkových šatnách bývalých horníků a dále pokračovali do nestarší ostravské šachty, do dolu Anselm. Šachta dlouhá čtvrt kilometru žákům ukázala zákoutí těžebních technik, provedla je historií mechanizace důlní těžby a ukázala jim, jak těžká práce horníků je.

Po opuštění dolu se žáci přesunuli na prohlídku muzea báňského záchranářství, ve kterém si prohlédli vývoj tohoto odvětví od počátků až do současnosti. Sami si pak také vyzkoušeli, jaké metody jsou při záchraně horníků používány a zdolali lezeckou výcvikovou místnost tzv. Dýmnici.

Následovala projížďka původním důlním vláčkem z 60. let minulého století, kterou si všichni moc užili.

I přes chladné počasí čtvrťáci úspěšně odhalili tajemství autentických hornických pracovišť a moc se těší na další plánované akce.

PODZIMNÍ EXKURZE - 1. ročník

(20.9.2022)

V úterý 20. 9. žáci 1. ročníku vyrazili na svou první exkurzi. Navštívili Zoopark Skalka v Ostravě, kde absolvovali komentovanou prohlídku tamního areálu. Měli možnost z bezprostřední blízkosti pozorovat na farmě chovaná zvířata (ovce, kozy, prasata, králíky, slepice, kachny, koně, osly, lamy, emu, srny, srnce, jelena a mnohé další) a dozvědět se o nich mnoho nového. Některá zvířata děti mohly nakrmit či pohladit. V závěru si prvňáčci prošli bludiště a prohlédli makety dinosaurů a zástupců hmyzu v nadživotní velikosti (mravence, včelu, slunéčko sedmitečné).

ADAPTAČNÍ KURZ

(8.-9.9.2022)

OVOV republikové finále

(8.-9.9.2022)

Mládí znovu na republice


Vlastně je tomu už takovým pravidlem, že žáci ze ZŠ Mládí začínají nový školní rok vždy účastí na REPUBLIKOVÉM FINÁLE v Odznaku všestrannosti. Opět se naši borci probojovali až na samotný vrchol této soutěže a letos poprvé v historii na Mládí jsme postoupili s DRUŽSTVEM.

650 dětí ze škol z celé republiky a s nimi přes 200 učitelů. Taková byla ve dnech 8. a 9. září 2022 účast na třináctém ročníku republikového finále. Jedná se o 10 náročných atletických disciplín provedených ve dvou dnech v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Součástí akce na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně byla řada doprovodných sportovních aktivit i setkání s úspěšnými olympioniky.

Do letošního prestižního republikového finále OVOV postoupilo přes náročné okresní a krajské kolo zmiňované družstvo ve složení žáků: Sebastian Pipek, Radim Andl, René Weiss, Jan Horvath, Alžběta Kriščáková, Rozálie Balogová, Barbora Mrakviová a Nikola Olšarová.

Naši žáci předvedli ve všech deseti disciplínách výborné výkony a zlepšovali si své osobní rekordy. Dále se soutěže zúčastnili i jako jednotlivci, kde se náramně zadařilo žákyni Alžbětě Kriščákové, jež se umístila na nádherném 33. místě ze 122 dívek. Taktéž stojí za zmínku úspěch žáka Radima Andla, který řadou svých osobních rekordů skončil také na 33. místě z 69 chlapců.

Po celou dobu této soutěže se našim žákům také věnovala patronka a mistryně světa ve sportovní gymnastice Marianna Némethová - Krajčírová. Ta žáky povzbuzovala a motivovala svými životními zkušenostmi. Také se našim žákům věnovala rodačka z Orlové a výborná atletka Denisa Rosolová - Helceletová.

I v letošním školním roce bude naše škola nadále přihlášena do této celorepublikové soutěže, a proto doufáme, že se do republikového finále znovu probojujeme. V přípravách na soutěže se žákům poctivě věnují naše paní učitelky Mgr. Gabriela Poláchová a Mgr. Tereza Nevřelová v hodinách tělesné výchovy a také v rámci sportovních kroužků.

Účast naší školy v tomto projektu má opravdu smysl a váhu, neboť již posedmé v řadě za sebou se žáci naší školy probojovali až na samotný vrchol. To je pro nás motivací, že pohyb a poctivé trénování stojí za to!


GRATULUJEME A JEDEME DÁL!

Startujeme bezpečně

(2.9.2022)

Na ZŠ Mládí Startujeme s vizí Města

V letošním školním roce si Školní poradenské pracoviště na začátek školního roku připravilo pro třídní kolektivy další ročník projektu Startujeme bezpečně, který má pomoci žákům s návratem do školy a adaptací na svou třídu a učitele. Pro školní rok 2022/2023 jsme vybrali téma programu: Hrajeme si na město. Chceme už od začátku školního roku myslet na to, že v roce 2023 bude slavit Orlová 800 let od založení, přesněji od první zmínky o ní.

Téma se prolíná myšlením a zároveň i celoškolní výzdobou ve třídách, kde budou vyvěšeny třídní erby, motta nebo i zajímavé fotografie.

Třídní učitel se snaží vytvořit pro žáky bezpečné prostředí a přívětivou atmosféru pomocí her a aktivit s důrazem na psychosociální pohodu. Žáci byli seznámeni s organizací výuky, režimem ve škole (školním řádem) i možností výběru zájmových aktivit v Orlové na burze volnočasových aktivit.

Malé změny žáci druhého stupně zaznamenají v jejich školních zápisnících, které používají celý školní rok k zapisování úkolů, akcí a sebehodnocení. Vytvoří si chartu třídy, která vychází z jejich aktuálních potřeb. Volí si třídní samosprávu, která je součástí školní žákovské samosprávy a kde je novou rolí od letošního roku: třídní mediální zpravodaj.

Školní žákovská samospráva pak bude mít letos důležitý úkol, vymyslet pro školu zajímavou akci, kde společně oslavíme 800 let Orlové.

Děkujeme třídním učitelům za pečlivou přípravu a organizaci začátku školního roku 2022/2023. Věříme, že první dny strávené společně opět upevní vzájemné vztahy mezi žáky i kolegy a motivují k dalšímu učení a spolupráci.

Za školní poradenské pracoviště

Mgr. Lenka Pastirčáková - školní metodička prevence

Mgr. Lucie Walová - výchovná poradkyně

Nástup prvňáčků

(1.9.2022)

ŠKOLNÍ AKCE 2021/2022

Slavnostní zakončení školního roku

(30.6.2022)

ŠKOLNÍ VÝLETY- 2. stupeň

(28.6.2022)

Osmáci se vlakem vydali do krásné Olomouce. Nejprve navštívili Pevnost poznání, kde si vyzkoušeli mnoho zajímavých pokusů z fyziky, chemie, přírodopisu, zeměpisu, zdravovědy aj. Poté si vyzkoušeli všechny sportovní atrakce, které zde byly v rámci Olympiády dětí a mládeže. Pak se už všichni vydali do centra města, kde si prohlédli nejen památky UNESCO. Myslíme si, že všichni z výletu odjížděli sice unavení, ale veeeeelmi spokojení.

Žáci 7.B letos pojali ve sportovním duchu, jelikož navštívili sportovní areál u evangelického kostela v Orlové 1. Tam pro ně bylo připraveno spoustu pohybového vyžití, při kterém mohli žáci otestovat své sportovní dovednosti. Věříme, že si děti výlet užily a vytvořily si další pěknou vzpomínku na letošní školní rok.

ŠKOLNÍ VÝLET- 3. ročník

(27.6.2022)

Dne 27. 6. si žáci třetího ročníku vyjeli na školní výlet k rybníku Balaton za zkušenými rybáři z Českého rybářského svazu místní organizace Orlová. Žáci měli možnost si vyzkoušet pod odborným vedením nahazování prutů do rybníku, navazování háčků, dozvěděli se, co znamená být rybářem, jak se rybářem stát a která ryba je nejchutnější, dále si prohlédli zázemí rybářů a poznávali některé druhy ryb. Nakonec si opekli špekáček a vyšli na procházku kolem rybníku.

DEN BEZPEČNOSTI

(28.6.2022)

V úterý 28. 6. 2022 na naší škole proběhl Den bezpečnosti pro žáky 1. stupně.

V první vyučovací hodině si děti na interaktivní tabuli vyzkoušely různé situace v dopravě - jak se správně chovat při cestě do školy, ve městě, při jízdě na kole.

Druhá vyučovací hodina začala vyhlášením cvičného poplachu. Děti dle pokynů učitelů opustily v co nejkratším čase budovu školy a seřadily se na školním hřišti. Tam již na ně čekali dva policisté, kteří zde předvedli práci policie, včetně používaného technického vybavení policistů a jejich zbraní. Děti tak měly možnost si jednotlivé vybavení osahat, obléci si neprůstřelné vesty a zblízka prohlédnout zbraně. Z přednášky policistů a praktických ukázek byly nadšeny.

V další časti dne se ve třídách vystřídaly na stanovištích, kde si ve skupinkách vyzkoušely jak se zachovat v rizikové situaci s interaktivním voláním na tísňovou linku; v tabletech vyhledávaly a kroužkovaly nebezpečná místa doma, nebezpečné předměty v parku; v pracovních listech přiřazovaly správnou výbavu kola a poznávaly dopravní značky; při deskové hře „Oheň“ si procvičovaly hořlavé a nehořlavé látky.

Den bezpečnosti přispěl k ověření a zvládnutí teoretických i praktických dovedností žáků z oblasti prevence mimořádných událostí, zvýšenými riziky v období letních prázdnin a dodržováním pravidel silničního provozu.

Poděkování patří všem pedagogům, asistentům pedagoga, policistům a žákům 9. třídy, kteří přispěli ke zdárnému průběhu tohoto zážitkového dne.


Mgr. Eva Nepokojová, organizátor akce,

koordinátor OOMU pro 1. stupeň

ŠD- HLEDÁNÍ POKLADU

(28.6.2022)

Dne 28.6. 2022 si děti ze všech oddělení školní družiny zahrály HRU O POKLAD. Děti si na stanovištích vyzkoušely vědomostní kvízy a také si musely trošku zacvičit. Je jasné, že nejvíc je bavilo poslední stanoviště a to hledání pokladu na pozemku školy. Bylo to moc fajn odpoledne.

KOUZELNÝ DEN SE ZVÍŘÁTKY

(24.6.2022)

Dne 24.6. proběhl Kouzelný den se zvířátky pro I. stupeň. Děti plnily úkoly celkem na deseti stanovištích, které byly zaměřené na různá zvířata a vypomáhaly u nich děti ze 7., 8. a 9. ročníku. U každého stanoviště pak musely vyluštit řádek do křížovky s pomocí hádanky či jiné nápovědy. Tajenka následně dětem odhalila druhou část dne. Za dětmi se přijela podívat kouzelnice Radana, která svým vystoupením děti okouzlila. Některé děti si samy mohly vyzkoušet kouzelnické triky a společně si pak všichni zatančili.

MALÝ ŠKOLNÍ PLES

(22.6.2022)

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ

(22.6.2022)

Naše škola pořádala opět turnaj v přehazované k závěru školního roku. Letos jsme však turnaj rozjeli ve velkém a zúčastnily se všechny třídy druhého stupně. Každá třída si vytvořila svůj tým a poměřila své síly s ostatními. Hráli jsme na dvě skupiny a to mladší žáci (6. + 7. ročník) a starší žáci (8. + 9. ročník). Celý turnaj doprovázela také exhibice týmu pedagogů, který si zahrál se všemi třídami. To pro žáky bylo vzrušující a nejvíc se těšili, až si zahrají proti svým pedagogům. Turnaj probíhal hladce s příjemnou, soutěžní atmosférou. Vyhlásili jsme 1. - 3. místa v každé kategorii z nichž mladší žactvo vyhrála třída 7. B a starší žactvo vyhrála třída 9. B.

M- STAVEBNICE

(22.6.2022)

Poslední hodiny matematiky si žáci na 2. stupni zpestřili stavěním. Modelovali ze sádrokartonových modelů hrady, tělesa a složitější prostorové útvary.

S druhou stavebnicí pak zkoušeli stavět nejrůznější hranoly, jehlany, kužely, válce a dokonce i modely koule.

MOBILNÍ PLANETÁRIUM

(20.6.2022)

Dne 20.6.2022 se žáci 8.tříd zúčastnili projektového dne Mobilní planetárium v rámci projektu Šablony III. Žáky zaujal především způsob promítání filmů, při kterém měli dojem, že jsou přímo ve vesmírném prostoru a mají planety na dosah.

V následující hodině si získané znalosti prověřili pomocí pracovních listů.

ŽIVÁ KNIHOVNA

(20.6.2022)

V pondělí 20. 6. vyrazili naši sedmáci do DKMO, aby se zúčastnili akce „Živá knihovna“. Vyslechli si spoustu zajímavých a inspirujících příběhů, které v nich zanechaly hluboký dojem. Především se jim líbilo ujištění, že i když život není vždycky jednoduchý, tak pokud člověk opravdu chce, dokáže překonat veškeré překážky.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA- průkaz chodce

(17.6.2022)

Žáci 1. - 3. tříd se v pátek věnovali výchově k bezpečnému pohybu v silničním provozu. Seznamovali se s jednotlivými pravidly bezpečné chůze po chodníku, krajnici nebo při přecházení vozovky. Při skupinové práci vytvářeli zajímavé dopravní projekty a v tělocvičně si vyzkoušeli zábavnou jízdu s dětskými autíčky :-)

Po zdárném otestování nově nabytých vědomostí byli obdarováni PRŮKAZEM CHODCE.

EXKURZE- 5. ročník

(15.6.2022)

MINIKOPANÁ

(15.6.2022)

Dne 15.6. se naši vybraní žáci 6. a 7. ročníku účastnili městského kola v MINIKOPANÉ. Hrálo se ve dvou skupinách a naši žáci zvítězili v každém zápase.

V semifinále rovněž rozdrtili svého soupeře, čímž si vybojovali postup do finále. To bylo silně vyrovnané a naši kluci předvedli ukázkovou čistou hru.

Výsledky zápasů:

Mládí - Dolní Lutyně 6:0

Mládí - GOA 3:2

Mládí - Studánka 4:0

Semifinále Mládí - Školní 1:0

Finále Mládí - Rychvald 0:1

Jistotou vpředu byl náš kanonýr Patrik Pecha, který ze 14 gólů našeho mužstva vstřelil 10 gólů. Za zmínku také stojí gólman Radim Andl, který obdržel za celý turnaj pouze 3 góly, z toho jeden padl z penalty. K tomuto výkonu výrazně přispěla naše obrana (Sebastian Pipek, David Kunčický, Hynek Rašo, Milan Waniek a Marek Motyka). Ve středu hřiště jsme dominovali v každém zápase, za což vděčíme naší záloze (Jan Kónya, Vojtěch Mokráš, René Weiss).

Klukům gratulujeme za krásné druhé místo a děkujeme za reprezentaci a férovou hru!!!!

ŠTAFETOVÝ ZÁVOD V POLSKU

(14.6.2022)

V úterý 14.6. jsme vyjeli za hranice do Polska a zúčastnili se štafetového závodu "Memorial Jana Margicioka i Leopolda Halaczka" v Rydoltowy. Po dlouhém zdržení na hranicích jsme nakonec nestihli začátek závodu, ale bylo nám umožněno startovat samostatně a my všem ukázali, jak se to "běhá". V hezkém lesním prostředí si štafetové družstvo Matyáš Bugel, Patrik Pecha, Jan Horváth a Jakub Stoszek vysloužilo krásné 3. místo.

MOC GRATULUJEME!!!!!

EXKURZE- 4. ročník

(14.6.2022)

V úterý 14. 6. 2022 se čtvrťáci vydali na exkurzi do Archeoparku v Chotěbuzi. Nejprve si vyslechli zajímavosti o životě a historii Slovanských kmenů a prohlédli si obydlí a jiné předměty z tehdejší doby. Plnili různé úkoly a následně si vyzkoušeli lukostřelbu na cíl. Na konci celého dne se také podívali do Rybího domu, kde poznali a nakrmili mnoho zajímavých ryb. Domů přijeli nadšení.

ČTYŘBOJ- městské kolo

(13.6.2022)

V pondělí 13.6. se naši žáci druhého stupně zúčastnili městského kola v atletickém čtyřboji. Soutěžili jsme v kategoriích mladší žačky a žáci a starší žačky a žáci. Celkově byla soutěž velmi početná a tím pádem i velmi obtížná. Celý den se však nesl ve sportovním, soutěživém duchu. Padlo několik osobních rekordů, ale také i rekordů naší školy. Žáci se soutěže zúčastnili s tím, že si odnesou poháry a to se jim také podařilo. Starší žačky si ze soutěže odnesly pohár za 3. místo. Taktéž se dařilo i mladším klukům, kteří přinesli pohár za 3. místo. Excelovali však starší kluci, kteří na plné čáře porazili všechny ostatní školy a přinesli si ze soutěže pohár za 1. místo. Žákům velice gratulujeme za další medaile do sbírky a taktéž za poháry do vitríny naší školy.

Jen tak dále, makáme a jedeme bomby!!!!!!!!

EXKURZE- 2. ročník

(7.6.2022)

Úterní dopoledne 7.6.2022 strávili naši druháčci v ostravském planetáriu, kde objevovali vesmír. V živě moderovaném programu se proletěli kolem Slunce, planet sluneční soustavy a poznávali také souhvězdí. V animovaném filmu spolu s ježkem, zajícem, krtkem, sovičkou a myšákem viděli start raketoplánu a prozkoumali hvězdářskou základnu. Na závěr si prohlédli interaktivní exponáty a vyzkoušeli si fungováním přírodních jevů a zákonitostí.

TROJBOJ- okresní kolo

(7.6.2022)

V úterý 7.6. proběhlo v Českém Těšíně okresní kolo v atletickém trojboji čtvrtých a pátých tříd, kam jsme postoupili z 1. místa městského kola. Opět se soutěžilo ve 3 disciplínách - hod míčkem, sprint na 50 metrů a skok do dálky. Z našeho družstva vybraných talentovaných žáků se umístil na krásném 3. místě Tomáš Bugel z 5. B, který předvedl úžasné výkony. Celkově jsme se jako škola neumístili na žádné z předních příček, ale nemusíme být smutní, protože jsme si užili krásné slunečné dopoledne ve sportovním duchu a opět dokázali, že jsou naši žáci sportovní machři a podávají super výkony.

Tak zase za rok. AHOJ!

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE

(2.-3.6.2022)

Ve dnech 2. a 3.6.2022 se konala školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce v následujících kategoriích: 1.kategorie 5.-7. tříd a 2.kategorie 8.-9. tříd. Žáci konverzovali se třemi vyučujícími na 6 daných témat: My Family, My House/My Flat, My Daily Routine, Animals, My School and My Town. V nižší kategorii odpovídali na zadané otázky 6 minut. Ve vyšší kategorii měli žáci prostor pro samostatný projev i odpovědi na otázky 10 minut. Výkony byly velice vyrovnané, především ve vyšší kategorii.

Výsledky 5.-7. tříd:

1. místo: Nela Sikorová

2. místo: Václav Koch

3. místo: Tereza Kračmarová, Jakub Černý

Výsledky 8.-9. tříd:

1. místo: Tereza Žigová

2. místo: Aneta Skýbská, Karolína Sedalíková, David Jakub

3. místo: Patrik Sladký, David Gonsior, Patricie Pechová, Václav Byrt

Všem zúčastněným udělujeme velkou pochvalu za účast v této náročné soutěži a oceněným gratulujeme!!!!!!!

Těšíme se na příští rok.

BESEDA 'Tak "TO" nechceš'

(2.6.2022)

Ve čtvrtek se osmáci a deváťáci zúčastnili besedy 'Tak "TO" nechceš'. V průběhu ní se dozvěděli informace o změnách těla v pubertě, o otázkách bezpečného sexu, o tom, že ve vztahu si nikdo nic nemůže vynucovat a nikdo nikomu nic nedluží. V průběhu debaty se dostalo na spoustu otázek, které se mnoha puberťákům honí hlavou, ale stydí se zeptat. Dozvěděli se také o důležitosti prevence, zkoumání a znalosti svého těla. A jak říkala paní lektorka - i kdyby jste si dnes odnesli jen jednu věc nebo znalost, tak to stálo za to.

DEN DĚTÍ * OVOV- školní kolo

(1.6.2022)

Tento jedinečný den, který patří všem dětem po celém světě, jsme hezky oslavili i na naší škole. Pro naše žáky bylo připraveno sportovně zábavné dopoledne v krásném, zeleném areálu školy. Současně proběhly dvě akce a to Školní kolo v Odznaku všestrannosti a Dobrodružná cesta plná stanovišť. První akce byla uspořádána pro vybrané sportovce naší školy (5. - 9. ročník), aby si všichni mohli společně poměřit své síly. Druhá akce byla uspořádána pro žáky prvního stupně a zbylé žáky druhého stupně.

Soutěž v odznaku všestrannosti se odehrála v našem školním sportovním areálu. Nesla se v radostném a soutěžním duchu, kdy se všichni žáci podporovali, motivovali a dokonce dosahovali svých osobních rekordů. Byl pro ně sestaven odpovídající šestiboj vybraných disciplín z desetiboje, do kterého se žáci zapojují během celého školního roku v hodinách TV. Vyhodnocení proběhlo v kategoriích: žáci a žákyně 5. ročníku, mladší žáci a žačky a také starší žáci a žákyně. Dále špičkou celé soutěže bylo vyhlášení absolutního vítěze a vítězky a předání putovního poháru Odznaku všestrannosti a těmi se stali Standa Verbík z 9.B a Alžbětka Kriščáková ze 7.B.

Další program se odehrával v zahradním areálu školy formou různých stanovišť pestrého pohybového i vědomostního charakteru. Na žáky například čekalo stanoviště, kde ověřovali své znalosti anglického jazyka v oblasti sportu, nebo také znalosti v oblasti přírodovědy, ale také dokonce i v oblasti první pomoci. Aby to nebylo jen o znalostech, ale také o zábavě a pohybu, byla pro žáky připravena stanoviště, na kterých si vyzkoušeli například přesnost hodu šipky a prasknutí nafouknutého balónku, rychlost v přenášení vody v brčku a naplnění kelímku, také tvorba neobyčejně velkých bublin z bublifuku, hra discgolf, zápas v míčové hře korfbal a plno dalších jiných stanovišť pohybového charakteru.

Celá akce byla doprovázena hudbou a moderátory. Zakončení proběhlo v podobě společného tance žáků naší školy na hřišti a vyhlášení vítězů v soutěži Odznaku všestrannosti. I když nám ráno počasí zprvu nepřálo, nakonec se umoudřilo a ve svitu sluníčka na jasné obloze jsme si společně s žáky celé dopoledne náramně užili.


Mgr. Gabriela Poláchová

ELEKTROKOLOBĚŽKY

(31.5.2022)

V úterý 31.5. se vydali vybraní žáci naší školy do skateparku v Orlové. Konala se zde akce PČR, MP, ČERVENÉHO KŘÍŽE A HASIČŮ na e-koloběžkách bezpečně. Děti si mohly vyzkoušet první pomoc, jízdu na e-koloběžkách, výstroj policistů, chůzi se speciálními brýlemi, které simulovaly 2,5 promile alkoholu v krvi. Jako pasažéři si vyzkoušeli pocit, když je auto střechou dolů.

Moc děkujeme za tuto akci, která byla přínosem pro nás všechny.

OVOV- krajské kolo

(27.5.2022)

JEDEME NA REPUBLIKU!

V pátek 27.5. proběhlo krajské kolo v Odznaku všestrannosti v Havířově. Postupující žáci naší školy si znovu poměřili síly s nejlepšími žáky celého Moravskoslezského kraje.

Výprava dopadla na jedničku. Odváželi jsme si 2 medaile za jednotlivce. Družstvo se umístilo na 5. pozici ze 17 škol. Taktéž si odvážíme přímý postup na REPUBLIKOVE FINÁLE žačkou ze 7. B.

A aby toho nebylo málo, máme vysoké šance na postup žáků za celoroční výsledky, které žáci předvedli v hodinách TV. Na vyslané žáky jsme hrdí, protože i přes nepříznivé podmínky pro tělesnou výchovu v době pandemie jsme znovu dokázali, že naši žáci a paní učitelky TV jedou bomby.

Obrovská gratulace všem!!!!! 👍👍👍💪💪💪

EXKURZE- 1. ročník

(25.5.2022)

Ve středu 25.5. se prvňáci vydali na exkurzi do Planetária v Ostravě. Nejprve si prohlédli různé planety a souhvězdí. Součástí prohlídky byl i odborný výklad. Poté shlédli pěkný kreslený film o cestování v čase a planetách. Nakonec si s průvodcem Planetária prohlédli zajímavé exponáty a zkoušeli si také různé pokusy. Domů přijeli nadšení.

EXKURZE- 3. ročník

(24.5.2022)

V úterý 24. 5. žáci 3. ročníku vyrazili za poznáváním našeho kraje, konkrétně na Frýdecko-Místecko. První zastávku učinili v obci Sedliště, kde nejdříve navštívili dřevěný kostel Všech svatých, který je jednou z nejvzácnějších dřevěných památek v České republice, a Lašské národopisné muzeum, kde si prohlédli tzv. Lašskou jizbu i další části expozice s nářadími a nástroji používanými venkovany v dobách minulých, ale i pomůckami a vybavením horníků.

Poté popojeli do Lískovce ke kapličce a prameni v Hájku, kde se měli možnost občerstvit jednak vlastní svačinkou, ale též vodou, o níž se hovoří, že je zázračná.

Následoval přesun do sídla společnosti MARLENKA, která vyrábí proslulé medové dorty a další slaďoučké arménské pochoutky. V úvodu návštěvy této firmy se žáci prostřednictvím velmi poutavě zpracovaného dokumentárního filmu seznámili s historií světoznámé firmy i produkty, jež tato společnost vyrábí od roku 2003 a v současné době vyváží do více než 50 zemí světa. Některé firemní produkty byly dětem následně nabídnuty k ochutnáce. Děti mohly polaskat chuťové pohárky výbornými dortíky, kuličkami, napoleonkami, snacky i roládou. Žáci se též měli možnost seznámit s postupem výroby zmíněných výrobků, a to prostřednictvím řízené prohlídky.

V závěru exkurze navštívili podnikovou prodejnu, kde si mohli nakoupit výrobky firmy pro sebe i další rodinné příslušníky. Celé dopoledne bylo velmi vydařené, přineslo dětem nová poznání a navíc potěšilo nejeden mlsný jazýček.

Poděkování si zasluhují všichni průvodci naší dnešní exkurzí, ale též SRPŠ při ZŠ Mládí, z jehož fondu byla uhrazena část vstupného a doprava autobusem.

E- BEZPEČÍ

(20.5.2022)

Prevence bezpečného užívání internetu je v letošním roce na ZŠ Mládí podpořena maximální měrou díky získanému grantu z O2 chytrá škola. Jejich finanční podpora umožnila uspořádat pro žáky 5. až 9. ročníků preventivní programy a to přímo s celorepublikově uznávaným - oceňovaným projektem E - bezpečí - Centra prevence rizikové virtuální komunikace se sídlem na univerzitě Palackého.

Jejich programy jsou certifikované a jednotliví lektoři k nám dojížděli z Olomouce.

Žáci celé 2 vyučovací hodiny se zájmem hltali poznatky o bezpečném chování v kyberprostoru a důsledcích, které mohou nastat, budou-li se chovat rizikově a neopatrně.

Děkujeme za skvěle odvedenou práci lektorů i p. koordinátorky programů E-bezpečí!


Mgr. Lenka Pastirčáková školní metodička prevence

BAREVNÝ TÝDEN NA ZŠ MLÁDÍ

(16.5.-20.5.2022)

Po dvouleté odmlce se na naší škole opět uskutečnila naše tradiční akce - Barevný týden. Poprvé akce probíhala již v roce 2008, takže s malými přestávkami jedeme už 14. rok. Děti se už od ledna ptaly, jestli nám akce letos vyjde a zdali si mají shánět oblečení a hlavně doplňky v tradičních barvách, nebo letos přidáme nějaké netradiční. Zase zvítězily ty tradiční – modrá, červená, žlutá, zelená a bílá – však jsou to i barvy našich pruhů na fasádě školy.


Hned v pondělí 16. května do školy proudili samí modrásci, které vítal v modrém i pan školník. Ve třídách je čekali učitelé také v modrém – prostě se zapojí vždycky celá škola. Ráno jsme si společně rozhlasem zazpívali, že „Modrá je dobrá“ a už jsme se těšili na velkou přestávku, kdy probíhá celoškolní focení. Modrý den nám rychle utekl a my jsme jen mohli zaveršovat Barevný týden tu konečně máme, a tak si ho užíváme. Ať je to plyšák, deštník či mikina, skvěle nám modrý den začíná.“

Červené úterý bylo ještě veselejší, školu naplnili nejen červeňáčci, ale i jejich různí plyšáci, hračky a doplňky. „Červená, červená, copak asi znamená? Představuje lásku, sílu, nadšení, a proto jsme červení. Červení, jak vlčí máky v poli, to je úterní barva naší školy.“ Červených nás vylo snad ještě víc než modrých.

Ve středu byla škola plná krásných žlutých pampelišek a sluníček. Nejen prvňáci, ale i mnohem starší žáci – dokonce i jeden deváťák na sebe oblékli svá školní trička, která žáci dostávají u zápisu do 1. třídy. A mohli jsme si říct: „Dnes již od pohledu, máme žlutou středu. Je to barva slavnostní, vyvolává pocit radostný. Ať na sobě žlutou všichni máme, my to přece zase dáme!“

Zelený čtvrtek ctíme nejen na Velikonoce, ale i během Barevného týdne. Ranní veselá písnička „Zelená je tráva“ rozproudila krev v žilách i těm posledním ospalcům. Prvňáci u ní, ostatně jako každý den, vesele tancovali. „Zelenou se jaro probouzí. Zelené jsou stromy, listí. Nese symbol života i naděje, a tak nám bude vesele. Přidej se k nám, nebudeš v tom sám.“ A sami v tom opravdu nebyli, někteří to vzali tak důkladně, že měli zelené i vlasy.

A už tady byl pátek. Ráno nás sice trochu vyděsilo počasí, protože to vypadalo na déšť, který by se nám k focení moc nehodil, ale my jsme se nedali a zpívali „Bílá, bílá, bílááááá, komu by se nelíbila“. No líbí se nám všem a bílí byli opět skoro všichni. „A je to tady! Končí naše barevné hraní. Bílí jsme dnes, jak sněženky u řek. Bílá značí čisto, u nás má své místo.“

Všechny naše společné i třídní fotky jsme hned zveřejňovali na školním facebooku. Rodiče nám k tomu pak přidávali své barevné fotky z domu a práce, protože i oni se rádi se k nám i takto na dálku připojují.

Nejdůležitější však na celé akci bylo, že jsme si ji užili. Přece jenom nešlo o to, kdo byl nejvíce barevný, ale o to, že jsme se všichni společně účastnili a ukázali tím, že jsme velká rodina ZŠ Mládí, která se má ráda a navzájem si pomáhá. A my si jen pak k tomu můžeme říct Tak, ahoj, třeba za rok zase, ukážem vám barvy v celé kráse.“

Mgr. Terezie Dörrerová

ZŠ Mládí Orlová

BESEDA "JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH"

(20.5.2022)

V pátek 20. 5. 2022 se v rámci Týdnů mediálního vzdělávání zúčastnily třídy 7.B, 7.A, a 8.B ZŠ Mládí Orlová online besedy se známými zpravodaji, kteří pracovali na Ukrajině během válečného konfliktu. Konkrétně šlo o Ivanu Svobodovou (novinářka, Respekt), Ľubomíra Smatanu (reportér, Český rozhlas) a Jakuba Plíhala (fotograf, Aktuálně).

Jejich zážitky a fotografie žáky velmi zaujaly. Dozvěděli se také spoustu zajímavých informací ze zákulisí tvorby zpravodajství během válečného konfliktu. Celou besedu profesionálně vedla novinářka Nora Fridrichová.

Byli jsme také velice potěšeni, že všechny naše předem poslané video dotazy byly během besedy zodpovězeny.

Týdny mediálního vzdělávání pořádá vzdělávací program organizace Člověk v tísni o.p.s – Jeden svět na školách.

Mgr. Lenka Pastirčáková

Metodik prevence ZŠ Mládí Orlová

ZUŠ- LETEM TVOŘIVÝM SVĚTEM

(18.5.2022)

Ve středu se naši prvňáci vydali na zážitkový program do ZUŠ Orlová.

Postupně zde navštívili 3 oddělení - hudební, taneční a výtvarné. V každém měli připravenu zajímavou aktivitu.

DRUŽINKA V LESOPARKU

(19.5.2022)

Ve čtvrtek si děti 3. oddělení školní družiny vyšly do lesoparku.

Hrály si na prolézačkách a poté si daly u letního kina nanuky.

Moc se jim to líbilo.

NHL Global fun tour

(18.5.2022)

Ve středu se vybraní žáci naší školy účastnili zážitkové akce NHL GLOBAL FUN TOUR. Tato akce se konala pouze v Karviné a Přerově.

Žáci si ji náramně užili, vyzkoušeli si každé stanoviště, jako například střelba na přesnost 🥅, práce s hokejkou a pukem?? na přesnost, měření rychlosti střelby, virtuální realitu a další z mnoha zábavných a atraktivních stanovišť.

Celou akci moderoval komentátor televizních zpráv Petr Suchoň. Žáci se také účastnili autogramiády. Na ní se pobavili a vyfotili s rodáky z Karviné, jež reprezentují Třinecké oceláře.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ- MĚSTSKÉ KOLO

(18.5.2022)


Ve středu 18. 5. proběhlo na ZŠ K. Dvořáčka městské kolo Dopravní soutěže.

Soutěž měla 3 bloky - zdravovědu, teoretický písemný test a dráhu zdatnosti.


Na 3. místě v mladší kategorii se umístili vybraní žáci 6.A + 6.B.


GRATULUJEME!!!!!

BAREV DEN

(16.5.-20.5.2022)

Barevný týden tu konečně máme,

a tak si ho užíváme.

Mrkněte na fotky z dneška,

modrá je totiž tak hezká.

Ať je to plyšák, deštník či mikina,

skvěle nám modrý den začíná.

Červená, červená, copak asi znamená?Představuje lásku, sílu, nadšení,

a proto jsme červení.

Červení, jak vlčí máky v poli,

to je úterní barva naší školy.

Dnes již od pohledu,

máme žlutou středu.

Je to barva slavnostní,

vyvolává pocit radostný.

Ať na sobě žlutou všichni máme,

my to přece zase dáme!

Zelenou se jaro probouzí.

Zelené jsou stromy, listí.

Nese symbol života i naděje,

a tak nám bude vesele.

Přidej se k nám,

nebudeš v tom sám.

A je to tady!

Končí naše barevné hraní.

Bílí jsme dnes,

jak sněženky u řek.

Bílá značí čisto,

u nás má své místo.

TABLETY VE VÝUCE

(13.5.2022)

V pátek 13. května druhákům zpestřily výuku tablety. Žáci pracovali s nadšením.

Procvičování učiva matematiky i českého jazyka - to vše zvládli na jedničku.

EXKURZE- 6., 8., 9. ročník

(12.5.2022)

Šesťáci, osmáci a deváťáci na exkurzi vyjeli do Nového a Starého Jičína. Nejprve si v Návštěvnickém centru prohlédli krásnou interaktivní expozici o generálu Laudonovi - vyzkoušeli si střelbu z děla, dobově pušky, kostýmy, meče, shlédli film o generálové životě a navštívili pokoj, kde zemřel.

V druhé části si prohlédli expozici firmy Tonak - výrobu klobouku od počátku od králičí srsti po finální zdobení, sami si malý klobouček originálně ozdobili.

Nakonec si mnoho klobouků a jiných pokrývek hlavy vyzkoušeli. Pak se přesunuli do Starého Jičína - vyšlápli si kopec a už byli na hradě. Zde na ně čekal pan kastelán v kostýmu - seznámil je s historií i zajímavými historkami. Nakonec si prohlédli věž.

EXKURZE- 7. ročník

(12.5.2022)


Ve čtvrtek 12. 5. se naši sedmáci zúčastnili tradiční jarní exkurze. Společně navštívili zámek Kravaře, podívali se do místní kaple a následně rozlouskli Šifru zámeckého pána.

Poté se přesunuli do zámeckého parku v Raduni, kde mohli obdivovat krásy tamější přírody. Domníváme se, že si exkurzi opravdu užili a již se nemohou dočkat dalších nových zážitků!

FÓRUM PRO MLADÉ

(10.5.2022)

V úterý 10.5. naši školu reprezentovali dvě žákyně z 8.A a dva žáci ze 7.B. na Fóru pro mladé pořádaném Dětským parlamentem v Orlové. Fórum se konalo v nové síni zastupitelů města. Naši žáci byli jako nejmladší zástupci a přesto se aktivně účastnili a spolupracovali. Získali vzácnou zkušenost, jaké to je být součástí přípravného procesu. Jednali s p. starostou a přítomnými zástupci města a dozvěděli se zajímavé informace! Například o nově plánované akci DKMO pro mládež: On-line, která se bude konat 30. 6. 2022 v letním kině.

OZDRAVNÝ POBYT- ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Morávka

(9.5.-13.5.2022)

V pondělí 9. 5. 2022 odjelo 80 žáků (6., 8. a 9. ročník) ZŠ Mládí na ozdravný pobyt do malebného prostředí Beskyd na Morávku.

Záměrem bylo dostat žáky z prostředí se zhoršenou kvalitou ovzduší do ekologicky čistého a zdravého prostředí Moravskoslezských Beskyd. Cílem ozdravného pobytu je vést naše žáky k environmentálnímu myšlení a chování, a k cílené péči o své zdraví.

Tým pedagogů si pro žáky připravil velmi bohatý a zajímavý program. V dopoledních hodinách probíhala projektová výuka, realizována převážně v terénu. Výuka probíhala formou badatelsky orientovaného vyučování zaměřeného na environmentální výchovu, a další praktické dovednosti umožňující bezpečný pobyt v přírodě. Žáci se učili pracovat s turistickou mapou a buzolou, určovali v terénu azimut, na starých námořních mapách plánovali trasy na moři, vyzkoušeli si nepřímou masáž srdce, vázat uzly nebo vytvořit záchranný nápis S.O.S z přírodních materiálu. V rámci projektové výuky měřili pH různých látek, nebo vyráběli lávové lampičky, luštili Morseovu abecedu či dešifrovali indiánské písmo. V odpoledních hodinách sportovali, hráli spoustu kolektivních her nebo rozvíjeli své tvůrčí dovednosti. Například malovali na trička nebo kameny, vyráběli totemy, nechyběli ani vycházky do blízkého okolí. Ve středu se žáci zúčastnili sportovní olympiády, během které plnili ve věkově různorodých skupinách zajímavé úkoly nejen sportovního charakteru zaměřené především na rozvoj týmové spolupráce. Například přesunovali zraněného, skládali Scrabble atd. Součástí především večerních programů byly společenské a kolektivní hry zaměřené na poznávání a utužování kolektivů.

Nechyběl ani táborák a s ním spojené opékání párků a zpěv. Během pobytu se také tancovalo a soutěžilo. O tom, že jsou naši žáci talentovaní a mají rádi tanec svědčí taneční vystoupení na poslední večer, které žáci nacvičili pod vedením pedagogů. Ozdravný pobyt jsme tradičně zakončili karnevalem. Vyhodnotit nejpovedenější masky byl velmi těžký úkol. Za zmínku také stojí pěkné ubytování, pestrá a velmi chutná strava.

Velký dík patří pedagogům a zdravotníkovi za jejich maximální nasazení, velmi kreativní, zodpovědný přístup a důsledně připravený propracovaný program.

Pevně věříme, že si žáci pobyt užili, navázali nová přátelství a příště se pobytu opět zúčastní.


Za kolektiv pedagogů Mgr. Jan Šebesta, vedoucí ozdravného pobytu.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK

(11.5.2022)


Ve středu 11.5. se sešly děti všech tří oddělení školní družiny, aby společně ozdobily chodník v areálu školy svými jarními obrázky. Dětem se malování křídami velmi líbilo a za svou snahu byli oceněni drobnou sladkosti.

POHÁR ROZHLASU- OKRESNÍ KOLO

(11.5.2022)

Ve středu 11.5. se naši mladší žáci a mladší žačky účastnili atletické soutěže Pohár rozhlasu. Vzhledem k parnému dni nebyla soutěž jednoduchá, avšak naši reprezentanti se s tím statečně poprali. Soutěžilo se v disciplínách běh na 60m, skok do dálky, do výšky, hod kriketovým míčkem a štafetový běh. Mladší žáci vybojovali 3. místo a dívky se umístily na 4. bramborové pozici. Taktéž si někteří z reprezentantů vylepšili své osobní rekordy.

Žákům moc gratulujeme. Jen tak dál!💪🏃

ATLETICKÝ TROJBOJ

(5.5.2022)

Ve čtvrtek 5.5.2022 se naši závodníci ze čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili atletického trojboje, který se konal na ZŠ K. Dvořáčka. Soutěžilo se celkově ve 3 disciplínách - běh na 60 metrů, skok do dálky a hod míčkem. Úspěchy byly vynikající a oba naše ročníky postupují na okresní kolo v Českém Těšíně.


Závodníkům gratulujeme a těšíme se na další postupové kolo.

ABSOLVENTSKÉ MIKINY

(5.5.2022)

Chceme vám představit naši školní tradici, která je na naší škole již více než 15 let. Na mysli máme absolventské mikiny pro deváťáky jako vzpomínku na roky na základní škole.

Každoročně o tom žáci se svými učiteli debatují a diskutují. Někteří už od nástupu na druhý stupeň tohle téma probírají, jiní se k němu dostanou až v deváté třídě. Baví se o barvě, stylu písma, velikostech, materiálu apod ... Stává se, že se deváťáci dlouho nemohou dohodnout na společném nápadu, protože každý má svou představu, a tak se mnohokrát přihodí, že je všechny začne tlačit čas.

I my jsme si nakonec vyslechli všechny své návrhy a názory a konečně jsme začali spolupracovat. Přeci jen nám všem šlo o společnou věc, památku. Když už jsme došli k finální podobě, nezbývalo nám, než se těšit až budou vyrobeny a kurýr nám je doveze. A byl tady den D, mikiny přišly. Nedočkavě jsme si je začali prohlížet a oblékat si je. Hned jsme se šli i pochlubit do vedlejší devítky, která své mikiny měla o pár dní dříve. Někteří je snad od té doby ze sebe ani nesundali, tak moc se jim líbí.

A už zbývá jen udělat společnou fotku a vzpomínka na celý život je tady. Naše jedinečná originální mikin pro nás velký význam, jelikož se zapojila celá třída jako jeden společný kolektiv.

Filip, Aneta, Barbora a Ema z 9.B

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

(4.5.2022)

Po úspěšném absolvování testů z dopravní výchovy, které se konalo již v dubnu, se 17 žáků naší školy zúčastnilo dalšího kola dopravní výchovy – Jízd zručnosti. Tentokrát 4. května, za slunného počasí na našem školním hřišti.

Žáci byli bodováni v 9 disciplínách a do celkového hodnocení se započítával také čas, v jakém daný okruh žáci zajeli.

V mladší kategorii (žáci 5. a 6. tříd) zvítězili:

1. místo : Nikola Olšarová 6.B

2. místo: Hynek Rašo 6.B

3. místo: Josef Piš 6.B

4. místo: Lucie Balonová 6.A

Ve starší kategorii (žáci 7. a 8. tříd) zvítězili:

1. místo : Jan Horváth 8.B

2. místo: Matyáš Bugel 8.B

3. místo: Sebastián Pipek 7.B

4. místo: David Kunčický 7.B

GRATULUJEME!!!

BĚH OSVOBOZENÍ

(3.5.2022)

Mládí nelení a zúčastnilo se další soutěže.

V úterý 3.5.2022 se celkem 13 štafetových družstev zapojilo do tradičního BĚHU OSVOBOZENÍ u příležitosti oslav 77. výročí osvobození města Orlové. Výsledky byly velice těsné, některým utekly stupně vítězů pouze o vteřiny.

Čtveřice Stanislav Verbík, Patrik Adamíček, Andreas Wojaczek a Daniel Vróbel z 9.B si vybojovali krásné 3. místo.

Pro zlatou medaili a nejlepší příčku si s přehledem zaběhla čtveřice

Jakub Stoszek (8.B), Matyáš Bugel (8.B), Patrik Pecha (7.B) a Jan Horváth (8.B).


Naši žáci 5. - 9. ročníku předvedli úžasné běžecké výkony,

moc děkujeme za skvělou reprezentaci a gratulujeme vítězům!!!!!

WOLFRAM

(2.5.2022)

V pondělí 2.5. 2022 zahájilo v Havířově Krajské vojenské velitelství Ostrava zahájilo další ročník branně vědomostní soutěže Wolfram. V úvodním kole změřilo své síly 13 družstev. Naši školu reprezentovalo družstvo žáků z 8.B.

Soutěž čtyřčlenných družstev žáků osmých tříd základních škol a žáků prvního a druhého ročníků středních škol zahrnuje celkem 8 disciplín, z toho jedna je orientována na historii paravýsadku Wolfram, po kterém je soutěž pojmenována.

Přiřadit historické bitvy k letopočtům, panovnické rody k vládcům a hlavní města Evropy k vlajkám států, tak vypadal úvodní rozstřel. Nejrychlejší družstva si mohla vybrat startovní disciplínu. V samotném závodu soutěžící změřili síly ve střelbě ze vzduchovky, přechodu minového pole, poskytování první pomoci, dráze bojovníka, silovém trojboji, vytrvalostním běhu, hodu granátem a vědomostním testu.

Oblíbená, ale náročná, taková je bojová dráha - tu žáci překonávají štafetovým způsobem. Po zdolání překážek musí každý člen týmu vyhledat a zapamatovat si heslo, které slouží v prostoru startu/cíle k aktivaci dalšího člena týmu, který vybíhá ke zdolání bojové dráhy.

Za umístění na krásném 6. místě MOC GRATULUJEME!

NARCISY

(28.4.2022)


Taková krása nám díky šikovným vyučujícím a dětem v hodinách pracovních činností kvete v areálu školy.

A další kytičky na svůj čas čekají.

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK

(25.-29.4.2022)

Sbírka pro psí útulek dopadla úžasně!

Anet a Viki z 8.A spolu s mladšími spolužáky ze žákovské samosprávy vybraly celkem 4 plné banánové krabice darů.

VŠEM DÁRCŮM MOOOC DĚKUJEME!!!!

Nejaktivnější byly třídy: 3.B, 2.B a 6.B.,

z žáků: Renáta z 3.B, Nela z 1.A a Nikolas z 6.B.

Zaměstnanci útulku byli opravdu velmi potěšeni naší pomocí. 🙂

Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili!

DEN ZEMĚ A BEZPEČNOSTI

(27.4.2022)

Ve středu 27. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil DEN ZEMĚ A BEZPEČNOSTI. Organizátory akce byli učitelé a žáci 9. tříd. Bylo zřízeno 16 stanovišť, které nabízely rozlišné aktivity. Žáci 7. a 8. ročníků byli rozděleni do menších skupinek, ve kterých společně plnili různé úkoly a snažili se získat co nejvíce bodů pro svůj tým. Soutěžící si mohli kupříkladu vyzkoušet práci s mikroskopem, stavbu lidského těla, třídění odpadu, poznávání zvířat dle jejich stop, fyzikální a chemické pokusy a mnoho dalších aktivit. Kromě toho se však dozvěděli i mnoho zajímavostí o naší planetě, první pomoci a chování během mimořádných událostí. Projektový den byl ukončen cvičným požárním poplachem.


Věříme, že si žáci akci náramně užili a odnesli si domů i mnoho krásných vzpomínek.


Nejlépe se umístili:

1. místo: 8.A: Linda, Terka, Vendy, Anet, Viki

2. místo: 8.B: Maicol, Honza, Tomáš, Barča, Maruška, Adam

3. místo: 8.B: Natka, Amálie, Ondra, Jirka, Maty, Radek


Moc gratulujeme!!!!!

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

(21.-22.4.2022)

Ve čtvrtek a v pátek jsme ve škole přivítali spoustu šikovných předškoláků,

kteří u nás absolvovali Zápis do 1. třídy.

Moc se na tyto šikovné žáčky v září těšíme!!!!!

VYBÍJENÁ- 5.ročník

(20.4.2022)

Ve středu 20. 4. 2022 se uskutečnilo městské kolo v otevřené vybíjené pro žáky čtvrtého a pátého ročníku na ZŠ K. Dvořáčka v Orlové.

Naši školu reprezentovali žáci 5. ročníku, a i přes velkou snahu a úžasné výkony jsme si vybojovali bramborové umístění. Konečné skóre bylo velmi vyrovnané, nakonec však rozhodoval celkový počet vybitých hráčů, který nám přinesl 4. příčku.

Všem žákům moc děkujeme a chválíme za jejich nasazení a dravost v turnaji!!!!!!

DEN ZEMĚ

(20. a 22.4. 2022)

Žáci 1. a 3. ročníku navštívili ve dnech 20. a 22. dubna přírodovědné oddělení Domu dětí a mládeže v Orlové, kde absolvovali výukový program připravený Bc. Adamem Burou a jeho kolektivem k oslavě Dne Země. Žáci se dozvěděli mnoho nového o způsobu života vybraných zvířat, zejména pak o tom, čím se živočichové živí. Děti ve skupinkách plnily úkoly na třech stanovištích a prohlédly si chovatelské koutky. Mnohé z nich projevily značnou dávku odvahy a vzaly si na dlaň sklípkana, agamu a na krk pak užovku. Nakonec se žáci účastnili workshopu, kde si vyrobili čápa. Toho si pak i se sladkou odměnou za splnění všech úkolů výukového programu odnesli domů.

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ

(13.4.2022)

Maruška, Amálka a Natka z 8.B (a zároveň školní samosprávy) vymyslely originální VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ pro seniory z Domu seniorů Pohoda.

Oslovily všechny třídy z 1. stupně, ty jim daly svůj výrobek a holky pak ze všeho udělaly krásnou velikonoční dekoraci doplněnou přáním. Ve středu 13. 4. dekoraci osobně v Domě seniorů Pohoda předaly.


Věříme, že obdarovaným vykouzlilo toto gesto úsměv na rtech.

BEZPEČNĚ NA SÍTÍCH- preventivní program

(13.4.2022)

Ve středu 13. 4. se naši sedmáci zúčastnili preventivního programu „Bezpečně na sítích“, který proběhl v rámci projektu O2 chytrá škola.

Žáci se dozvěděli spoustu informací o tom, jakým způsobem by se měli chovat v internetovém prostoru a věříme, že se budou danými poznatky také řídit.

VELIKONOČNÍ PŘÍBĚH A JEHO POSELSTVÍ

(8.4.2022)

V pátek 8. dubna měli žáci 3.A a 3.B třídy preventivní program. Prostřednictvím vlastní jednoduché dramatizace a dialogu vedeného lektorkou Ing. Miriam Paszovou dle metodiky Franze Ketta si mohli prožít, jak se probouzí jaro i prohloubit své znalosti o Velikonocích. Na pozadí jarní a velikonoční tématiky si žáci měli možnost uvědomit radostné, ale i smutné okamžiky v životě člověka. V závěru programu výtvarně ztvárnili, co přináší radost jim samotným a každé z dětí některému svému spolužákovi popřálo do budoucna něco hezkého.

BEZPEČNĚ NA SÍTÍCH- preventivní program

(8.4.2022)

Osmáci absolvovali svůj preventivní program, tentokrát na téma "Bezpečně na sítích" z projektu O2 chytrá škola. Odcházeli plni dojmů a nových poznatků.

Snad se vyvarují všech nebezpečí, která je na sítích mohou potkat.

EDUKAČNÍ ROBOTIKA S LEGO WEDO

(7.4.2022)

V letošním školním roce jsme začali s výukou nové informatiky. Hlavní důraz je kladen na rozvíjení žákova informatického myšlení. Žáci pátého ročníku se věnují programování a robotice se stavebnicí LEGO WeDo. Výuka probíhá na na školních tabletech s připojením k internetu. Preferujeme práci žáků ve dvojicích, aby docházelo k diskusi a spolupráci. Žák nebo dvojice pracují individuálním tempem. Výuka je orientována činnostně, s aktivním žákem, který objevuje, experimentuje, ověřuje své hypotézy, diskutuje, tvoří, řeší problémy, spolupracuje, pracuje projektově, konstruuje své poznání. Není kladen naprosto žádný důraz na pamětné učení a reprodukci.

V dnešní hodině žáci:

 • sestavili robota dle návodu

 • sestavili program

 • oživili robota

 • otestovali jeho chování

 • hledali a opravili chybu v programu

 • pomocí programu ovládali světelný výstup a motor

 • upravili program pro příbuznou úlohu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(31.3.2022)

Ve čtvrtek 31. března 2022 od 14.00 do 17.00 jsme připravili Den otevřených dveří. Akce byla určena pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, kteří během organizované prohlídky školy měli možnost navštívit kmenové třídy, odborné učebny, tělocvičnu, jídelnu, školní družinu, školní klubovnu a knihovnu i školní poradenské pracoviště speciálního pedagoga.

Žáci naší školy společně s pedagogy prezentovali aktivity, kterým se věnují v průběhu dopoledního vyučování nebo v odpoledních zájmových klubech. Např.: Klub deskových a logických her * školní časopis Girboy * aktivity a hry pro rozvoj finanční gramotnosti * přírodovědné pokusy * programování robotických včeliček * programování v programu Scratch a Emil * mobilní tabletovou třídu.

V rámci prohlídky byl pro předškoláčky připraven program "HRAJEME SI NA ŠKOLÁKY". Děti si měly možnost vyzkoušet, jaké to je sedět v lavicích, pracovat dle pokynů paní učitelky nebo plnit úkoly na interaktivní tabuli.

EXKURZE 2.A,B- SVĚT TECHNIKY

(29.3.2022)

Pro naše druháky nastal 29. března velký den. Vydali se totiž poprvé na společnou cestu autobusem. Jejich cílem byl SVĚT TECHNIKY v Ostravě. Expozice žáky zaujala svou rozmanitostí a hravostí. Nejvíce se dětem líbilo, že si mohli technické a přírodní zákonitosti názorně vyzkoušet. Výukový program Robot Ozobot měl také u žáků velký úspěch. Třebaže se s programováním setkali poprvé, zvládli vše na jedničku.

ŠKOLENÍ O PARTICIPATIVNÍM ROZPOČTU

(16.3.2022)

Zástupci žáků naší školy se zúčastnili workshopu o tom, jak se mohou podílet na změnách v Orlové „STUDENTI TVOŘÍ MĚSTO“, jak mohou být iniciativní a podávat již od 15-ti let žádosti o financování jejich projektů z participativního rozpočtu města. Přítomen byl pan starosta, místostarostové a celá akce se konala v nové zasedací síni zastupitelstva.

Žáci zkoušeli vymyslet a navrhnout projekty pro své město. Nad rámec výuky reprezentovali svou účastí školu.

Díky patří vybraným žákům 7.B a 8.B za účast!!!!!

Děkujeme, že se tato akce z projektu MAP II-ORP ORLOVÁ “Studenti tvoří město” aneb mládež zapojená do participativního rozpočtu mohla pořádat.

MATES - matematická soutěž

(22.3.2022)

Dne 22. 3. 2022 proběhla matematická soutěž - MATES na Gymnáziu a Obchodní akademii v Orlové. Zúčastnili se jí vybraní žáci 6. - 8. ročníku.

A byli úspěšní!


1. místo Lucka Balonová

2. místo Nikolas Sikora

3. místo Vojta Kurečka


Moc gratulujeme i ostatním zúčastněným!!!!!

Pasování na čtenáře

(2.3.2022)

Ve středu 2. 3. 2022 zažili naši prvňáci svůj veliký den - byli oficiálně pasováni na čtenáře. A to není jen tak. Museli k tomu totiž splnit hned několik speciálních úkolů.

Tak hned ten první byl ten nejtěžší a trval nejdelší dobu - museli se totiž naučit číst. Ale protože jsou velice šikovní, tak se jim to všem povedlo!

Když se dozvěděli, že se celé pasování bude odehrávat v Městské knihovně Orlová za osobní přítomnosti naší oblíbené paní spisovatelky knih pro děti ZUZANY POSPÍŠILOVÉ, dali si hned další úkol - a to přečíst si nějakou z jejích knížek. Volba padla na oblíbenou knížku ŠKOLNÍ STRAŠIDLO. Knížku četli všichni společně ve třídě s paní učitelkou. To bylo radosti, to bylo napětí. Některým se knížka tolik líbila, že ji ani nechtěli půjčit k přečtení spolužákům do vedlejší třídy. Po úspěchu této knížky se dokonce pustili do čtení dalšího titulu a to knížky ŠKOLNÍ ŠTĚNĚ.

Aby se dozvěděli o paní spisovatelce ještě více informací, tak poprosili paní knihovnici, která k nám do školy chodí dělat besedy, aby jim jednu připravila přímo o této paní spisovatelce. Dozvěděli se na ní spoustu zajímavých informací - třeba tu, že napsala už hodně přes 120 knížek pro děti.

Ve středu pak všichni s radostným očekáváním vyrazili do Městské knihovny. Už se pasování nemohli dočkat. Paní spisovatelka jim nejprve ukázala úplně novou knížku, která teprve půjde do tisku. Vyprávěla, jak taková knížka vzniká - jak ji příběhy napadají, jak pak musí hned sednou a psát a psát a knížka už je na světě. Poté jim také ze svých knížek četla ukázky a dávala velice zajímavé hádanky. Prvňáci měli taky spoustu doplňujících otázek.

A pak už se dočkali. Každý z nich byl velkým mečem oficiálně pasovaný na čtenáře. Ale to nebylo všechno - poslední úkol, který si děti daly, bylo totiž vyrobení děkovných dárečků pro paní spisovatelku - originálních záložek do knížek s ilustracemi z jejích knížek a krásný jarní pozdrav.


Moc děkujeme Městské knihovně za uspořádání této akce a doufáme,

že prvňáčci z Mládí aktivními a nadšenými čtenáři zůstanou.


Mgr. Terezie Dörrerová

Truhlíky před školou- výsadba

(25.3.2022)Žáci 9.B a 7.A jarně vyzdobili truhlíky před školou - zasadili do nich krásné macešky.


Doufáme, že nejen nám, ale i kolemjdoucím, budou dělat dlouho radost.

Okresní kolo Odznaku všestrannosti

(25.3.2022)

ZŠ MLÁDÍ NA OKRESNÍM KOLE ZAZÁŘILO


V pátek 25.3. byli naši žáci vysláni reprezentovat školu ve sportovní soutěži ODZNAK VŠESTRANNOSTI. Do této postupové soutěže se naše škola zapojuje již řadu let a také již řadu let sklízí úspěchy. Tento rok tomu není jinak. Vydali jsme se s nominovanými žáky soutěžit do okresního kola v Havířově.

Soutěžili jsme zde s družstvem a jednotlivci. Zúčastnilo se 8 škol - z toho 93 chlapců a 62 dívek. Soutěž byla uspořádána do kategorií dle ročníku narození. Již z počátku celé akce bylo vidět, že soutěž nebude nijak jednoduchá a konkurence ostatních žáků byla také znát. Nicméně to naše reprezentanty nijak neodradilo a neovlivnilo, ba naopak, ještě více motivovalo.

V okresním kole se soutěžilo v 5 disciplínách - trojskok, hod medicinbalem, kliky, skok přes švihadlo a dribling. Všechny disciplíny naši žáci poctivě trénovali s paní učitelkami v hodinách tělesné výchovy a také v pohybovém kroužku. Veškeré naše úsilí a dřina se nám velmi osvědčila a žákům přinesla sklizeň medailí snad v každé z kategorií. Taktéž jim zajistila postup do krajského kola.

Z osmi škol, které soutěžily za družstva, jsme všechny porazili a v této kategorii zvítězili. Další medaile přivezli:

Kategorie chlapců:

ročník 2008 - 2. místo Jan Horváth, 3. místo Matyáš Bugel

ročník 2009 - 2. místo Hynek Rašo, 3. místo Sebastian Pipek

ročník 2011 - 1. místo Jiří Hašek, 3. místo Václav Koch

Kategorie dívek:

ročník 2007 - 2. místo Aneta Skýbská

ročník 2008 - 1. místo Alžběta Kriščáková

ročník 2010 - 3. místo Viktorie Štáblová

Všem vyslaným žákům patří obrovská gratulace

a neskutečná chvála!!!!


Mgr. Gabriela Poláchová - učitelka tělesné výchovy

Pasování na čtenáře

(23.3.2022)

Naši druháčci se vypravili 23. března 2022 do Městské knihovny v Orlové, aby si děti zasloužily titul "ČTENÁŘE". Musely dokázat paní knihovnici, že znají všechna písmenka a také vyluštit záludné hádanky. Potom se objevil pan král z pohádkové říše. Nejprve si s dětmi povídal o svém království, ale žáky i vyzkoušel ze znalostí pohádkových postav. Následovalo pasování na čtenáře. Žáci odcházeli z knihovny s pěknými zážitky a taškou plnou dárečků.

Global Money Week

(21. - 25. března 2022)

Žáci 8.A i B měli možnost zažít ve škole online výuku s hostem v rámci týdne GLOBAL MONEY WEEK 2022. Učitelka a bankéř v tandemu spolupracovali na programu na téma investování. Pozvaný host z bankovní sféry Mgr. Tomáš Kosina z Kladna byl se třídou spojen online a vysvětlil žákům jaké mají možnosti investování a jak sledovat své výnosy. Žáci měli možnost se ptát i na kariéru, školy, výhody jeho povolání, pracovní dobu a jeho pohled na vzdělání vlastních dětí v oblasti finanční gramotnosti. Přítomný pedagog podpořil zprostředkování otázek, vyvolávání žáků v diskusi a práci s pracovním listem. Jiný styl výuky byl žáky vítán a obohatil je.


Moc děkujeme panu Mgr. Tomáši Kosinovi za jeho účast a otevřené odpovědi.

Výstavou v hlavním vchodu školy jsme zahájili náš týden o penězích v rámci kampaně GLOBAL MONEY WEEK 2022. Do soutěže o nejhezčí školní bankovku bylo doručeno celkem 83 návrhů, z nichž je většina vystavena. Soutěž vymysleli žáci školní samosprávy z 6.A. Postarali se o výběr bankovek a první rozhodování. Porota tvořena učiteli se pak velmi těžce shodla na umístění. Na každém z návrhu bylo co ocenit. Gratulujeme!

Chválíme třídu 3.B, která měla všechny bankovky oboustranné a krásně propracované.


1. místo 2. místo

Milan Waniek 7.B Zuzana Guziurová 3.B

Tereza Chrobáková 8.A Renáta Gavlovská 3.B


3. místo

Jiří Škulavík 8.B

Sebastian Pipek 7.B

Aneta Veselská 7.A


Samospráva děkuje všem za účast v soutěži

a přeje krásný GMW!!!

Předškoláci na Mládí

(březen 2022)

Již dlouhodobě se snažíme usnadnit dětem přestup z předškolního vzdělávání k tomu základnímu. Velice úzce proto spolupracujeme s okolními mateřskými školami (MŠ Kpt. Jaroše, MŠ Ke Studánce, MŠ Orlík), pro jejichž předškoláky každoročně připravujeme řadu setkání, akcí a projektů. Většina z nich probíhá na půdě naší školy, a to zejména proto, abychom zmírnili případné obavy budoucích školáčků z neznámého. Snažíme se předškolním dětem ukázat, že škola je bezpečné místo, místo, kde budou vítáni a kam se mohou těšit. Pořádané aktivity realizujeme v nejrůznějších prostorách naší školy (ve školních třídách, učebnách, tělocvičně, školní knihovně, školní družině). Domníváme se totiž, že mohou-li si děti říci, “Jé, tady jsem už byl, tady to znám!”, zbavuje je to alespoň částečně nejistoty či dokonce strachu plynoucího z mnoha změn spjatých se zcela novou rolí - rolí školáka.

Jsme moc rádi, že na rozdíl od minulého školního roku, ve kterém nám proticovidová opatření znemožnila s mateřskými školami plně spolupracovat, letos opět můžeme realizovat většinu plánovaných aktivit.

Počátkem února v naší školní knihovně proběhla akce Pohádkové čteníčko. Autorské čtení si pro děti z výše uvedených mateřských škol připravila naše paní asistentka a autorka knížky Babičko, vyprávěj, Dagmar Kutiová.

1. března se předškoláci zúčastnili akce Sportujeme na Mládí. Ta byla tentokrát v režii vyučujících tělocviku. Předškolní děti si v tělocvičně naší školy měly možnost vyzkoušet různé pohybové a sportovní aktivity na stanovištích, kde jim sekundovali žáci 8.B třídy.

Třetí letošní akcí bylo naše tradiční Hrajeme si na školáky. V úterý 22. března si děti z mateřinek vyzkoušely, jaké to je sedět v lavicích, pracovat dle pokynů paní učitelky, plnit úkoly na interaktivní tabuli i v pracovním listu. Setkaly se s úkoly z matematiky, psaní, čtení a dokonce z digitálních technologií, měly možnost vyzkoušet si ovládání robotických včeliček.

Jsme rádi, že vidíme, jak děti naše akce těší a že se na ně těší. Věříme, že seznamování s prostorami naší školy, “ochutnávky” školní práce a veškeré ostatní aktivity přispívají k jejich snazší adaptaci na školní prostředí.

S ohledem na vše uvedené také cílíme přípravu Dne otevřených dveří na Mládí, na který Vás zveme dne 31. března od 15:00 - 17:00 h, a Zápis do 1. třídy, který na naší škole proběhne ve dnech 21. a 22. dubna.

pedagogové a asistenti pedagogů ze ZŠ Mládí

PRACOVNÍ ČINNOST- PROJEKT "KOŘENÍ"

(únor 2022)

Žáci 7.A se v rámci hodin pracovních činností pustili do společného projektu na téma "KOŘENÍ".

Vybrané druhy nafotili, nakreslili, vyhledali jejich odborné názvy a důležité informace. Skutečné koření rovněž v různých tvarech nalepili na kartičky a vše uspořádali do konečné podoby. Naučili se tak nejen vyhledávat a zpracovávat informace, fotit, fotografie upravovat, ale také organizovat a spolupracovat.

Práce se jim velmi povedla!

Mgr. Petra Ginclová, Mgr. Natálie Sikorová

FINANČNÍ SVOBODA

(17.2. 2022)

Žáci 8.B měli dne 17.2. příležitost zahrát si hru Finanční svoboda.

Po finanční stránce měli za úkol získat milióny. Použít mohli nástrojů investování, spoření a hlavně na to museli jít strategicky. Nevyhli se půjčkám, zvažovali pojištění, hypotéky apod. Řešili situace jako povodně, invaliditu, pokles ceny akcií, nákupy všeho druhu, zvýšení kvalifikace i narození dětí…

Hra je výjimečným nástrojem k výuce finanční gramotnosti! Žáci si vyzkouší, jak uvažovat o financích v jednom lidském životě.

Žáci zvládli hru na jedničku! Vytvořili při ní skvělou atmosféru a s nasazením se snažili všichni vyhrát.

Mgr. Pastirčáková Lenka

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

(8.2. 2022)

U příležitosti Dne bezpečnějšího internetu pořádá naše škola několik akcí, které mají upozornit na nutnost zabývat se opakovaně tématy, např.: bezpečná hesla, kyberútoky, sexting, sharenting nebo skryté nástrahy mobilních aplikací.

Věnujeme pozornost hlavně žákům, ale myslíme i na zákonné zástupce a vzdělávání pedagogického sboru. Díky spolupráci s okresní metodičkou z pedagogicko-psychologické poradny jsme získali novou informační nástěnku. Školní žákovská samospráva se rozhodla informovat školu o Dni bezpečnějšího internetu svým výstupem v jednotlivých třídách.

Rodičům jsme díky financování z grantu O2 Chytrá škola zajistili online videokurz E-bezpečí.

Pedagogové se vzdělávají novými materiály např. ZDE a školní metodička prevence se účastní Tiskové konference ke Dni bezpečnějšího internetu pořádané Ministerstvem vnitra ČR.


Zapojte se i Vy a informujte se o tom, co Vás zajímá, na některém z nabízených odkazů.


S pozdravem Mgr. Lenka Pastirčáková, školní metodička prevence ZŠ Mládí Orlová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

(únor 2022)

V únoru se 11 žáků třídy 8.A zúčastnilo školního kola Biologické olympiády kategorie C, letos na téma:

"JAK PŘEŽÍT ZIMU"

Žáci porovnali své dovednosti ve třech oblastech:

1) v praktické části pozorovali a popisovali pupeny dřevin;

2) teoretická část prověřila jak jejich obecné znalosti z

přírodopisu, tak vědomosti, které k tématu nastudovali;

3) poznávací část 15 rostlin a 15 živočichů z celkového

počtu 300 druhů.

Výkony všech soutěžících byly velmi vyrovnané.

Výhercům gratulujeme a všechny zúčastněné chválíme za pěkné výsledky!

Nejlepších výsledků dosáhli:

Tereza Chrobáková

Tomáš Chrobák

Viktorie Marcalíková

ŠKOLNÍ LYŽAŘSKÝ KURZ

Lyžařský areál Rališka, Horní Bečva

(13.2.-18.2. 2022)

V týdnu od 13. 2. do 18. 2.2022 se naše škola po dvouleté pauze opět účastnila lyžařského výcviku na ski areálu Rališka v Horní Bečvě.

V neděli byli žáci rozděleni na dvě velké skupiny - lyžaři a snowboarďáci. Každá skupina byla následně rozdělena na družstva začátečníků

a pokročilých, aby se v následujících dnech mohli zdokonalovat. Každý tým měl svého instruktora, který se jim naplno věnoval. Žáci si velmi užívali jízdy na svahu, a to i díky krásnému slunečnému počasí a taky výborným sněhovým podmínkám.

Ve středu na žáky čekalo překvapení - večerní lyžování. Pro mnohé to bylo poprvé a navíc bonusem byl téměř prázdný svah, takže si jízdy užívali plnými doušky! Ve čtvrtek měl proběhnout tradičně závod ve slalomu, ale tento den byl od rána deštivý a větrný, takže ski areál uzavřel provoz a děti si užívaly volný den plný her. Večer nesměl chybět karneval a diskotéka.

…A byl tu pátek- návrat domů. Všichni se rozloučili se zasněženou krajinou, svahem a personálem hotelu. Těšili se na své blízké.

Poděkování za organizaci a skvělé odvedenou práci patří:

Mgr. Gabriele Poláchové- vedoucí kurzu a instruktorce snb, Mgr. Tereze Nevřelové - ski instruktorce

Bc. Michalu Dimunovi- ski instruktorovi, Dagmar Petrové- instruktorce snb, Petře Zahrajové- stálý noční dohled

A také zaměstnancům ski areálu Rališka za ochotu, vstřícnost a příjemnou atmosféru.

Děkujeme!!!

E-Bezpečí pro rodiče

unikátní videokurz pro všechny rodiče našich žáků

(únor 2022)

Naše škola získala grant O2 Chytrá škola, ze kterého plánujeme zajistit žákům preventivní programy na téma bezpečnosti na internetu. Rodičům nabízíme možnost zúčastnit se unikátního videokurzu s živými lektory, který se věnuje klíčovým tématům kybernetické bezpečnosti, která jsou spojena s rizikovým chováním dětí ve světě internetu.

Videokurz je složen ze 7 vzájemně propojených videopřednášek:

1. Co dělají české děti na internetu? (00:12:17)

2. Sexting - rizikové sdílení vlastních intimních materiálů (00:46:28)

3. Kybergrooming a online predátoři (00:56:46)

4. Kybernetická šikana (kyberšikana) (01:05:45)

5. Rizikové výzvy v online prostředí (00:27:07)

6. Bezpečnostní aplikace pro rodiče (00:17:58)

7. Děti a závislostní chování (netolismus) (01:05:55)

Zkušební lekci kurzu si můžete vyzkoušet zde:

https://www.e-bezpeci.cz/rodice

heslo: DEMO

PREVENTIVNÍ PROGRAM "STALETÉ KOŘENY"

(6. ročník/leden 2022)

V 6. ročnících ve středu 26.1. 2022 proběhl vzdělávací program Staleté kořeny. V rámci programu se cíleně pracovalo na zdravém vývoji vztahů ve třídách a podpořila se tak prevence. Žáci byli nadšeni, spolupracovali, zasoutěžili si a poznávali při tom osobnosti českého národa i jeho staletou historii v rámci hodin zeměpisu

a výchovy k občanství. Lektor Radek Hejret nabídl v závěru žákům možnost zapojit se do nové soutěže projektů proměn "Měníme svět k lepšímu", která navazuje na projekt Komenský 2020, kde jsme zvítězili v kategorii základních škol.

DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA

(leden 2022)

Ve dnech 10. 1. a 11. 1. 2022 proběhlo na naší škole školní kolo Dějepisné olympiády, které se zúčastnili žáci 8. a 9. tříd.

Letošní ročník byl tematicky zaměřen na

„Šlechtu v proměnách času“.

Ze všech řešitelů dosáhli nejvyššího počtu bodů:

Filip Olšar Ondřej Szarowski Viktorie Marcalíková

9.B 8.B 8.A

Výhercům srdečně blahopřejeme

a zároveň všechny zúčastněné chválíme za výborné výsledky.

VÁNOČNÍ LAŤKA

(prosinec 2021)

V úterý 21.12.2021 proběhla na naší škole soutěž ve skoku vysokém.

Účastnilo se celkem úžasných 49 žáků.


Kategorie MLADŠÍ ŽÁKYNĚ Kategorie MLADŠÍ ŽÁCI

1. místo Alžběta Kriščáková 1. místo Radim Andl (výkon 130 cm) (výkon 143 cm)

2. místo Adéla Padyšáková 2. místo Patrik Pecha

3. místo Nela Fojtíková 3. místo Daniel Franek


Kategorie STARŠÍ ŽÁKYNĚ Kategorie STARŠÍ ŽÁCI

1. místo Kateřina Walachová 1. místo Jakub Stoszek

(výkon 143 cm) (výkon 115 cm)

2. místo Marie Anna Burová 2. místo Stanislav Verbík

3. místo Žofie Sojková 3. místo Tomáš Sýkora


Všem žákům moc gratulujeme za úchvatné výkony!

Mgr. Gabriela Poláchová, učitelka TV

PREVENTIVNÍ PROGRAMY

(prosinec)

Náplň preventivního programu

Na příkladu konkrétního příběhu malého dítěte z období holocaustu se žáci interaktivní formou seznámili o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi.

Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době a v některých částech světa mají dokonce rostoucí tendenci.

V první vyučovací hodině si žáci s lektorem povídali na téma: mimoškolní zájmy, jak slaví rodinné svátky, jak tráví čas na dovolené, zda mají rády pohádky a příběhy, zda čtou, nebo je radši poslouchají. Poté byli vyzváni ke skupinové práci. Každá skupinka obdržela shodné obrázkové sady s příběhem tříletého Tomíčka a jejich úkolem bylo vymyslet a prezentovat fiktivní příběh sestavený na základě těchto obrázků.

Na závěr lektor žáky seznámil s pravdivým příběhem tříletého Tomíčka a nenásilnou formou tak prezentoval nehostinné podmínky života v terezínském ghettu i hrdinný protinacistický odboj obou rodičů. Na závěr přečetl osobní dopis již dospělého Tommyho Fritty a nechal prostor pro diskusi.

Preventivní program vytvořený na motivy knihy Garyho Chapmana. Žáci pracovali s tématy:

 • slova ujištění

 • pozornost

 • dárky

 • skutky

 • fyzický kontakt

Cílem preventivního programu bylo pomoci dětem pochopit, že jejich život a život ostatních je jedinečný a že ho musíme chránit. Život znamená také neubližovat druhým a vzájemně si pomáhat. Žáci pracovali s tématy:

 • podpora individuality a zdravého sebevědomí žáků

 • rodina, kamarádi, lidi kolem nás, svět, ve kterém žijeme

 • příroda a ochrana životního prostředí

 • čím se liší lidé kolem nás (vzhled, povaha)

 • emoce, zvládání negativních emocí (hněv, závist…)

 • škádlení nebo šikana – prevence sociálně-patologických jevů (šikana, agresivita, extrémismus)Preventivní program o antisemitismu a holocaustu proti soudobým předsudkům. Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se žáci během konání vzdělávací aktivity interaktivní formou dozvěděli o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se žel vyskytují i v současné době.

WORKSHOP ROBOTIKY

(9.ročník/prosinec-leden)

MIKULÁŠ 2021

V prosinci se žáci 9. ročníku zúčastnili výukových hodin

a workshopů na střední školy Net Office na téma robotika a 3D tisk. Měli možnost seznámit se s programovatelnými Lego roboty, vytvořili si vlastní program a vyzkoušeli si tisk na 3D tiskárně.

VZDĚLÁVACÍ A POZNÁVACÍ EXKURZE

(4.-6. ročník/2.-3.12.2021)

Na začátku prosince se naši žáci 4.- 6. ročníků vydali na exkurzi do Velkého světa techniky v Ostravě. Svět techniky disponuje moderně vybavenými učebnami, laboratořemi, dílnami a Divadlem vědy, ve kterém mohou žáci zhlédnout populární science show.V části dočasných výstav se střídají nejrůznější interaktivní expozice.

Pro žáky bylo připraveno několik vzdělávacích programů, ve kterých si mohli vyzkoušet programovat například Robota Ozobota, který přiblížil dětem základy vizuálního programování. Pomohl jim pochopit principy fungování barvocitlivých senzorů, seznámil je s možnostmi rozhodování a volbou chování robota. Děti hravou formou získali znalosti k vytvoření funkčního programu pro sledování trasy a uvědomili si reálné využití tohoto typu robota. Žáci si také mohli vyzkoušet drátování, staré lidové řemeslo, které se v dnešní době těší velké popularitě. Také se dozvěděli nové informace o páře a jednoduchých strojích.

Exkurze považujeme za zajímavou a efektivní formu výuky, dětem se líbil připravený program a strávený čas se svými spolužáky, učiteli a asistenty, protože se pobavili nad zábavnými a poučnými atrakcemi a dozvěděli se něco nového. Mgr. Lucie Walová- výchovná poradkyně

SBĚROVÉ FÓRUM

(24.11.2021)

Na fóru se dne 24.11.2021 diskutovalo:

 • o způsobech jak sbírat a přinést zabalený papír

 • o frekvenci a místě vybírání

 • o stávajícím zapojení v soutěži Zelený strom v MSK

 • o nastavení pravidel a výhrách ve školní soutěži kolektivů a jednotlivců

 • a v neposlední řadě o zviditelnění sběrové činnosti přes média

(školní rozhlas, FB a web školy, Bakaláři, školní emaily, plakáty v hl. vchodu, prezentací, videoupoutávkou apod.)


Děkujeme za názory, aktivitu žáků i veřejnosti, která se vyjádřila přes dotazník. Do budoucna plánujeme se více zapojit a aktivně spolupracovat s hlavním koordinátorem sběrových aktivit panem učitelem Mgr. Janem Šebestou.


Školní žákovská samospráva

MATEMATICKÝ DÝCHÁNEK

(23.11.2021)

V úterý 23.11.2021 se naši osmáci a deváťáci - Viki, Terka, Anet, Megi, Anet, Tomáš, Filip a Tobi vydali na druhý matematický dýchánek pořádaný MAP II, tentokrát na téma finanční gramotnosti.

Ve dvoučlenných družstvech se pustili do hry "Finanční svoboda" - někteří se nebáli ve hře více investovat, druzí se zase naopak drželi víc při zemi. Každopádně si všichni zúčastnění celé dopoledne moc užili.

VÝSTAVA NAŠÍ ŠKOLY

o spolupráci se seniory z domova Pohoda ve školním roce 2020/2021

v rámci kampaně "DÍKY, ŽE O TOBĚ VÍM!"

Od 4.-30.11.2021 se v městské knihovně Orlová koná výstava naší školy, která zachycuje, jak jsme během loňského školního roku mysleli na naše sousedy z Domu seniorů "POHODA" .

Žákyně školní samosprávy přišly s myšlenkou popřát klientům domova k Mikuláši. Z důvodu protiepidemických opatření jsme však nemohli seniory navštívit osobně, a proto jsme využili znalosti distanční výuky a společně se spojili online prostřednictvím videohovoru. Naši druháčci se zapojili také a se svou paní učitelkou třídní vyrobili k Vánocům andělská přáníčka. Jako poděkování naše škola obdržela krásný adventní věnec, který během vánočních svátků zdobil chodby školy. Seniorům jsme odeslali fotopozdravy.

V únoru jsme do domova předali Valentýnský pozdrav - ručně vyrobená mýdélka, která ve škole vyrobili žáci rodičů z integrovaných složek z Orlové.

Zatím poslední akcí byla společná účast žáků a klientů domova na soutěži Staré stromy a jejich obyvatelé. Vše, co jsme prožili je zachyceno výstavou na fotografiích i v textech.

Děkujeme Pohodě za jejich nasazení!

Koordinátorka Mgr. Lenka Pastirčáková

NOVÁ INFORMATIKA

(programování robotických včeliček, práce s překážkovou dráhou)

BRUSLENÍ 7.B

(26.10.2021)

KLUB ICT

(25.10.2021)

V dnešním setkání klubu žáci stavěli modely LEGO "Spy robot" a jezdícího robota, připojili je k tabletu, naprogramali senzor pro detekci pohybu nebo překážky a pomocí mikrofonu nahráli zvuk "mluvícího" robota.

ŽIVÁ KNIHOVNA- DKMO

(21.10.2021)

VÝSTAVA

“LEGENDY POGRANICZA-UTOPIEC I CZAROWNICE"

Ve čtvrtek se naši osmáci zúčastnili akce “Živá knihovna”. Vůbec netušili, co je v Domě kultury čeká, co pro ně YMCA připravila.

Živá knihovna je speciální typ knihovny, kde jsou namísto knih půjčováni lidé. Tyto živé knihy jsou „čteny" pomocí rozhovorů a tím je odkrýván jejich osud. Osobnosti, které se v živé knihovně nachází, mají různé příběhy.

Letošní výběr se opravdu povedl. Ve všech třech klubovnách DKMO panovalo naprosté ticho, žáci životní příběhy doslova hltali.

Ve dnech 20.10 až 31. 10.2021 se v DKMO koná mezinárodní výstava “LEGENDY POGRANICZA - UTOPIEC I CZAROWNICE. I naši žáci z 8.A, 7.A, 6.A a 6.B se zapojili a vytvořili postavičky vodníka a čarodějnice, čarodějnické klobouky a podzimní věneček. Moc se jim to povedlo.

ZDRAVOVĚDA PROŽITKEM

(exkurze žáků 8. a 9. tříd)

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

(13.10.2021)

Dne 13.10.2021 proběhlo na naší škole školní kolo soutěže Přírodovědný klokan kategorie Kadet, kterého se zúčastnilo 33 žáků 8. a 9. tříd. Soutěžící řešili úlohy různé obtížnosti z matematiky, přírodopisu, zeměpisu a dalších přírodních věd. Ze všech řešitelů dosáhli nejvyššího počtu bodů Jan Richter (9.A), Marie Kašparová (9.A) a Aneta Skýbská (9.B). Z osmých tříd pak byla nejúspěšnější Nikol Řezáčová (8.A). Výhercům srdečně blahopřejeme a všechny zúčastněné chválíme za krásné výsledky.

INFORMATIKA

(programování robotické včeličky, práce s tematickými podložkami)

BRUSLENÍ

PODZIMNÍ EXKURZE

(8.10.2021/7.-9. ročník)

Tak jako v minulých letech, jsme pro naše žáky uspořádali 8. října tradiční podzimní exkurze, jejichž cílem je bližší poznání zajímavých míst v našem kraji, přírody a kulturního dědictví. Také se snažíme o stmelení kolektivů v rámci školní třídy po pandemii v minulém školním roce, kdy žáci většinu času měli online výuku.

Každá exkurze má svůj specifický program i téma volby povolání, při kterém se žáci seznamují s novými profesemi. Na exkurze se žáci připravují v hodinách občanské výchovy a zeměpisu. Učitel žáky seznámí s programem exkurze, trasou, profesemi a zajímavostmi o daném místě. V autobusu žáci obdrží pracovní list, který vyplňují a poté odevzdají ve škole. Pracovní listy si žáci shromažďují ve složkách již od první třídy a na konci devátého ročníku si složku odnášejí domů. Při listování složkou si žáci mohou říct, že toho viděli a zažili opravdu hodně.

Na letošních exkurzích se například žáci dozvěděli, co obnáší práce v chráněné krajinné oblasti Poodří, poznávali stromy, řešili chemické hádanky a zapojili se do pátrací hry. Další žáci se seznámili s působivou grafickou technikou linoritu a vyzkoušeli si svou manuální zručnost. Žáci se tak na exkurzi ocitli v roli mladých alchymistů skoro jako na dvoře císaře Rudolfa II., přírodovědců nebo se dostali do role mořeplavců hledající feromagnetický poklad.

Na naší základní škole exkurze probíhají již řadu let a považujeme je za zajímavou a efektivní formu výuky. Žáci se vždy těší na připravený program a strávený čas se svými spolužáky, učiteli a asistenty. Věříme, že letošní program podzimních exkurzí se všem dětem opět moc líbil.


Mgr. Lucie Walová- výchovná poradkyně

7.B

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

8.A

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

8.B

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

9.A

Carousel imageCarousel imageCarousel image

9.B

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ADAPTAČNÍ KURZY

(říjen 2021)

Práce s třídními kolektivy na základních školách je náročný proces. Školní poradenské pracoviště proto pro kolektivy, které letos prošly většími změnami uspořádalo tři dvoudenní adaptační kurzy. Právě 5. až 7. ročníky byly nově změněny na třídy “bez” a “s rozšířenou výukou tělesné výchovy”. Žáci 5.B, 6.B a 7.B mají ve svém výukovém programu o 2 hodiny tělesné výchovy.

Kolektivům byla věnována nadstandardní péče lektorů neziskové organizace Pavučina o.p.s. Lektoři Ivo Neuwirt, Petra Mecnerová a Richard Beneš žáky provedli aktivitami a úkoly, které byly plné emocí, zážitků a budovaly sounáležitost a vzájemné vztahy. Žáci hovořili o pravidlech, zkoušeli maximálně spolupracovat, sdíleli se o pocitech a naslouchali si. Třídní učitelé byli po celou dobu se svými žáky a měli tak velkou možnost poznat žáky za úplně jiných situací než ve škole.

Hrou Pevnost Boyard v pojetí lektorů celé zápolení skončilo. Vítězové byli všichni, protože překonali nástrahy záludných úkolů i toho posledního v truhlách s krutony. Nikomu se z krásného prostředí u Penzionu u přehrady v Morávce nechtělo odjíždět. Vznikla nová přátelství, budovalo se nové klima kolektivů. Pro všechny třídy zůstane jejich adaptační kurz nezapomenutelným zážitkem, ze kterého snad budou čerpat po celou dobu, kdy spolu na ZŠ Mládí budou tvořit jeden tým.

Školní metodička prevence Mgr. Lenka PastirčákováVýchovní poradci ze středních škol na ZŠ Mládí

Volba povolání je dlouhodobý proces, a proto výchova žáků k volbě povolání probíhá na škole již od první třídy, nejenom formou exkurzí, na kterých se žáci seznamují s konkrétními profesemi, ale také uvědomělou přípravou žáků během vyučování. Pro žáky a rodiče je toto období rozhodováním o budoucí profesní kariéře. Zorientovat se v nabídce středních škol a oborů a vybrat si ten nejvhodnější představuje pro žáky a rodiče nesnadný úkol, a proto se snažíme podat pomocnou ruku. Na konci září na naší základní škole proběhlo již třetí setkání se zástupci třinácti středních škol, s rodiči a žáky osmých a devátých ročníků. Opět k nám byli pozváni výchovní poradci z okresu Karviná, kteří projevili zájem setkat se s rodiči a žáky. O setkání ze strany rodičů a žáků byl velký zájem, protože v minulém školním roce tyto schůzky probíhaly pouze online. Žáci a rodiče byli pozváni na den otevřených dveří, získali mnoho

cenných informací a tištěné materiály středních škol. Doufám, že tato akce žákům pomohla v jejich budoucím výběru střední školy, protože jde o důležité rozhodnutí, které ovlivní další profesní život člověka!


Mgr. Lucie Walová – výchovná poradkyně

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

DRAKIÁDA ŠKOLNÍ DRUŽINY

1.10.2021

První říjnový den byl přesně takový, aby se mohla konat ve školní družině Drakiáda. Sluníčko svítilo a hlavně foukal vítr, který byl k tomu nezbytný. Děti si na školním hřišti zahrály hry a společně zkoušely, jak létají jejich vlastnoručně vyrobení draci.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KVĚTINKOVÝ DEN

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PODZIMNÍ EXKURZE 3.AB

Ve středu 29. 9. žáci 3.A a 3.B vyrazili na podzimní exkurzi, jejímž cílem bylo rozšířit si povědomí o historii našeho města. Když jsme přijeli do Orlové - Města, již nás na orlovském náměstí očekával pan starosta, který dětem povyprávěl nejen to nejdůležitější z dějin Orlové, ale zmínil také nejednu zajímavost. Následně jsme navštívili radnici, kterou nás provedl pan

Habdas. Žáci si prohlédli vestibul, jednu z kanceláří, obřadní síň a další prostory této historické budovy. Na 10. hodinu jsme pak měli domluvenu návštěvu kostela Narození Panny Marie. Výklad spojený s prohlídkou kostelních prostor vedla paní Palková. Její povídání bylo poutavé i poučné. Děti též zaujala samotná budova kostela. Obdivovaly vitrážová okna,

nástěnné malby, oltář či jednotlivé sochy a sošky. Poté jsme se přesunuli do zámeckého parku, kde nás čekala dendroložka paní Vítová. Ta si pro nás připravila velmi zajímavou komentovanou prohlídku, v rámci níž se žáci seznámili s místy, kde kdysi stály významné budovy, ale také se dověděli mnohé o rostlinách rostoucích v parku. Celá exkurze se žákům

líbila a věříme, že byla i přínosná, jelikož nám zcela přesně tematicky zapadla do aktuálně probíraného prvoučného učiva 3. ročníku, jímž je Město, ve kterém žijeme. Děkujeme proto ještě jednou všem dospělákům, kteří našim žákům pomohli vhlédnout do dějin města, v němž většina z nich má své kořeny.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image