ŠKOLNÍ AKCE / FOTO 

Výuka tenisu 7.B

🕐20.5.2024 📁 Fotogalerie

Výuka tenisu 9.B

🕐20.5.2024 📁 Fotogalerie

Květinkový den

🕐15.5.2024 📁 Fotogalerie

Bílý pátek

🕐17.5.2024 📁 Fotogalerie

Atletický čtyřboj

🕐15.5.2024 📁 Fotogalerie

Zelený čtvrtek

🕐16.5.2024 📁 Fotogalerie

Žlutá středa

🕐15.5.2024 📁 Fotogalerie

Červené úterý

🕐14.5.2024 📁 Fotogalerie

Modré pondělí

🕐13.5.2024 📁 Fotogalerie

5.A LEGO WeDo

🕐14.5.2024 📁 Fotogalerie

9.B M - GeoGebra 

🕐10.5.2024 📁 Fotogalerie

DEN MATEK 2. ročník

🕐12.5.2024 📁 Fotogalerie

Hasík 2. část

🕐6.5.2024 📁 Fotogalerie

Dopravní soutěž - ŠK

🕐7.5.2024 📁 Fotogalerie

Wolfram Havířov

🕐2.5.2024 📁 Fotogalerie

Wocabee

🕐3.5.2024 📁 Fotogalerie

Běh osvobození 

🕐3.5.2024 📁 Fotogalerie

Poslední lekce plavání

🕐2.5.2024 📁 Fotogalerie

OZDRAVNÝ POBYT

🕐29.4.-3.5 2024 📁 Fotogalerie

Čarodějnická stezka - ŠD

🕐30.4.2024 📁 Fotogalerie

JARNÍ EXKURZE - 3. ROČNÍK

🕐29.4.2024 📁 Fotogalerie

McDonald's cup - MK

🕐29.4.2024 📁 Fotogalerie

DEN ZEMĚ - 7.A DDM

🕐22.4.2024 📁 Fotogalerie

DEN ZEMĚ - 6.A DDM

🕐22.4.2024 📁 Fotogalerie

VV - 4.B

🕐26.4.2024 📁 Fotogalerie

DEN ZEMĚ - 2. ROČNÍK DDM

🕐25.4.2024 📁 Fotogalerie

DEN ZEMĚ - 5.B

🕐23.4.2024 📁 Fotogalerie

DEN ZEMĚ - ŠD

🕐22.4.2024 📁 Fotogalerie

ŠD - souhrn jarních aktivit

🕐22.4.2024 📁 Fotogalerie

HASÍK - 2. ročník

🕐22.4.2024 📁 Fotogalerie

HASÍK - 6. ročník

🕐22.4.2024 📁 Fotogalerie

JARNÍ EXKURZE - 8.B VŠB

🕐18.4.2024 📁 Fotogalerie

JARNÍ EXKURZE - 8.A VŠB

🕐18.4.2024 📁 Fotogalerie

JARNÍ EXKURZE - 9.B VŠB

🕐18.4.2024 📁 Fotogalerie

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

🕐12.4.2024 📁 Fotogalerie

VV - 8.B

🕐12.4.2024 📁 Fotogalerie

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

🕐 10.4.2024 📁 Fotogalerie

ŠD - SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

🕐9.4.2024 📁 Fotogalerie

EXKURZE 5.A U PČR

🕐 8.4.2024 📁 Fotogalerie

M - SOUTĚŽ MATES

🕐 12.3.2024 📁 Fotogalerie

VELIKONOCE NA MLÁDÍ

🕐 27.3.2024 📁 Fotogalerie

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

🕐 26.3.2024 📁 Fotogalerie

GLOBAL MONEY WEEK

🕐 26.3.2024 📁 Fotogalerie

MATEMATICKÝ KLOKAN

🕐 26.3.2024 📁 Fotogalerie

HUDEBNÍ POKOJÍČEK - ZUŠ

🕐 27.3.2024 📁 Fotogalerie

VYBÍJENÁ - MK

🕐 26.3.2024 📁 Fotogalerie

DOMOV SENIORŮ POHODA

🕐 25.3.2024 📁 Fotogalerie

SOUTĚŽÍME S ČASOPISEM

🕐 21.3.2024 📁 Fotogalerie

DEN ROBOTIKY, TECHNIKY A ŘEMESEL

🕐 21.3.2024 📁 Fotogalerie

PYŽAMOVÝ BÁL

🕐 15.3.2024 📁 Fotogalerie

BASKETBAL - MK 

🕐 14.3.2024 📁 Fotogalerie 

PŘÍSLOVÍ A RČENÍ - soutěž 9. A, B

(11.3.2024)

Dne 11. března proběhla na naší škole soutěž, která se týkala přísloví a rčení. Naši deváťáci, kteří se připravují na přijímací zkoušky, si tak mohli vyzkoušet, jak se posunuli v těchto znalostech. Soutěž začala kratičkou prezentací, kde na konci byla básnička motivující žáky k pohodové náladě na soutěži. Některá záludnější přísloví a rčení jsme si ještě  navíc řekli a vysvětlili na konci soutěže.

Výherci soutěže:

1. místo Aneta V. 9. A

2. místo Natálie H. 9.B,  Michelle C. 9.A

3. místo Iva V. 9. A

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

(7.3.2024)

ODZNAK VŠESTRANNOSTI - OBLASTNÍ KOLO

(8.3.2024)

V pátek 8.3.2024 se vybráni žáci naší školy vydali do Havířova na oblastní kolo v soutěži Odznak všestrannosti. Čekal je čtyřboj ve složení disciplín skok přes švihadlo, trojskok, hod medicinbalem a sedy-lehy. Žáci předvedli neskutečné výkony s umístili se následovně: 

1. místo vyhráli Renata G., Nicol N., Rosťa B., Standa D.

2. ⁠ místo ovládli Nikola O., Veronika Š., Jiří H. 

3. ⁠místo patří Nickovi S., Ondrovi Š, Patrikovi S.

Celá soutěž byla zakončena vyhlášením umístění družstev, kde jsme sesbírali stříbrné medaile a tím si zařídili přímý postup do krajského kola.

HRAJEME SI NA ŠKOLÁKY

(4.3.2024)

Během minulého a počátkem tohoto týdne k nám na Mládí postupně zavítali předškoláčci z MŠ Ke Studánce, MŠ Kpt. Jaroše a MŠ Orlík, aby se zúčastnili akce Hrajeme si na školáky. Paní učitelky 1. a 2. tříd pro ně měly připraveny činnosti, které jim umožnily vyzkoušet si, jaké to je být školákem. Děti plnily úkoly z českého jazyka a matematiky, a to jednak na interaktivní tabuli za využití multimediálních interaktivních učebnic a výukového programu, jednak při práci s pracovními listy ve školních lavicích. Všechny děti byly aktivní a do veškerých činností se zapojovaly s nadšením. 

ABSOLVENTSKÉ MIKINY - 9. ročník

(4.3.2024)

ŠPLH - MĚSTSKÉ KOLO

(01.3.2024)

V pátek 1.3.2024 se naši žáci zúčastnili tradiční soutěže Orlovská veverka. Jako každým rokem se této soutěže účastnili nejlepší chlapec a dívka z každého ročníku od 1. do 9. třídy. 

Na prvním stupni jsme získali celkem 3 medailové úspěchy a na druhém stupni 4 medailová umístění:


1.místo - Diana Č. (1. třída)

2.místo - Pavel B. (1. třída)

3.místo - Nicol N. (5. třída)

3.místo - Melanie O. (6. třída)

3.místo - Rostislav B. (6. třída)

3.místo - René W. (8. třída)

1.místo - Nikola O. (8.třída)


GRATULUJEME!!!!!!!!!

LITERATURA A SLOH DOHROMADY - 9.A

(01.3.2024)

Žáci 9. A měli hodinu literatury, kde pracovali ve dvojicích při tzv. párovém čtení, shrnovali své poznatky, které si zapisovali a  poté sami za sebe dokončovali příběh.

V další vyučovací hodině si zahráli na redaktory novin a tvořili novinovou zprávu o povídce, kterou četli. Také si mohli vybrat jeden ze šesti úkolů a nakreslit třeba obrázek k povídce.

Nakonec se dozvěděli, jak celý příběh dopadl a zhodnotili obě vyučovací hodiny, které se jim líbily, protože – jejich slovy -  byly jiné.

Velké díky patří webináři a pracovním listům z nakladatelství TAKTIK, jelikož každá příjemná změna je u dětí vítána.

ABECEDA PENĚZ - 2. a 4. ročník

(27.2.2024)

Naše škola v letošním školním roce navázala na předchozí spolupráci s Českou spořitelnou. Třídní učitelé 2. a 4. tříd proto neváhali a využili možnosti zapojit své třídy do projektu Abeceda peněz, který výše zmíněná banka realizuje s cílem podpořit finanční gramotnost dětí. 


V úterý 27. 2. do naší školy zavítala zástupkyně České spořitelny, paní Marie Fojtíková, která našim druhákům a čtvrťákům přišla představit program Zvládneme to ve škole. Žáci 2. ročníku se v rámci tohoto programu zaměří na rodinný rozpočet, žáci 4. ročníku pak na hospodaření s rodinným rozpočtem. 


Děti se budou se světem financí svých rodičů seznamovat ještě několik dalších hodin, a to za využití kvalitních vzdělávacích materiálů a interaktivních her poskytnutých bankou.


Po absolvování celého programu čeká žáky závěrečný interaktivní kvíz, který budou realizovat individuálně na školních tabletech.


Spolu s tvůrci programu věříme, že má smysl rozvíjet vše, díky čemu děti získají větší povědomí o světě financí, nabydou sebejistotu a schopnost lépe se v oblasti peněz rozhodovat. To je totiž cesta, aby se lépe dařilo nám všem.

DIVADLO - 1. ROČNÍK

(26.2.2024)

Dne 26. února 2024 zavítalo do Orlové pražské Divadlo Krapet s představením „Zimní příhody včelích medvídků“ inspirované večerníčkovým seriálem. Kromě nezbedníků Brumdy a Čmeldy, kteří dětem ukázali, co se děje na paloučku u čmeláčí chaloupky na podzim a v zimě, v příběhu také vystupovali jejich kamarádi z hmyzí říše.  Poutavý příběh děti zaujal, a když je herci zapojili do děje, s radostí radily čmeláčkům, foukaly, tleskaly a také si prozpěvovaly veselé písničky Zdeňka Svěráka a Petra Skoumala. 

ŠD - NOVINOVÉ ODPOLEDNE 

(26.2.2024)

Dne 26. února se na školním hřišti konalo novinové odpoledne školní družiny. Děti se zapojily do různých aktivit a soutěží. Na stanovištích si vyzkoušely svou obratnost, rychlost a přesnost. Společně jsme strávili hodinu plnou pohybu a zábavy. Na závěr si všichni zasloužili sladkou odměnu.

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - MĚSTSKÉ KOLO

(20.2.2024)

Gratulujeme našim recitátorům za perfektní výkony v městském kole.

ŠPLH - ŠKOLNÍ KOLO

(22.2.2024)

Výsledky školního kola ve šplhu - vítězové:

1.třídy: Diana Č. a Pavel B.

2.třídy: Markéta B. a Patrik F.

3.třídy: Sabina I. a Adam B.

4.třídy: Tereza K. a Šimon M.

5.třídy: Nicol N. a Dominik V.

6. třídy: Melanie O. a Rostislav B.

7. třídy: Viktorie Š. a Radek M.

8. třídy: Nikola O. a René W.

9. třídy: Alžběta K. a Marek M.


GRATULUJEME!!!!!!!

MĚSTSKÁ KNIHOVNA - 5.A

(20.2.2024)

V úterý 20.2.2024 navštívila 5.A  třída Městskou knihovnu v Orlové a její dětské oddělení. Byl pro ni připraven program „Žánrohrátky“. Žáci se zábavnou formou seznámili s literárními žánry jako je dobrodružný příběh, fantastická literatura, dívčí román, sci-fi, horror, detektivní příběh a další. Přiřazovali jména hrdinům i jednotlivé žánry k obrázkům. Poslední úkol byl po skupinkách dovyprávět příběh jako pohádku, detektivku, sci-fi a fantasy příběh. Na závěr měli možnost vypůjčit si nové knížky. Děkujeme knihovně za velmi pěkně a poutavě připravenou akci.

ŠD - KERAMIKA

(21.2.2024)

Školní družina rozšířila své aktivity o práci s keramickou hlínou. Nově bude tahle aktivita probíhat ve čtvrtky a postupně bude nabídnuta dětem ze všech oddělení. Věříme, že práce s hlínou bude pro děti příjemnou relaxací a činnost si brzy osvojí. 

ŠD - CHOVATELSKÝ KROUŽEK V DDMO

(19.2.2024)

Dne 19.2.2024 se 3. a 4. oddělení ŠD zúčastnilo návštěvy chovatelského kroužku v DDMO. Děti si pohladily např. želvu či  gekona, nakrmily morčátka a králíky. Nevšední zkušeností pro ně rovněž bylo, když si vyzkoušely, jaké je to mít na krku hada. Pro všechny to byl moc silný zážitek. 

ODISbus

(16.2.2024)

V minulém týdnu se žáci 3. až 7. ročníku zúčastnili projektu „ODISbus“ propagujícího veřejnou dopravu. Tento projekt probíhá na prvním a druhém stupni základních škol formou přednášek probíhajících v autobuse = ODISbuse, který je speciálně upraven tak, aby bylo možno realizovat přednášky přímo v něm. Přednáška je zaměřena na několik aspektů cestování a jejím cílem je propojit otázky ekologie a veřejné hromadné dopravy tak, aby žáci pochopili, že také cestování veřejnou hromadnou dopravou vysokou měrou přispívá k udržení našeho životního prostředí. Mimo jiné jsou žáci poučeni stran integrovaného dopravního systému, dopravních prostředků, jízdného, vyhledávání spojení a aplikace moderních technologií ve veřejné dopravě.

MŠ NA MLÁDÍ

(13.,15.2.2024)

V úterý 13.2. a ve čtvrtek 15.2. se do naší tělocvičny přišli podívat a zasportovat žáčci z okolních mateřských školek. Připravili jsme si pro ně několik zábavných stanovišť, na kterých plnili různé pohybové úkoly a překonávali různé pohybové překážky. To vše bylo doplněno společným tancem. Nejvíce se dětem líbilo stanoviště s trampolínou, gymnastickými kruhy a také florbalový koutek se střelbou. Nadšení ovšem projevili také u barevné plachty, u které měli společnými silami a sehranými pohyby dostat míček do dírky uprostřed. 

PP - JAK SE MÁŠ?

(14.-15.2.2024)

Ve středu 14. 2. a ve čtvrtek 15. 2. žáci 2. a 3. ročníku absolvovali preventivní program Jak se máš?, jehož cílem bylo pomoci dětem se zvládáním emocí. Během dvouhodinového programu se žáci učili rozpoznat a pojmenovat 4 druhy emocí (radost, smutek, strach, hněv), ale též je zpracovat a správně na ně reagovat. Děti se veškerých aktivit účastnily se zaujetím a nadšením. Věříme proto, že se paní lektorce Radce Folwarczné prostřednictvím velmi dobře propracované náplně programu podařilo posílit vzájemnou ohleduplnost žáků, a tím přispět ke zkvalitnění vztahů ve školních třídách.

VALENTÝN NA MLÁDÍ

(14.2.2024)

14. února se každoročně slaví svátek svatého Valentýna. Je to den nejen zamilovaných, ale i svátek kamarádů a přátel. Žáci školní samosprávy se proto rozhodli zorganizovat Valentýnskou poštu. Připravili nádhernou schránku, do níž mohli žáci i zaměstnanci školy vkládat svá přáníčka. Ve středu 14. února je pak zástupci školní samosprávy roznesli adresátům do všech tříd. Přáníček bylo nepočítaně a děti nezapomněly vyrobit a napsat přáníčka i pro své učitele, asistentky a vychovatelky. Věříme, že se akce opravdu vydařila, a proto děkujeme všem, kteří se do psaní a výroby valentýnek zapojili.

LEDEN VE ČTENÁŘSKÉM KLUBU

(1.2.2024)

Čtenářský klub 4. oddělení družiny  měl v lednu napilno. Děti např. programovaly robotické včely, rozvíjely svou čtenářskou gramotnost řešením zábavných kvízů při práci s tablety. Na interaktivní tabuli hledaly rozdíly v obrázcích, tvořily slova přidáváním správných samohlásek. A jedno odpoledne také soutěžily a hrály hry v tělocvičně.

NOBLES DAY

(1.2.2024)

RECITAČNÍ SOUTĚŽ - 1. stupeň

(1.2.2024)

V průběhu ledna se uskutečnila recitační soutěž na 1. stupni. Žáci všech ročníků si vybrali vtipné básničky, pečlivě se připravili a předvedli hezké výkony v rámci třídního kola. Ti nejlepší reprezentovali své třídy v kole ročníkovém. Některé básničky pohladily po duši, jiné byly vtipné. Všichni recitátoři se velice snažili a každé vystoupení bylo jedinečné.

Výsledky: 

1. ročník: 

1. místo:  Elen H. 1.A

2. místo:  Simona D. 1.C

3. místo:  Diana Č. 1.B2. ročník: 

1. místo: Kateřina K. 2.B

2. místo: Nela P. 2.B

3. místo: Kryštof D. 2.B

3. ročník: 

1. místo: Klára P. 3.B

2. místo: Tomáš H. 3.B

3. místo: Lukáš C. 3.A

4. ročník: 

1. místo: Aneta W. 4.A

2. místo: Leontýna P. 4.A

3. místo: Nikol I. 4.B

5. ročník: 

1. místo: Sofie K. 5.A

2. místo: Nikola F. 5.A

3. místo: Renata G. 5.B

ROZHLASOVÝ TÝM ZŠ MLÁDÍ

(1.2.2024)

To jsme my,

náš rozhlasový tým.

V pátky jsme tu pro vás,

přinášíme nové info, spoustu zpráv.

O tom, co bylo, je a bude,

povíme vám zas.


Před sebou máme měsíců pět,

bude nám to pak vše chybět.

Ty poslední měsíce si užijem

a mnoho zpráviček donesem.

Bětka, Rozka, Naty, Eli, David a Marek.


Tak ahoj v pátek znova,

uslyší nás celá naše škola.


A dodatek malinký..

Marek vám poví více,

příští školní rok v devítce.

PREVENTIVNÍ PROGRAM - 5.A

(26.1.2024)

V pátek 26. ledna 2024 se konal v 5. A třídě preventivní program s názvem: "Tomíčkovi k jeho 3. narozeninám". Na příkladu konkrétního příběhu malého židovského chlapce z období holocaustu se žáci seznámili s tím, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Nenásilnou a hravou formou byly žákům prezentovány nejen nehostinné podmínky života malého Tomíčka v terezínském ghettu, ale také hrdinný protinacistický odboj obou jeho rodičů. 

Žákům preventivní program obohatil jejich znalosti o 2. světové válce, které právě probírali ve vlastivědě. Pochopili, že nikdo jsme si nevybrali rodinu, do které se narodíme, proto nemůžeme za svůj původ ani barvu kůže.

Velký dík patří lektorovi Radku Hejretovi, který s dětmi pracoval velmi poutavým způsobem.

FÓRUM PRO MLADÉ

(24.1.2024)

Ve středu 24. ledna se vybraní členové školního parlamentu zúčastnili Fóra pro mladé, které proběhlo v konferenční místnosti MĚÚ Orlová. Na setkání bylo přítomno vedení města a žáci ze všech orlovských škol, kteří si vybírali mezi různými tématy a následně měli možnost o nich diskutovat. Naši žáci si vybrali téma kybernetika, k němuž přednesli spoustu zajímavých postřehů a návrhů do budoucna. Žáci se po skončení zasedání shodli na tom, že jim přineslo spoustu zkušeností a mnoho námětů k přemýšlení.

PLAVÁNÍ - 2. a 3. ročník

(31.1.2024)

PREVENTIVNÍ PROGRAM - 4. ročník

(22. a 24.1.2024)

Ve dnech 22. a 24.1. se konal ve 4.A a 4.B preventivní program s názvem: "Tomíčkovi k jeho 3. narozeninám". Na příkladu konkrétního příběhu malého dítěte z období holocaustu se žáci seznámili interaktivní formou s tím, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Nenásilnou a hravou formou byly žákům prezentovány nejen nehostinné podmínky života malého Tomíčka v terezínském ghettu, ale také hrdinný protinacistický odboj obou jeho rodičů.

PREVENTIVNÍ PROGRAM - 1. ročník

(19.1.2024)

V pátek 19. ledna se naši prvňáčci zúčastnili preventivního programu „Jak se máš?". Program byl zaměřen na posílení komunikačních dovedností, ohleduplnosti a zvládání emocí. Celým programem je provázela paní lektorka spolu s maňáskovou loutkou Ludvíkem. Děti poznávaly různé emoce a pracovaly s nimi. Pomocí aktivit, scének, her a písniček se učily na emoce správně reagovat u sebe i u druhých. Pořad byl velmi vydařený a pro děti určitě prospěšný. 

ŠD - TYFLOSERVIS

(15.1.2024)

U příležitosti Světového dne Braillova písma navštívila v pondělí 15.1. školní družinu vedoucí střediska Moravskoslezského kraje Tyfloservis o.p.s ., která nás blíže seznámila s životem nevidomých. Děti si mohly prakticky vyzkoušet, jak obtížný je život bez zraku. Tento den byl pro žáky příjemným zpestřením. 

LYŽAŘSKÝ KURZ

(15.1.-19.1.2024)

ZŠ MLÁDÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE DAKOL

(11.1.2024)

Ve čtvrtek 11.1. 2024 jsme s devátými ročníky ze ZŠ Mládí navštívili den otevřených dveří na střední škole Dakol v Petrovicích u Karviné, která nabízí maturitní i učňovské obory. Žáci si prohlédli prostory školy, byly jim představeny čtyřleté maturitní a tříleté učňovské obory např. Hotelnictví, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Masér, Mechanik strojů a zařízení, Reprodukční grafik pro média, Obchodník, Obráběč kovů nebo Tesař.

Na začátku celé akce byli žáci rozdělení na menší smíšené skupiny a za doprovodu učitelů ze střední školy  DAKOL navštívili odborné učebny a dílny. 

Deváťáci si na stanovištích vyzkoušeli v praxi, co daný obor obnáší, např. pracovali s frézkou a vytvořili si svícny, pájeli s pájkou, vypalovali vypalovačkou do dřeva do připravených dřevěných kostek, zkoušeli ohýbat horké železo, shlédli dílnu obráběčů kovů a nasedli do automobilu na dílně automechaniků. V odborné učebně kuchařů a číšníků míchali nápoje, v další učebně se učili první pomoci nebo masírovat. Shlédli jsme vyučovací hodinu studentů předškolní a mimoškolní pedagogiky.  

Ukázky, které si pro naše žáky připravili učitelé, učni a studenti střední školy se žákům moc líbily a byly velmi poučné. Rádi jsme se potkali na stanovištích s našimi bývalými žáky, kteří nám potvrdili, že jsou na střední škole spokojeni. Děkujeme za pozvání a my doufáme, že tento den otevřených dveří pomůže žákům v důležitém rozhodování o své budoucí střední škole.


Mgr. Lucie Walová - výchovná poradkyně

ČTENÍ ŽÁDNÁ VĚDA NENÍ

(13.-15.12.2023)

Členové čtenářského klubu tříd 3.B a 4.A,B si i letos již tradičně připravili se svou vedoucí Lenkou Božoňovou zábavný program pro mateřské školy. Celkem tři představení s názvem Čtení žádná věda není se konala ve dnech 13. - 15. 12. 2023. Malým předškolákům ze školek MŠ Ke Studánce a MŠ Kpt. Jaroše se předvedli v rolích čtené pohádky Kouzelná píšťalka, předčítali jim veršované hádanky a rovněž si vyzkoušeli, jaké je to být učitelem, když dětem ze školky dávali otázky z naučných karet o zvířátkách. Všichni společně také cvičili, hráli pohybové hry a tancovali. Byl to moc příjemně strávený čas.


Za čtenářský klub ZŠ Mládí Lenka Božoňová

MEGASTAR

(22.12.2023)

PROSINEC V ŠD

(21.12.2023)

Děti školní družiny si v prosinci užívají předvánočního času tvořením vánočních výrobků a dalšími různorodými aktivitami. Na začátku prosince jsme měli krásnou sněhovou nadílku, kterou jsme si užili společně i s dětmi ze školky. K Mikuláši děti vyráběly masky čertů. Navštívili jsme vánoční výstavu v Domě kultury, kde mělo každé oddělení své domečky. A také nás čekala nadílka pod vánočním stromečkem.

OLYMPIÁDA Z DĚJEPISU

(18.12.2023)

V pondělí 18. 12. se konalo školní kolo olympiády z dějepisu, které se letos soustředilo na období od Cyrila a Metoděje až po Jana Husa. Soutěže se zúčastnili vybraní žáci devátých a osmých tříd, kteří museli prokázat znalosti o tehdejších zbraních, památkách, či historických souvislost. I když byla olympiáda náročná, všichni zúčastnění se shodli na tom, že si ji opravdu užili.Pořadí nejlepších řešitelů:

1. místo Natálie H. 9. B

2. místo Eliška K. 9. B

3. místo Josef S. 9. BVšem děkujeme a blahopřejeme!!!!!!!!!!!

PERNÍČKOBRANÍ

(15.12.2023)

Další ročník našeho "Perníčkobraní se srdcem na dlani" se opět povedl. Perníčků se nám sešlo ze všech tříd školy opravdu hodně. Všechny budou předány babičkám a dědečkům do Domova seniorů Pohoda. Doufáme, že jim uděláme před Vánoci radost a přispějeme k navození vánoční nálady.

CHRISTMAS CHATTERBOX - SOUTĚZ Z AJ

(15.12.2023)

Dne 15. 12. 2023 se konala soutěž z anglického jazyka s názvem Christmas Chatterbox na Gymnáziu J. Šabršuly. Naši školu reprezentovali Samuel P. z 8. A a Ladislav R. z 9. A. Písemná část soutěže se od minulých let lišila novým pojetím. Byla plná holistických úloh. Stejně jako poslech, který byl založen na popisu obrázku, kdy soutěžící museli rozhodnout, zda byly vyslechnuté informace pravdivé, hypotetické nebo zcela mylné. Konverzační část byla jako tradičně s rodilými mluvčími. Oba naši žáci to zvládli skvěle a ze soutěže si odnesli pamětní certifikáty. 

OLYMPIÁDA Z ČJ

(4.12.2023)

Dne 4. prosince proběhla OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA, které se zúčastnili vybraní žáci 8. a 9. ročníků. Dva nejlepší postupují do okresního kola a my jim už teď držíme palce.

1. místo Alžběta Kriščáková 9. B

2. místo Lucie Balonová 8. A

3. místo Natálie Heinzová 9. B, 

Vojtěch Kurečka 9. A

RECITÁTOŘI NA MLÁDÍ

(11.12.2023)

Dne 11. prosince se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, kterého se zúčastnili žáci druhého stupně. Při hodnocení se kladl důraz nejen na paměťové zvládnutí básně, ale také na pomalou a hlasitou recitaci. Po skončení soutěže mohl každý recitátor vyjádřit své dojmy a pocity. Žáci se shodli na tom, že je to pro ně dobrá zkušenost. Všem děkujeme a blahopřejeme.

Výsledky:

6. – 8. ročníky

1. místo Nikola Olšarová 8.B

2. místo David Kraus 7.A

3. místo Lucie Balonová 8.A

9. ročníky

1. místo Alžběta Kriščáková 9. B

2. místo Barbora Mrakviová 9.B

3. místo Josef Slováček 9.B                                                     

LÍZÁTKOVÁ SBÍRKA

(11.12.2023)

Jste skvělí, jste úžasní, jste lízátkoví.🍭🍭🍭Naše lízátková výzva skončila obrovským úspěchem - celkem se ve všech třídách vybralo 3348 lízátek.  Děkujeme moc všem, kteří se zapojili.🍭🍭🍭Nejpřesnější celkový počet vybraných lízátek tipovala třída 6.A (3668). Gratulujeme ke skvělému odhadu. Lízátka byla předána organizátorům sbírky ze Střední zdravotnické školy v Karviné, kteří je pak dále předají malým pacientům.

9.A MV - PRÁCE S PLAKÁTY JSNS

(13.12.2023)

V mediální výchově pracovali žáci 9.A s plakátovou výzdobou, která letos visí na chodbě u jídelny. Skupinky plnily úkol zadaný na plakátu a pak ostatním prezentovaly, co je napadalo k tématům: S propagandou na věčné časy, Zpravodajský DJ, Obchod s naší pozorností a Kouzelná moc titulku. Celá série devíti plakátů O pravdu?  je doplněna na stránkách Jeden svět na školách i dalšími informacemi a správným řešením. Pokračováním bude série o Trolení a Hejtování v rámci učiva o Netiketě.

EXKURZE SŠ BOHUMÍN

(13.12.2023)

Dne 13.12. 2023 se žáci devátých ročníků účastnili Dne otevřených dveří na Střední škole v Bohumíně. Žáci si prohlédli prostory školy, byli jim představeny čtyřleté maturitní obory - Provoz a ekonomika dopravy a Sociální činnost. Dále si prohlédli prostory školy, kde se také vyučují tříleté učební obory jako například obráběč kovů, strojní mechanik, automechanik, železničář, elektrikář a kuchař-číšník. Po zhlédnutí školy se naši žáci přesunuli do dílen, kde viděli práci automechanika, obráběče kovů, strojního mechanika a elektrikáře. Doufáme, že tato exkurze pomůže žákům v důležitém rozhodování o své budoucí střední škole.

MK FLORBAL 8.+ 9. ročník

(13.12.2023)

Naši žáci se zúčastnili soutěže ve florbale, která byla určena pro žáky osmých a devátých tříd. Pomohli nám ovšem i šikovní mladší žáci ze sedmých a šestých tříd. V základní skupině si naši hráči poradili se školami z Petřvaldu a dále s Orlovskými Ke Kapličce a Školní. Po základní skupině postoupili do play-off z prvního místa, kde nadále naši žáci excelovali a vyhráli jak semifinále s místním gymnáziem, tak finálové utkání s Rychvaldem. Mládí tak vyhrálo celý turnaj a postupuje do okresního kola 💚.

BASEBALL - 1. ROČNÍK

(11.12.2023)

Žáci 1. ročníku byli zařazeni do projektu Malá školní baseballová liga 2023. V rámci hodin Tv absolvují lekce výuky baseballu pod vedením trenérů MSK Snails Orlová. Formou her se zvyšuje fyzická zdatnost dětí a rozvíjejí se jejich pohybové dovednosti. Učí se nejen házet a odpalovat míček, běhat po metách, ale i týmovému soupeření a spolupráci.

ŠD - VÝSTAVA DKMO

(11.12.2023)

    Dne 11.12. se děti 1. a 2. oddělení školní družiny vypravily do DKMO, kde v tomto týdnu probíhá vánoční výstava se soutěží: O největší počet domečků. Našim dětem se moc líbila část s vystavenými domečky. Na jejich výrobě se podílely také oni. Tvořily ve školní družině a také ve třídách.

MK - SKOK VYSOKÝ

(6.12.2023)

Ve středu 6.12. 2023 vybraní žáci reprezentovali naši školu v soutěži ve skoku vysokém. Vyslali jsme sportovce ve všech kategoriích mladších i starších žáků. Soutěž se konala na ZŠ Dvořáčka a letos čítala dohromady obrovských 111 účastníků. Celkově se nejvíce zadařilo mladší žákyni Viktorii Š. ze 7.B, která si s výškou 140 cm vyskákala krásné bronzové  místo. Se stejným výkonem exceloval mladší žák Kristián F. ze 7. A, jež se umístil na stříbrné pozici. Někteří naši sportovci si vyskákali své osobní rekordy. Nejvíce početná skupina byla starších žáků. Zde se nejlépe umístil žák Radim A. z 9. B na 6. místě z 28 účastníků. Soutěž se nesla v příjemném duchu a všechny naše reprezentanty chválíme a gratulujeme k výkonům! 

ŠD - ZIMNÍ SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

(6.12.2023)

Letošní zima se nám ohlásila brzy. Sníh pokryl celé okolí a děti 1.a 2. oddělení školní družiny navštívily předškoláky z mateřské školy Kpt.Jaroše, kde si na zahradě školky plnými doušky užily zimní radovánky. Do školky jsme se vydali 6.12. a užili si sněhové nadílky, stavěli se sněhuláci a jiné stavby ze sněhu, proběhla také koulovačka. Děti byly nadšené a plné energie. Bylo to skvělé spojení mezi staršími a mladšími dětmi. Těšíme se na další setkání!

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - S ČERTY NEJSOU ŽERTY

(6.12.2023)

Ve středu 6. 12. se žáci 2. a 3. ročníku vydali do Domu kultury města Orlové, kde jim herci Metropolitního divadla Praha přijeli představit dětský muzikál S čerty nejsou žádné žerty. Příběh, v němž peklo sehrálo důležitou roli, měl i své poselství. Ukázal, že by si nikdo neměl myslet, že zlo zůstane nepotrestáno. Představení napsané na motivy známé čertovské pohádky se žákům moc líbilo a také je naladilo na blížící se vánoční čas plný pohádek, tajemství, překvapení a kouzel.  

MIKULÁŠ NA MLÁDÍ

(5.12.2023)

V úterý 5. prosince se naši deváťáci skvěle zhostili rolí Mikuláše, andělů a čertů. Společně prošli všechny naše třídy a blízkou školku. Zjišťovali, zda jsou žáci po celý rok hodní, nebo naopak zlobí. Všechno nasvědčovalo tomu, že hodní byli. Čertům se to sice moc nezdálo, ale nakonec to dopadlo dobře, jelikož si nikoho do pekla neodnesli. Po koledě pak byly děti odměněny sladkými dobrotami. Moc děkujeme za krásnou mikulášskou nadílku.

ŠD DOMEČKY

(4.12.2023)

Všechna oddělení školní družiny se zapojila do výroby domečků na výstavu do Domu kultury. 

DKMO - PŘEDÁNÍ "PANELÁKU" 4.B

(1.12.2023)

Dne 1.12. žáci 4.B předali “Orlovský panelový dům”, který vyrobili na Vánoční výstavu v DKMO. Do výroby domu se zapojila celá třída a bylo moc hezké sledovat, jak přicházejí se stále novými nápady.

Vv - ANIMOVÁNÍ 9.B

(30.11.2023)

To, že se ve výtvarné výchově nemusí jen kreslit nebo malovat, si vyzkoušela třída 9.B. Do výtvarky zapojili techniku, ale také svoje hračky (nejčastěji lego figurky), které už dávno doma ležely v koutě, a vytvořili svá první krátká videa. 

Nejprve byla fáze zkoušení, zlepšování technických nedokonalostí, správného svícení a nebo tvorby pozadí. Pak vymýšleli celý příběh/scénář. Pak už nastala fáze samotného animování - posunovat postavičky po stole a každý posun vyfotit.Někteří si troufli i do efektů létacích předmětů (použili nit nebo silon) nebo akrobatických prvků (použili i izolepu) - nápadům se meze nekladly.

K samotnému zpracování použili různé aplikace, které jim jejich mobilní telefon nabízel. Někteří byli velice překvapeni, na co všechno přišli. I při vybírání vhodné hudby nebo zvukových efektů byla veliká sranda. 

Samotné filmy mohou někomu přijít třeba krátké nebo nedokonalé, ale na každém je spousta práce, úsilí, fantazie a minimálně 50 fotek (někdy i přes 80).

ŠKOLNÍ KNIHOVNA - 3.A

(30.11.2023)

Zvídalkové ze 3.A trávili hodinu čtení ve školní knihovně (knihovna ZŠ MLÁDÍ) nad encyklopediemi.  Přesvědčili se, že tyto naučné knihy pro děti jsou nabité informacemi z oblastí, které zaujmou už ty nejmenší.  Do rukou se jim tak dostaly různé atlasy a dětské encyklopedie, také další populárně-naučné a detailně ilustrované knihy, které jim přinesly mnoho zajímavostí.

#JSEM LASKAVEC NA ZŠ MLÁDÍ

(30.11.2023)

 Happening #jsemlaskavec již sedmým rokem motivuje děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Protože se potvrzuje že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu. Některé třídní kolektivy si vymyslely celoměsíční plán každodenních laskavostí. 

Laskavý listopad byla výzva pro třídy napříč školou. Bylo moc pěkné, že laskavosti byly namířeny nejen k žákům navzájem, ale i k rodičům, prarodičům, sourozencům, a také k učitelům nebo nepedagogickým pracovníkům školy. Myslelo se na všechny. 

Na FB skolamladi  jsme zveřejnili, jak třída 8.A zazpívala v hudební výchově p. uklízečce jejich oblíbenou píseň nebo jak se třída 8.B rozhodla spolu posvačit. V 9.B měli jeden den za úkol napsat si navzájem něco milého. Zapojily se i některé třídy 1. stupně.


Na den laskavosti 13. 11. 2023 žákyně Terka a Barča z 9.B pozdravily žáky od 3. ročníku výše a inspirovaly je k aktivitě: dopsání příběhu O dívce jménem Laskavost. Žáci příběh o Laskavosti, které ubližuje Závist, Pomluva, Zlost a Sebestřednost dokončili několika způsoby:

1. Laskavost si našla kamarády Lásku, Štěstí a Radost a s nimi se útočníkům postavila (žáci 9.B)

2. Laskavost se nebála o potížích mluvit a svěřit se dospělému (Kája M. z 9.A)

3. Laskavosti pomohl v pravou chvíli kolemjdoucí a podal pomocnou ruku (Nikol ze 4.B)

4. Laskavost se stala chytřejší než útočníci a nenechala si dál ubližovat (Tobias ze 6.B)

5. Laskavost si promluvila s kamarádkou Sakurou a naplánovaly, že si zkusí nejprve útoků nevšímat, a kdyby nepřestaly, promluví si o tom s mamkou. (Klárka ze 4.B)

Děkujeme všem za zapojení s originálními nápady! 


V laskavém listopadu také na škole organizujeme sbírku lízátek pro onkologicky nemocné děti a připravuje se akce Perníčkobraní určená k vánočnímu pozdravu seniorů ze sousedního domova Pohoda.


Trénink laskavosti byl dobrovolný, ale kdo se do něj pustil, zažíval hodně radosti.

Když si připomeneme rčení “co se v mládí naučíš, dál v životě jako když najdeš!“, bude se našim žákům pro spokojený život určitě hodit umět rozdávat i přijímat laskavosti.

Mgr. Lenka Pastirčáková  Školní metodička prevence

Listopad - měsíc laskavosti ve 2.B

(30.11.2023)

Žáci 2.B se po celý měsíc listopad snažili být ke svému okolí milí, přívětiví a laskaví. Každý školní den si stanovili jeden dobrý čin, skutek, milá slova ..., jimiž chtěli potěšit někoho blízkého. V poslední listopadový den, si ze svých řad vybírali "LASKAVCE". Tento titul po napínavém hlasování získali Tomáš a Klárka. Absolutní vítězkou se pak stala Nelinka, která zcela zaslouženě  obdržela  titul "NEJVĚTŠÍ LASKAVEC". 

Oceněným tleskáme a všem zapojeným dětem děkujeme za přispění k tomu, aby náš svět byl lepší. JEN TAK DÁL!

ŠK - SKOK VYSOKÝ

(29.11.2023)

Skáču, skáčeš, skáčeme aneb dne 29. 11. byl na naší škole ve znamení atletické soutěže ve skoku vysokém. Konalo se školní kolo, ze kterého nejlepší žáci postoupili do městského kola. V kategorii dívek byla s výkonem 135 cm nejlepší Viky Š. A v kategorii chlapců se na prvním místě umístil Milan W. s výkonem 144 cm. 

Za předvedené výkony všem gratulujeme a moc je chválíme!!!!!

PP - MODERNÍ JE NEKOUŘIT 4.A

(28.11.2023)

„Moderní je nekouřit!“ byl název preventivního programu pro žáky 4.A, který proběhl v úterý 28.11.2023 na ZŠ Mládí. Žáci během programu pracovali ve skupinách, ve kterých se dozvídali, jaké látky cigareta obsahuje. Během diskuze se zamýšleli nad historií cigaret, jaké nevýhody a dopady pro tělo má kouření nebo co je to tzv. „pasivní kouření“.  Základem programu bylo pomoci žákům si uvědomit jejich životní priority a pochopit finanční, zdravotní, pracovní a společenský dopad závislosti na nikotinu. 

PŘEDÁNÍ DOMEČKU DO DKMO

(24.11.2023)

V pátek 24. 11. 2023 žáci z 5.A předali vyrobené domečky na Vánoční výstavu v DKMO. Žáci se zaměřili na prodejny v Orlové. Vyrobili mimo jiné  Pepco, Coop, Hrušku a Kaufland. Na výstavě se objeví i jejich „Továrna na hračky“, kterou by si v našem městě přáli. Za své výrobky dostali pochvalu od organizátorů akce.

VV SOUTĚŽ  "SVĚT DĚTSKÉ DUŠE"

(23.11.2023)

Ve čtvrtek 23.11.2023 proběhla v ZUŠ Orlová vernisáž a předávání cen celoměstské Vv soutěže "Svět dětské duše" na téma BYLO-NEBYLO. Jednotlivci i zástupci oceněných tříd si vyzvedli své diplomy a ceny. GRATULUJEME všem oceněným i jejich vyučujícím za vedení dětí od nápadu k realizaci. Samozřejmě také gratulujeme žákům naší školy (i bývalým), kteří byli oceněni za svou práci v rámci kategorie ZUŠ.

CO VÍM A CO DOVEDU

(15.11.2023)

Ve středu 15. 11. se naše pětičlenné družstvo tvořené žáky 9.B Bětkou, Naty, Barčou, Rózkou a Pepou zúčastnilo soutěže „Co vím a co dovedu?“, kterou pořádala GOA v Orlové. Soutěž byla zaměřena nejen na sportovní dovednosti, ale rovněž i na vědomosti napříč jednotlivými školními předměty. Žáci například poznávali počítačový hardware, ověřili si, zda se orientují ve významných datech lidských dějin, případně zda dokáží vypočítat obtížné fyzikální příklady. Naše družstvo se však náročnosti soutěže nezaleklo a v nabité konkurenci získalo skvělé 5. místo! Moc děkujeme všem zúčastněným za příkladné reprezentování naší školy! Bonusem pro náš tým bylo, že průvodci soutěží byli naši bývalí žáci Anet a Filip.

OK - ČEPS CUP

(13.11.2023)

Žáci pátých tříd se 13. listopadu zúčastnili soutěže ČEPS Cup, kterou pořádá Český florbal. Kluci si připsali jednu výhru a dvě porážky. Následoval zápas o umístění, kde kluci prohráli a obsadili tak konečné 6. místo. Za předvedené výkony našim žákům moc děkujeme.

OK - FLORBAL

(10.11.2023)

Naši žáci se v pátek 10. listopadu zúčastnili okresního kola ve florbale v Havířově. Soutěž byla určena pro žáky 6. a 7. tříd. V úvodní části turnaje si kluci poradili se školou z Českého Těšína, následně remizovali se školou z Karviné. V posledním zápase naší skupiny pak vyhráli nad školou z Havířova a postoupili z prvního místa rovnou do semifinále. V něm pak klukům nepřálo štěstí a gólem v poslední minutě utkání o jedinou branku prohráli. V zápase o 3. místo se pak opakovalo utkání se školou z Českého Těšína, ve kterém jsme prohráli a skončili celkově na 4. místě z osmi.

Výsledky:

Skupina

ZŠ Mládí - ZŠ Kontešinec Český Těšín 2:1

ZŠ Mládí - ZŠ Mendelova Karviná 2:2

ZŠ Mládí - ZŠ Gorkého Havířov 2:1

Semifinále

ZŠ Mládí - ZŠ Mládežnická Havířov 1:2

O 3. místo

ZŠ Mládí - ZŠ Kontešinec Český Těšín 2:4

KK - FOTBAL

(8.11.2023)

Dne 8. listopadu 2023 se naši žáci z druhého stupně zúčastnili krajského kola ve velkém fotbale, které se konalo v Novém Jičíně. Ve všech třech zápasech se naše družstvo aktivně snažilo o co nejlepší výsledek. Přes veškerou snahu však prohráli ve všech třech utkáních. I přes neúspěšné výsledkové představení se naši žáci nemají za co stydět, protože předvedli velmi kvalitní výkon. 

ŠD - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

(10.11.2023)

Vybraní žáci družiny si v tělocvičně naší školy užili páteční odpoledne plné pohybu a sportu. Rozděleni do čtyřech družstvech se proti sobě utkali v házené, fotbalu a florbalu. Definitivně zvítězilo družstvo žlutých, které má nyní možnost reprezentovat město na národním finále v Kladně. Všichni si odnesli věčné odměny a účastnické listy.

ŠD - SVATOMARTINSKÁ BOJOVKA 

(9.11.2023)

Ve čtvrtek žáci 4. oddělení ŠD oslavili svátek svatého Martina. Nejprve si o něm přečetli pohádku, potom šli hrát ven Svatomartinskou bojovku, během které uplatnili získané informace. U vědomostního kvízu byli moc šikovní, takže lehce vyluštili tajenku a získali sladkou odměnu. Na závěr si ještě k tématu zahráli sluchovou hru "Husičko zakejhej", u které se moc nasmáli.

DRUŽBA SE ŠD V PAVLOVICÍCH U PŘEROVA

(10.11.2023)

V tomto školním roce zahájilo 1. oddělení ŠD písemné a online setkávání se ŠD v Pavlovicích. Děti si navzájem posílají dopisy a obrázky, dozvídají se různé informace o zájmových, rekreačních a odpočinkových činnostech ve svých odděleních. Např. výrobě draků, oslav Halloweenu atd. Děti písemné kontaktování velmi baví a už se těší, až se setkají online.

ŠD - PODZIMNÍ VYCHÁZKY

(10.11.2023)

Děti školní družiny při své odpolední činnosti také navštěvují místa v okolí školy. Vydávají se na vycházky krajinou, poznávájí barvy podzimu, povídají si o změnách v přírodě a učí se nové hry, u kterých upevňují přátelské vztahy mezi jednotlivými dětmi prvního a druhého oddělení ŠD. 

BURZA POVOLÁNÍ NA MLÁDÍ

(10.11.2023)

Na začátku listopadu jsme uspořádali pro rodiče a žáky Burzu povolání na Mládí, na které se prezentovalo dvanáct  středních škol a středních odborných učilišť z celého okresu Karviná. Rodiče i žáci velmi ocenili, že jsme akci uspořádali u nás ve škole, kde v klidném a známém prostředí měli dostatek času pro dotazy na výchovné poradce ze středních škol.

Díky této akci mají rodiče a žáci větší časovou rezervu pro výběr střední školy. Pro žáky osmých a devátých tříd je toto období rozhodováním o budoucí profesní kariéře a tato akce by měla žákům a rodičům alespoň trochu usnadnit jejich výběr vhodného oboru vzdělání.

Zástupci středních škol rodičům a žákům podali informace týkající se studijních oborů, studia a podmínek přijetí. Všichni si tak mohli porovnat aktuální nabídky středních škol a středních odborných učilišť. O setkání byl velký zájem ze strany rodičů, dětí i středních škol, a žáci a rodiče tak získali mnoho cenných informací a tištěných materiálů. Myslíme si, že se akce vydařila a bude se příští školní rok opakovat!

 

Mgr. Lucie Walová

výchovná poradkyně

ZŠ Mládí Orlová

ŠD - PODZIM VE 3. ODDĚLENÍ

(8.11.2023)

První měsíce školního roku jsme strávili seznamováním se, tvořením výtvarných prací s podzimní tématikou, ale také činnostem na tabletech. Pravidelně si připomínáme i významné dny např. naposledy svátek Halloween. Vítáme i možnost vyrazit mimo školní družinu za kulturou. Naše oddělení je kouzelnické, a tak je neodmyslitelně důležité, abychom rozvíjeli dovednosti čarodějnických kouzel různými pokusy. Každému správnému kouzelníkovi by měly být blízké kočky a my máme dokonce svou "kočičí zahradu". Během tohoto školního roku se budeme seznamovat s dvanácti příběhy našich kočiček. Prostřednictvím těchto příběhů budeme rozvíjet své sociální dovednosti.

BADATELSKÝ KROUŽEK

(8.11.2023)

V badatelském kroužku si žáci třetího ročníku přicházejí na souvislosti vlastním prožitkem. Sami získávají a pak reprodukují informace a poznatky. Kladou otázky, formují hypotézy, plánují postup jejich ověřování a provádějí pokusy. Během měsíce října se naučili pracovat s mikroskopem, digitální lupou, svinovacím metrem a šuplerou. Již znají názvy základních kostí lidského těla, které ukazují na kostlivci. Vše si většinou poznačují do pracovních listů, které si odnášejí domů. 

ŠD - Návštěva spolkové výstavy v DKMO

(2.11.2023)

Dne 2.11. se děti 1. a 2. oddělení ŠD vydaly na procházku podzimní Orlovou a také do DKMO, kde probíhá Spolková výstava. Děti si prošly všechny spolky. Některé z nich nabízely zajímavé aktivity, které si děti mohly vyzkoušet. Například postoj u juda, hraní šach či zábavný kvíz. Dozvěděly se poučné informace a návštěva se jim moc líbila.

OK FOTBAL - 2. stupeň

(30.10.2023)

Dne 30.10 se naši žáci zúčastnili soutěže ve fotbale. V okresním kole narazili na školy z Bohumína a Ostravy, přičemž ZŠ Šoupala je akademií fotbalového klubu FC Baník Ostrava. Naši žáci si však s tímto nedělali velkou hlavu, že proti nim nastupují borci co hrají za mládež Baníku. Ve dvojzápase s touto školou nejdříve vyhráli 2:0 a poté remizovali 1:1. V druhém dvojutkání pak porazili naši žáci školu z Bohumína 3:1 a následně prohráli 0:2. Nutno podotknout že se tato soutěž hraje na velkém hřišti 11 proti 11. V našem družstvu jsme měli spoustu žáků z 6. a 7. tříd, kteří na velkém hřišti normálně nehrajou. Přesto si naši žáci (Rosťa, Patrik, Jirka, Vašek, Tomáš, Viky, Pepa) se staršími soupeři poradili na výbornou. V brance skvěle chytal David a v obraně ho výborně podporoval náš kapitán Radim. Na hřišti dále skvěle zahráli Nick, František, Karel a Milan. Po skvělých výkonech si naše škole vybojovala postup do krajského finále, které se bude konat v Ostravě. Za předvedené výkony našim žákům moc děkujeme a těšíme se na další sportovní účast na krajském finále.

HALLOWEEN NA MLÁDÍ

(25.10.2023)

Ahoj všichni!

Po úspěšném loňském ročníku je tady opět Halloween na Mládí!

Žáci 1. i 2. stupně přišli do školy v maskách, kostýmech 

a společně s učiteli si užili netradiční den.


Byla vyhlášena soutěž o nejlepší halloweenský kolektiv na 1. stupni a „Nejpovedenější masky“ 

(nejkreativnější, nejvtipnější a nejstrašidelnější) pro žáky 2. stupně.

Nejvíce očekávaná byla promenáda v maskách a zábavné soutěže v tělocvičně školy.

Byli zvoleni vítězové a rozdány sladké odměny a ceny:


Nejkreativnější maska: Michaela K. 7.B

Nejvtipnější maska: Daniel F. 8.B

Nejstrašidelnější maska: Martin R. 9.A


„Nej“ kolektivy z 1. stupně: 

1. místo 4.A

2. místo 1.B

3. místo 2.B


Moc gratulujeme!


Děkujeme vedení školy, všem zúčastněným učitelům, asistentkám pedagoga, žákům v kostýmech 

a také jejich rodičům za podporu. Akce byla skvělá.                         

                                                                        

 

Za školní samosprávu Mgr. Veronika Čermáková

ŠD - HALLOWEEN

(25.10.2023)

Dne 25.10. všechna oddělení školní družiny oslavila svátek Halloween. 

Pro děti byla připravena stezka se sedmi stanovišti. 

Děti se tak plně ponořily do soutěžení a završily tak výjimečný školní den.

Střední zdravotnická škola na Mládí

(25.10.2023)

Jaký je rozdíl mezi oborem Praktická sestra a oborem Zdravotnické lyceum? Co dělá ošetřovatel? Kde studenti vykonávají  praxi a jak se v budoucím životě uplatní? Všechny tyto otázky byly zodpovězeny na besedě, kterou jsme uspořádali pro zájemce o studium na Střední zdravotnické škole.

Dne 25.10. ZŠ Mládí navštívily studentky a vyučující ze Střední zdravotnické školy v Karviné. Účelem besedy, které se účastnili potencionální zájemci o studium z řad osmých a devátých ročníků bylo představení střední školy a oborů, které škola nabízí. Žáci nejprve shlédli prezentaci, poté vedli diskusi s vyučující a studentkami třetího ročníku oboru Praktická sestra například o vyučovaných předmětech, odborných učebnách, probíhajících praxích a stážích ve Španělsku. Poté obdrželi informační letáky a pozvánku na Den otevřených dveří. V další části si žáci mohli vyzkoušet odborné výkony např. měření tlaku a pulzu a hygienickou dezinfekci rukou. Akce byla velmi vydařená, děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a my doufáme, že tato střední škola přitáhne žáky na tak potřebné obory.


 Mgr. Lucie Walová

PODZIMNÍ EXKURZE - 1. ročník

(24.10.2023)

Dne 24.10. jsme se poprvé vydali na exkurzi. Byli jsme zvědaví, co nás čeká. Projekce noční oblohy nás uchvátila. Prohlédli jsem si souhvězdí, planety a dokonce jsme cestovali až na Měsíc. Poté jsme zhlédli pořad Se zvířátky o vesmíru. Chytrý myšák  strávil celý život mezi vědci na hvězdářské základně, a proto ví o vesmíru opravdu hodně. Vše vysvětlil nejen svým zvířecím kamarádům, ale i nám. Expozici planetária jsme si celou nestihli prohlédnout,  tak snad někdy příště. Už teď se těšíme.


žáci 1. A, B, C

MK FLORBAL

(23.10.2023)

Dne 23.10 se naši žáci zúčastnili městského kola ve florbale, které bylo určeno pro žáky 6. a 7. tříd. Naše družstvo bylo suverénní ve skupině, kdy ve všech 3 zápasech zvítězilo s celkovým skóre 13:0 a postoupilo do semifinále z prvního místa. V něm bohužel prohrálo s místním gymnáziem 3:5. V zápase o 3. místo naše škola již opět zvítězila a získala tak krásné bronzové umístění.

EXKURZE - SŠ TECHNIKY A SLUŽEB KARVINÁ

(19.10.2023)

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 se naši deváťáci zúčastnili Dne otevřených dveří na Střední škole techniky a služeb v Karviné, který se nesl v duchu „Brána řemeslům otevřená“. Žáci navštívili spoustu rozličných stanovišť, které prezentovaly jednotlivé studijní obory. Žáci kupříkladu navštívili dílnu optiků, kde si vyzkoušeli sestavení oka a frézování čočky, strojní dílnu CNC, ve které pracovali s 3D tiskem, CNC frézkou, na simulátoru rovněž svařovali a dokonce i skládali elektroinstalatérské díly. Na hřišti střední školy zhlédli zásah hasičů (vyproštění a oživení osob), v republice ojedinělou mobilní služebnu Městské policie vybudovanou v obytném přívěsu a vyzkoušeli si i střelbu ze vzduchovky. Nejvíce si však užili učebnu cukrářů, kde vyráběli a ochutnávali vlastní sladké pusinky. Na konci dne plného zážitků a dojmů se naši deváťáci jednoznačně shodli na tom, že: „Podobné akce jsou rozhodně důležité, protože nám pomáhají zjistit, na jaké střední školy se hodíme a co by nás v životě opravdu bavilo a naplňovalo“.

ŠD - DRAKIÁDA

(18.10.2023)

Krásné podzimní odpoledne jsme využili k Drakiádě ve školní družině. Zapojily se všechny oddělení a také děti školní samosprávy, které si připravily taneční vystoupení 

a všichni společně jsme si zatančili.

Poté si děti na školním hřišti zahrály hry a společně zkoušely, jak létají jejich vlastnoručně vyrobení draci. Všichni jsme si odpoledne hezky užili.

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 2. ročník

(16.10.2023)

Utíkej, myško, utíkej!


V pondělí 16. 10. žáci 2. ročníku vyrazili za kulturou do Ostravy. V Divadle loutek zhlédli inscenaci inspirovanou dětskými knížkami výtvarníka Petra Horáčka - Utíkej, myško, utíkej! Pohádka s písničkami o malé zvědavé myšce se našim druháčkům moc líbila. 

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 4. ročník

(12.10.2023)

Ve čtvrtek 12.10. se děti čtvrtých tříd vydaly do DIVADLA LOUTEK OSTRAVA. Divadelní inscenace s názvem Hodina Komenského s nadhledem a hravostí pojednávala o životě jednoho z nejslavnějších Čechů, proslulého Jana Amose Komenského, který je právem nazýván "Učitel národů". 

ONLINE DEBATA - 9. ročník

(5.10.2023)

PODZIMNÍ EXKURZE - 3. ročník


(11.10.2023)

Třeťáci se na své exkurzi ve středu 11.10.2023 vydali za poznáním medového tajemství - marlenky. Čekala je spousta zajímavých informací o tom, jak firma vznikla u jednoho sporáku a rozrostla se do velikého moderního podniku s mnoha zaměstnanci.

Po ochutnávce se šli podívat přímo do výroby (tam se fotit nesmí) a z výšky sledovali pracující stroje a sladkosti jezdící po linkách. Velice je pobavila informace o tom, jak jim velký robot zlobil při zavádění do výroby a dělal jim "psí kusy". Sladký den zakončili v obchodě nakupováním sladkostí pro sebe a své rodiny.

PODZIMNÍ EXKURZE - 9. ročník


(13.10.2023)

V pátek 13. 10. 2023 vyrazili na tradiční podzimní exkurzi i naši deváťáci. Exkurzi započali v divadle Antonína Dvořáka. Navštívili divadelní zákulisí, dozvěděli se zajímavé informace o historii samotného divadla a seznámili se s tím, co obnáší být hercem v divadle. Posléze se přesunuli na Slezskoostravský hrad, kde měli možnost nahlédnout do ostravské historie prostřednictvím atraktivních expozicí. Žáci si z exkurze odnesli spoustu nových zážitků a informací, které mohou využít i během dalšího studia.

PODZIMNÍ EXKURZE - 7. ročník


(10.10.2023)

Žáci 7. ročníku se v úterý 10.10.2023 zúčastnili exkurze, která měla 2 části. Nejprve navštívili dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v obci Řepiště. Dozvěděli se krátkou historii této stavby, prohlédli si vnitřní prostory a měli možnost si zahrát na varhany. Poté se přesunuli do výrobny Marlenky ve Frýdku - Místku. Sledovali krátkou prezentaci s výkladem, při které ochutnali 6 vybraných výrobků společnosti Marlenka. Následně se přemístili do samotné výrobny, kde pozorovali jejich výrobu. Nakonec si mohli v prodejně výrobky také zakoupit. 

ŠD - MALOVÁNÍ NA CHODNÍK

(11.10.2023)

Děti všech čtyř oddělení školní družiny se zúčastnily celodružinové akce podzimní malování na chodník, která se konala ve středu 11.10. v areálu školy. Měli jsme teplé, slunečné počasí a na chodníku vznikly krásné obrázky. Malování jsme si moc užili. Děti byly odměněny drobnou sladkostí.

BANÍK NA MLÁDÍ

(11.9.2023)

BANÍK NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÍ ŠKOLU MLÁDÍ

Ranní zpestření vyučování zažili žáci ZŠ Mládí. V pondělí 11. září 2023 je navštívil FC Baník Ostrava - www.fcb.cz se svojí akcí BANÍK VE ŠKOLÁCH. Děti přijel pozdravit fotbalista Michal Frydrych, fotbalistka Tereza Molková a saxofonista kapely Kryštof Nikos Kuluris, který je věrným fanouškem Baníku.

Proběhly rozhovory, střelba na bránu, autogramiáda, soutěž o ceny a malování transparentů. Věříme, že si tuto akci Mladí Chachaři velice užili a děkujeme Baníku, že přijel za námi do Orlové.

MODELOVÁNÍ PÍSMENEK

(6.10.2023)

Naši prvňáčci jsou moc šikovní a dělají obrovské pokroky. Poznají už některá písmena a skládají slova. 

Své dovednosti předvedli dokonce i v hodině pracovních činností při modelování. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 5. ročník

(5.10.2023)

Ve čtvrtek 5.10.2023 se žáci pátých ročníku zúčastnili exkurze. Páťáci se vydali po stopách planet a hvězdné oblohy v ostravském planetáriu. Program s názvem Dobrodružná cesta k planetám děti zavedl do hlubokého Vesmíru, kde mohli žáci vidět nejen planety, ale také hvězdy nebo třeba Mléčnou dráhu. Výlet za poznáním noční oblohy a celého Vesmíru byl pro žáky velmi poutavý a moc se žákům líbil. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 4. ročník

(5.10.2023)

Podzimní exkurzi v Landek Parku Ostrava se dne 5.10. 2023 zúčastnily děti čtvrtých tříd. Prohlédly si šatny horníků, vyzkoušely si jaké je to sedět v hornickém vláčku. Největší dobrodružství je však čekalo při sfárání do dolu, o kterém se dozvěděly, že je jen tak mimochodem nejstarším Ostravským dolem. Byl to moc fajn den. 

ZDAŘ BŮH!!!!!

OK - PŘESPOLNÍ BĚH

(5.10.2023)

Ve čtvrtek 5.10. se žáci naší školy účastnili sportovní soutěže okresního kola v přespolním běhu, na který postoupili z městského kola. Soutěž se konala v Havířově a byla velice vydařená. Letos nám počasí velmi přálo. Naši školu reprezentovala družstva mladších žáků a mladších žákyň. Obě družstva předvedla krásné výkony a celkově se kluci umístili na 4. místě a dívky na 5. místě

Děkujeme za perfektní výsledky. Jen tak dál! 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY

(4.10.2023)

Tak už se nám ve školním roce 23/24 rozjíždí projekt Klub zábavné logiky a deskových her, na který se děti velmi těšily.Pomalu se seznamují s možnostmi tohoto klubu v novém inovativním kabátu. Zde si užijí spoustu společných her jak deskových, tak i interaktivních zaměřených na vlastní tvorbě.Tato forma hraní má děti přimět k tomu, aby samy dokázaly zaujmout, přesvědčit a zdokonalit sami sebe i své vrstevníky v obrazotvornosti a kreativnosti. Přejeme spoustu zábavy.

PLAVÁNÍ MĚST

(4.10.2023)

Ve středu 4.10. se vybraní žáci z druhé až deváté třídy zúčastnili městské plavecké soutěže.

 Za naši školu plavalo celkem 59 dětí a tím připsaly na účet města Orlové 5900 metrů. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 8. ročník

(27.9.2023)

Osmáci se na svou podzimní exkurzi vydali do Karviné - nejprve se u hasičů dozvěděli velmi zajímavé informace nejen o technice potřebné k zásahům a zásazích samotných, ale také o možnostech zaměstnání. Dále pak pokračovali k zámku Fryštát a do zámeckého parku Boženy Němcové. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 6. ročník

(27.9.2023)

Šesťáci na svou podzimní exkurzi vyrazili ve středu 27.9.2023 do Studénky - nejprve na zámku Nová Horka luštili tajemné předměty ve hře "pátračka na zámku", pak se přesunuli do Vagonářského muzea. Zde si prohlédli historii železnice, vyzkoušeli si kvíz se záludnými 15 otázkami a nakonec si stavěli v herním koutku se stavebnicí Merkur a kostkami. Ze své exkurze odjížděli velice spokojeni a nabití novými informacemi a zážitky.

MK - PŘESPOLNÍ BĚH

(27.9.2023)

Dne 27. 9. se žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili městského kola přespolního běhu.  Soutěžili ve čtyřech družstvech -  rozdělení na mladší a starší žáky a žákyně. V kategorii starších žáků  vyhráli hoši bronzovou medaili. 

V kategorii mladších žáků i žákyň si děti vybojovaly krásná druhá místa a tím postup do okresního kola v Havířově.  

ŠD - SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

(27.9.2023)

Děti prvního a druhého oddělení (první a druhý ročník) ŠD se ve středu 27.9. vydaly na první setkání s dětmi z mateřské školky Kpt. Jaroše. Společně si malovaly na chodník. Sportovaly na odrážedlech a vyzkoušely si hry a aktivity na zábavních prvcích v zahradě školky. Dětem se aktivity s dětmi z MŠ velmi líbily a čas strávený společně si užily.

ADAPTAČNÍ KURZ - 6. ročník

(18.-19.9.2023)

Adapťák šesťákům začal procházkou do Orlové 1, kde se ubytovali ve stanovém táboře u evangelického kostela. Pak už začali makat na úkolech na vzájemné poznávání, posilování kamarádství a spolupráci ve třídních kolektivech. Společně si také prošli život a dílo Jana Amose Komenského. Večer si užili pohodu s kytarou u táboráku. Noční přespání ve stanu byla pro mnohé skoro bojovka a jejich velké poprvé.

Druhý den trénovali spolupráci, komunikaci, práci v týmu - lego je ideální pomocník, mluvili o třídních pravidlech, zažili malé sportovní miniturnaje... a taky jsme zpívali a hráli si.

PODZIMNÍ EXKURZE - 2. ročník

(12.9.2023)

V úterý 12. 9. se žáci 2. ročníku vypravili na exkurzi do ZOO Ostrava. Během dopoledne děti absolvovaly prohlídku vybraných pavilonů a expozic zvířat a také výukový program Mláďata v ZOO. Pracovnice ZOO, která nás provázela, druháčkům pověděla mnoho zajímavostí ze života mláďat, vysvětlila jim, co obnáší péče o mláďata ve zvířecí říši i to, že ne vždy se o mláďata stará jen samice/matka.

STARTUJEME BEZPEČNĚ 

(4.9.2023)

S chutí do toho na ZŠ MLÁDÍ


Tak jako v minulých letech si Školní poradenské pracoviště pro žáky ZŠ Mládí připravilo netradiční zahájení školního roku. Startujeme bezpečně a všichni spolu. Nový školní rok začínáme s mottem “S chutí do toho!”, které nás bude provázet celý rok. Sjednocený plán aktivit pro všechny třídní učitele, který má pomoci žákům s návratem do školy.  Třídy začaly školní rok povídáním o prázdninách, seznámily se s pravidly školního řádu, věnovaly se společným hrám a společnou tvorbou.

Ve všech třídách žáci mají vystavený stejný motiv - jablko, které je doplněno např. o jména žáků, fotky, kresby, cíle žáků na další školní rok  …atd. Každé je jiné, jako jsou jiné i naše třídy a moc se třídním kolektivům povedly. 

Pokud si představíme kompaktnost jablka, mohli bychom přemýšlet i takto:

Jablko je uchyceno na stromu stopkou jako je třída součástí školy. Má slupku, která ho chrání, což jsou pravidla (slušného chování, společné dohody a hlavně školní řád). Dužina je pak místo, které jim dodává vše, co potřebují… od estetického prostředí, přes podněty k učení, budování vztahů až po vzájemnou spolupráci. Naši žáci jsou jadérka, které má v péči jejich třídní učitel/ka. Jako jádřinec chrání jadérka, právě ona spoluvytváří pro žáky bezpečné prostředí. 

První tři dny školního roku trávili žáci třídnickými aktivitami všeho druhu a chystali se na hladký průběh dalšího celoročního úsilí. Vytvořili Chartu třídy s pravidly, která si sami navrhli, volili si třídní samosprávu, která je zastoupí na školní žákovské samosprávě a pracovali se školním zápisníkem s čtvrtletním sebehodnocením.


Věříme, že je právě toto nejlepší způsob jak pomoci žákům s návratem do školy, adaptací na třídní kolektiv i nástup pravidelných povinností.


Za školní poradenské pracoviště: 

Mgr. Lenka Pastirčáková - školní metodička prevence

Mgr. Lucie Walová - výchovná poradkyně

BASKETBAL 

(7.9. 2023)

Ve čtvrtek 7. září 2023 žáci 1. - 3. ročníku v rámci hodin TV absolvovaly ukázkovou hodinu basketbalu. Vyzkoušeli si manipulaci s basketbalovým míčem, driblink či hod na koš. Zájemci po hodině obdrželi letáček s informacemi pro rodiče a přihláškou do BK SNAKES Orlová, jehož tréninky budou probíhat v tělocvičně naší školy vždy ve čtvrtek v době od 13:45 - 14:45 h.

OVOV BRNO 

(6.- 8.9. 2023)

První sportovní soutěží v novém školním roce se znovu a opět stalo REPUBLIKOVÉM FINÁLE v Odznaku všestrannosti. Naši borci se znovu probojovali až na samotný vrchol této soutěže. 

650 dětí ze škol z celé republiky a s nimi téměř 220 učitelů. Taková byla ve dnech 6. až 8. září 2023 účast na čtrnáctém ročníku republikového finále.  Jedná se o 10 náročných atletických a silových disciplín provedených ve dvou dnech v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Součástí akce na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně byla řada doprovodných sportovních aktivit i setkání s úspěšnými olympioniky.

Do letošního prestižního republikového finále OVOV postoupila za celoroční výsledky na body žačka Alžběta z 9.B a postup z okresního a krajského kola žák Rostislav z 6. B. Naši žáci předvedli ve všech deseti disciplínách výborné výkony a zlepšovali si své osobní rekordy. V každé kategorii své síly poměřilo více než 20 žáků. Výborné výsledky předvedla Alžběta, jež si svými výkony vybojovala 13. místo z celé republiky. Také musíme zmínit i výkony Rostislava, který si vybojoval 17. místo. Republikové finále není žádná procházka růžovým sadem - úspěch je každá zdárně dokončená disciplína. Nezbývá nám než vyjádřit obrovskou gratulaci našim borcům za veškerou snahu, perfektní nasazení a nádherné výsledky 

 I v letošním školním roce bude naše škola nadále přihlášena do této celorepublikové soutěže, a proto doufáme, že se do republikového finále znovu probojujeme. V přípravách na soutěže se žákům poctivě věnuje naše paní učitelka Mgr. Gabriela Vítková a pan učitel Mgr. Michal Dimun v hodinách tělesné výchovy a také v rámci sportovních kroužků. 

Účast naší školy v tomto projektu má opravdu smysl a váhu, neboť již poosmé v řadě za sebou se žáci naší školy probojovali až na samotný vrchol. To je pro nás motivací, že pohyb a poctivé trénování stojí za to!


GRATULUJEME A JEDEME DÁL!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - PRVŇÁČCI 2023/24 

(4.9.2023)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 

(4.9.2023)

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 

(30.6.2023)

ŠKOLNÍ VÝLET - 6. ROČNÍK

(28.6.2023)

Kde jsme letos společně začali, tak i společně končíme a to v krásném zázemí evangelické kostela v Orlové. 

Užili jsme si dopoledne plné společných aktivit, legrace a pohody a jsme si zase o něco blíž.

ŠKOLNÍ VÝLET 7.A

(28.6.2023)

Ve středu 28.6. třída 7.A navštívila Mauglího stezku v Bohumíně. Žáci si zde vyzkoušeli lanové překážky, skluzavky, tobogány a průlezky. Také shlédli Mauglího ranč - areál se zvířaty a ptačí voliéru. Při procházce si mohli přečíst zajímavosti o stromech a rostlinách. Nakonec byli v Mauglího labyrintu, kde si mohli užít dobrodružství při hledání správných cest.

DEN BEZPEČNOSTI

(28.6.2023)

V úterý 28. 6. 2023 proběhl na naší škole Den bezpečnosti pro žáky 1. stupně. První část dne byla věnována spolupráci žáků na stanovištích, kde třídili příčiny vzniku mimořádných událostí, připomenuli si tísňová volání; v tabletech si otestovali své znalosti při rozdělávání ohně v přírodě, chování v přírodě; zahráli si deskovou hru „Zachraň se“, kde si mohli vyzkoušet, jak se správně chovat. Získané informace z první části pak využili při vyplňování pracovních listů. Celé dopoledne zakončilo vyhlášení cvičného poplachu. Děti dle pokynů učitelů opustily v co nejkratším čase budovu školy a seřadily se na školním hřišti. Den bezpečnosti přispěl k ověření a zvládnutí teoretických i praktických dovedností žáků z oblasti prevence mimořádných událostí, zvýšenými riziky v období letních prázdnin a dodržováním pravidel silničního provozu. Poděkování patří všem pedagogům, asistentům pedagoga a žákům 9. třídy, kteří přispěli ke zdárnému průběhu tohoto zážitkového dne.


                                                                    Mgr. Eva Nepokojová, organizátor akce,

                                                                    koordinátor OOMU pro 1. stupeň

BASEBALL - 2. ročník

(23.6.2023)

Městský sportovní klub Orlová oddíl baseballu připravil pro naše druháky 3 seznamovací lekce s touto zajímavou hrou. Pan trenér dětem nejprve hru ukázal a vysvětlil. Další hodiny TV druháci pečlivě trénovali. V pátek 23.6. je pak čekaly závody. Celkovou vítězkou obou tříd v hodu míčkem se stala Klára W. Nakonec všichni dostali bohaté odměny.

ŠD - HLEDÁNÍ POKLADU

(27.6.2023)

Dne 27.6. se děti všech čtyř oddělení školní družiny zúčastnily zábavně - vědomostní hry “Hledání pokladu". Pro děti bylo připraveno celkem pět vědomostních stanovišť, kterými si každé oddělení muselo projít. Po splnění různých kvízu je však čekalo ještě poslední stanoviště. V něm děti dostaly za úkol, najít poklad schovaný v areálu školy. Z počátku se jim moc nedařilo, ale nakonec si ho každé oddělení našlo a samozřejmě z toho měly obrovskou radost.

PŘEHAZOVANÁ - ŠKOLNÍ TURNAJ

(19.6.2023)

Výsledky školní přehazované:

Turnaj pro 6. - 7. třídy:

1. místo - 7.B

2. místo - 7.A

3. místo - 6.A

Turnaj pro 8. -9. třídy:

1. místo - 8.B

2. místo - 9.A

3. místo - 9.B

ORLOVSKÉ HRY

(16.6.2023)

Návštěva Katedry biologie 

a ekologie PřF Ostravské univerzity

(15.6.2023)

Naše celoroční snažení v přírodních vědách se vyplatilo, a tak jsme dne 15.6.2023 navštívili Katedru biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity, kde jsme absolvovali dva dvouhodinové workshopy. Ve workshopu Poznej laboratorní svět  jsme měli možnost  seznámit se s různými pomůckami a přístroji, vyzkoušet si práci v laboratoři, např.některé separační metody, kultivaci mikroorganismů nebo experimenty. Workshop Mladý kriminalista nám teoreticky i prakticky přiblížil některé metody využívané v kriminalistice, např. kryptografii, identifikaci osob, daktyloskopii, trasologii a jiné. Kromě workshopů jsme měli možnost se alespoň částečně seznámit s prostorami Přírodovědecké fakulty-laboratořemi, aulou nebo přednáškovým sálem a zažít atmosféru vysoké školy. Exkurzí jsme byli velmi nadšení a možná zde někdo z nás bude za pár let také studovat.


                              Žáci 8. a 9.třídy

ŠKOLNÍ VÝLET - 9. ročník

(12.6.2023)

Naše obě třídy devítek se v pondělí 12.6. vydaly na svůj poslední školní výlet na základce. Ráno se natěšeně všichni sešli na zastávce autobusu, kterým se vydali do Ostravy, kde přesedli na vlak. Cesta ubíhala rychle, v kupéčkách bylo veselo, začaly se vzájemně ochutnávat svačinky, které na cestu připravily naše starostlivé maminky.

Po vystoupení z vlaku ve Frýdlantě nad Ostravicí nás čekal pěší přesun na chatu Rajská bouda. Bude to tam opravdu jako v ráji? Po cestě se nejen ukázalo, kdo si uměl správně zabalit svůj batůžek, kdo to s věcmi trošku přehnal, a také, kdo je gentleman a bez řečí s těžkou taškou pomůže. Na chatě nastalo nadšení - pokoje jsou opravdu krásné.

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na procházku po okolí. Vyrazili jsme na Slatinské vodopády - tam to bylo opravdu moc hezké, pak jsme se kolem rozcestníku U Veličků vrátili zpět na chatu. 

Tady nás čekala výborná večeře a překvapení v podobě objednaného bowlingu. Obě třídy uspořádaly celotřídní turnaj, k němu přidaly i boje ve stolnímu tenise. Prostě sranda a pohoda. Ráno nás čekala bohatá snídaně, kde si mohl vybrat opravdu každý. Jen těch rohlíků s nutelou, kolik se snědlo. 

Po odpočinku po snídani jsme se pomalu začali balit a chystat se na cestu zpět k vlaku. Před odjezdem domů nás ještě čekal rozchod a čas k poznání Frýdlantu. Dvouposchoďový vlak na cestu zpět už byl jen třešinkou na dortu našeho veselého školního výletu. Chtěli bychom moc poděkovat oběma třídním učitelkám a paním asistentkám, které nám takový výlet připravily.

deváťáci ze ZŠ Mládí OrlováPREZENTARIÁDA

(7.6.2023)

Ve středu 7. června proběhla na naší škole soutěž v prezentačních dovednostech – Prezentariáda. V dnešní době  je umění prezentovat se velice důležité. Sami žáci vědí, že se jim to bude hodit i v budoucnu – ať už ve studiu nebo v práci.  Největší odvážlivci  druhého stupně si připravili krátkou prezentaci na téma, které je zaujalo, prokonzultovali  ji se svými učiteli českého jazyka a pak už si šli zasoutěžit a vyzkoušet si, jaké to je.

 Nervozita by se u některých žáků dala krájet. A i když výherci bývají většinou tři,  nikdo se nevzdal a své téma  odprezentoval,  jak nejlépe  uměl. Všichni se díky tomu stali nekorunovanými vítězi této soutěže, protože především zvítězili sami nad sebou.

Umístění: 1. místo Aneta V. 8. A  - Radost

                 2. místo Josef S. 8. B - Kyblíky

                 3. místo Michelle C. 8. A - Plyšoví medvídci

                  3. místo  Matěj Š. 8. B - MTB

Zvláštní cena patří našemu panu školníkovi  Martinu Křevkému, který nejenže přišel žáky podpořit, 

ale sám si připravil prezentaci. Děkujeme.


                                                                                                  Mgr. Renáta Bruštíková

EXKURZE - 8.ročník

(8.6.2023)

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 žáci osmých tříd navštívili v rámci exkurze Zoologickou zahradu v Ostravě, kde se zúčastnili výukového programu s názvem „Po stopách zvířat – šelmy“. V rámci připraveného programu se seznámili s různorodou skupinou šelem, pochopili jejich nezastupitelné úlohy v přírodě a zároveň si uvědomili různá ohrožení, kterým musí zvířata čelit. V závěru exkurze navštívili i naučnou stezku a mýtinu v botanickém parku. Věřím, že si žáci exkurzi užili a dozvěděli se spoustu nových informací, které využijí i během budoucího studia.

FÓRUM PRO MLADÉ

(5.6.2023)

V pondělí 5.6. jsme se opět zúčastnili Fóra pro mladé, které se konalo v konferenční místnosti MĚU Orlová. Diskutovali jsme o rozvoji města, médiích a informovanosti o dění ve městě, studentském životě a mnoho dalších tématech. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které jsme doposud netušili a zároveň jsme získali mnoho zkušeností, které nám určitě v budoucnu pomohou.

(předsedkyně školního parlamentu Viktorie Marcalíková 9.A)

RELAXAČNÍ OMALOVÁNKY

(7.6.2023)

UŽ JSEM ČTENÁŘ

(6.6.2023)

V úterý 6. června se žáci 1.A a 1.B účastnili poslední besedy v knihovně v tomto školním roce. Celkem jich absolvovali 8. Městská knihovna Orlová s naší školou spolupracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností, a proto nás také přihlásila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla, jak již sám název napovídá, knížka pro žáka 1. ročníku. Každoročně vychází jedna původní česká novinka, která je napsána a ilustrována výhradně pro účastníky zmíněného projektu a po dobu 3 let ji nelze v běžné knihkupecké síti pořídit. Knížku Křeček v letu pro letošní  XV. ročník projektu napsala spisovatelka Zuzana Barilová a ilustrovala Markéta Vydrová. Naši prvňáčci z ní měli velkou radost a již nyní se těší, až si z ní v závěru školního roku v rámci hodin Čj budou číst.

ABSOLVENTSKÉ MIKINY 9.A

(7.6.2023)

Ráda bych zmínila, proč jsou pro nás absolventské mikiny tak důležité. Už jako malí

prvňáčci nás těšila představa, že všichni přijdeme do třídy v mikinách, na nichž jsme si

dali opravdu záležet. I když nebylo nejlehčí se na výběru barev a potisku shodnout, stálo to za to. Myslíme si, že výběr se nám velmi povedl a konečně jsme poznali, jaký to je pocit, když se procházíme chodbou a všichni mohou poznat, že jsme už deváťáci.


Viki M. 9.A

EXKURZE - 3.ročník

(7.6.2023)

Ve středu 7. června se třeťáci vydali na exkurzi. Jejich první zastávkou byla obec Sedliště, kde je přivítala velice milá a usměvavá paní průvodkyně. Žáci si měli možnost prohlédnout kostel Všech svatých a poté navštívili Lašské národopisné muzeum, kde se seznámili s minulostí regionu. Následovala cesta do Marlenky v Lískovci. Po poutavé prezentaci o společnosti vyrábějící arménské pochoutky a ochutnávce sladkých dortíků,  byli žáci obeznámeni s postupem výroby produktů a průvodce pak odpovídal na jejich zvídavé otázky. Na závěr děti zavítaly do podnikové prodejny, kde si mohly zakoupit sladkosti pro sebe nebo své blízké. 

EXKURZE - 2.ročník

(7.6.2023)

Druháci se ve středu 7.6.2023 vydali na exkurzi do Karviné - nejprve navštívili hasiče,

 pak se vydali na prohlídku zámku. 

Den zakončili hrami v zámeckém parku. 

iQLANDIA

(5.6.2023)

Tento týden se žáci 2. stupně zúčastnili putovní interaktivní výstavy IQ-LANDIA v DKMO Orlová. Mohli si vyzkoušet své dovednosti ve skládání hlavolamů, rychlost reakce, vytvoření tvaru pomocí tyčinek, tvorba číslic prstokladem a jiné. Všichni byli moc šikovní, klukům z 9.A se dokonce podařil poskládat hlavolam z hřebíků. 

DEN DĚTÍ SE ZVÍŘÁTKY

(2.6.2023)

V pátek 2.6. žáci 1. stupně oslavili Den dětí se zvířátky. Plnili nejrůznější úkoly, prolézali pavoučí sítí, sbírali med za včelky nebo jako chytré sovičky vyplňovali křížovku. Na závěr celého dopoledne si zatančili a zazpívali. Celou akci pomohla zorganizovat třída 9.B, které moc děkujeme. 

TENIS

(1.6.2023)

EXKURZE - 5. ročník

 (31.5.2023)

ŠD - DEN DĚTÍ

 (1.6.2023)

Ve čtvrtek 1.6.  oslavila školní družina Den dětí. 

Děti se zúčastnily různých soutěží, které pro ně byly připraveny a na závěr si společně zatančily. 

Odpoledne se nám vydařilo a dětem se oslava velice líbila.

EXKURZE - 4.ročník

 (30.5.2023)

V úterý 30.5.2023 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi. Seznámili se s životem, prací i bydlením starých Slovanů na našem území. Vyzkoušeli si umlít mouku, psát na voskové tabulce, vyhrabat v písku archeologické nálezy,  a dokonce si i zastříleli lukem do terčů. Závěrem navštívili expozici ryb v Rybím domě. Exkurze byla praktickým rozšířením učiva vlastivědy a přírodovědy.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK

 (31.5.2023)

Dne 31. 5. děti druhého oddělení ozdobily chodník v areálu školy veselými obrázky. 

Malování se všem líbilo a moc povedlo. Za své krásné a veselé obrázky dostaly sladkou odměnu.

BESIP, elektrokoloběžky

 (30.5.2023)

V úterý 30.5.2023 se 36 vybraných žáků naší školy zúčastnilo preventivní akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu, kterou společně uspořádali BESIP, městská i státní policie Orlová, hasiči a zdravotní záchranná služba. Děti si na pěti různých stanovištích vyzkoušely slalomovou jízdu na elektrokoloběžkách, poznávání dopravních značek, pohyb s brýlemi na virtuální realitu, smotávání hasičských hadic, simulaci hašení stříkačkou na cíl, srdeční masáž na figuríně, skládání modelů lidských těl a vyslechli si základy poskytování 1. pomoci v případě zástavy dechu. Všichni odcházeli s nadšením a  odměnami.

OVOV-OKRESNÍ KOLO

 (26.5.2023)

V pátek se naši reprezentanti vydali na krajské kolo v odznaku všestrannosti, po úspěšném postupu z okresního kola. Soutěžilo se ve zbylých disciplínách a to: běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, sedy-lehy po dobu 2 minut, skok do dálky, driblink a shyby po dobu 2 minut. Většině sportovců se podařilo vylepšit své osobní rekordy. Pro družstvo to však na umístění nestačilo. Naopak se dařilo žákům Honzovi H. z 9.B, který podával excelentní výkony v disciplínách, avšak nemohl je předvést úplně ve všech z důvodu náhle zdravotní komplikace. I přesto si však vybojoval v obrovské konkurenci krásné 4. místo.  Dále se velmi dařilo Rosťovi B. z 5.B, který celé krajské kolo vyhrál ve své kategorii a tím si získal postup na republikové finále v Brně, jež je samotným vrcholem celé této soutěže. Naše škola se bude znovu tohoto úžasného finále účastnit. 

Našim sportovcům gratulujeme za každý jednotlivý výkon a děkujeme za tak krásnou reprezentaci školy.  

ŠD - SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

 (29.5.2023)

V pondělí 29. 5. se děti 1. a 2. oddělení školní družiny setkaly s předškolními dětmi z mateřské školy Kpt. Jaroše. Díky krásnému slunečnému počasí se děti vyřádily na prolézačkách v zahradě školky.

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK

 (15.-19.5.2023)

Ve dnech od 15. do 19. 5. se na naší škole konala sbírka pro psí útulek, která byla organizována školní samosprávou. Každé ráno mohli žáci přinést pamlsky, deky, vodítka a další potřebné věci. Jako každý rok sklidila sbírka velký úspěch, a proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do ní zapojili. 

ŠKOLNÍ PLES

 (25.5.2023)

Ve čtvrtek 25.5. 2023 se na naší škole tradičně konal Malý školní ples pro žáky 8. a 9. ročníků. O zábavu bylo postaráno díky pestrému programu – taneční vystoupení talentovaného žáka Honzy Bartoše, zábavné hry a soutěže, oblíbený foto koutek, občerstvení, opravdu bohatá tombola a samozřejmě i spousta tance, který je neodmyslitelnou součástí každého plesu a náš nebyl výjimkou. Všem to moc slušelo, a proto každoroční volba Fešáka a Krásky plesu nebyla jednoduchá. Letos titul Fešáka a Krásky plesu získali: Tom Chrobák a Katka Kratěnová, velká gratulace!!! Všichni jsme si ples moc užili. Zábavy, příjemné a kamarádské atmosféry bylo po celé odpoledne a večer opravdu plno. Jsme rádi, že se tato akce mohla opět uskutečnit a osmáci a deváťáci si tak mohli zažít, jaké je to být „ V GALA“. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, víme, že to byla dřina. A jsme rádi, že to pro Nás děláte, moc si toho vážíme. 

Tak zase za rok!


V. Marcalíková 9.A

EXKURZE - 9.ročník

 (24.5.2023)

Ve středu 24.5.2023 se deváťáci vydali procházkou na exkurzi do Orlové 1 - šli po stopách naučné stezky “Zapomenutá Orlová”. Ve spolupráci s SCEAV Orlová absolvovali vzdělávací aktivitu na téma “Člověk versus příroda”, kde se dozvěděli zajímavosti z historie našeho města, která byla velmi poznamenána těžbou černého uhlí. Pro mnohé bylo překvapením, jak úspěšné a prosperující město Orlová byla. Pak absolvovali zajímavou prohlídku evangelického kostela, která přirozeně přešla do zajímavé debaty. Po této aktivitě už bylo hračkou vyplnit připravený pracovní list. Exkurzi zakončili na starém náměstí, kde si ještě prohlédli budovu katolického kostela. 

EXKURZE - 7.ročník

 (24.5.2023)

BAREVNÝ TÝDEN

 (15.-19.5.2023)

Modré pondělí

Modrá jako symbol vody,

modrá je do nepohody.

Modrý je modřenec,

z modré jsem nadšenec.

Červené úterý

Červená jak jablíčko,

červenám se maličko.

Červené jsou vlčí máky,

červenou mám teďka taky.

Žlutá středa

V barvě žluté,

tady dneska budem.

Ve žluté jak sluníčko,

rozzáří se všecičko.

Zelený čtvrtek

Barvou přírody zelená je,

barvou klidu i naděje.

Zelená jak jarní tráva,

zelená je krásně hravá.

Bílý pátek

Bílá, bílá, bílá,

ta by se mi líbila.

Bílá jako sněhulák,

bílá je super - je to tak.

HASÍK

 (17.5.2023)

JARNÍ EXKURZE - 6.ROČNÍK

 (16.5.2023)

Naši šesťáci se na exkurzi vydali do města klobouků - do Nového Jičína. Sami si mohli i svůj malý klobouček nazdobit podle své fantazie. Pak se seznámili s celou výrobou klobouku od samého počátku - králičích chlupů - po poslední ozdobnou mašli. Prohlídka s možností zkoušení všech vystavených klobouků byla jen třešinkou na dortu. Druhou část exkurze strávili v domě, kdy pobýval generál Laudon, který ve městě nocoval. Tady si vyzkoušeli nejen dobové kostýmy, ale i zbraně. ... a samozřejmě celou exkurzi absolvovali v červené, protože bylo zrovna červené úterý ;)

JARNÍ EXKURZE - 1.ROČNÍK

 (15.5.2023)

V pondělí 15. 5. se žáci 1. ročníku vzdělávali mimo své školní lavice. V rámci jarní exkurze navštívili Planetárium Ostrava, kde pro ně byl připraven vzdělávací program sestávající ze dvou hodinových částí. První z nich proběhla v Sále planetária, v němž se děti nejprve prostřednictvím projekce celooblohového živě komentovaného filmu seznámily s hvězdnou oblohou a pak shlédly sférický animovaný film Kouzelný glóbus, jehož cílem bylo přiblížit jim zejména pohyby planety Země, příčinu střídání ročních období a vliv jeho změn na rostliny a zvířata. Druhá část programu byla věnována prohlídce expozic Experimentária. Některé z instalovaných expozic byly interaktivní, a tak si žáci fungování vybraných přírodních jevů a zákonitostí měli možnost také sami vyzkoušet.