ŠKOLNÍ AKCE / FOTO 

MK - SKOK VYSOKÝ

(6.12.2023)

Ve středu 6.12. 2023 vybraní žáci reprezentovali naši školu v soutěži ve skoku vysokém. Vyslali jsme sportovce ve všech kategoriích mladších i starších žáků. Soutěž se konala na ZŠ Dvořáčka a letos čítala dohromady obrovských 111 účastníků. Celkově se nejvíce zadařilo mladší žákyni Viktorii Š. ze 7.B, která si s výškou 140 cm vyskákala krásné bronzové  místo. Se stejným výkonem exceloval mladší žák Kristián F. ze 7. A, jež se umístil na stříbrné pozici. Někteří naši sportovci si vyskákali své osobní rekordy. Nejvíce početná skupina byla starších žáků. Zde se nejlépe umístil žák Radim A. z 9. B na 6. místě z 28 účastníků. Soutěž se nesla v příjemném duchu a všechny naše reprezentanty chválíme a gratulujeme k výkonům! 

ŠD - ZIMNÍ SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

(6.12.2023)

Letošní zima se nám ohlásila brzy. Sníh pokryl celé okolí a děti 1.a 2. oddělení školní družiny navštívily předškoláky z mateřské školy Kpt.Jaroše, kde si na zahradě školky plnými doušky užily zimní radovánky. Do školky jsme se vydali 6.12. a užili si sněhové nadílky, stavěli se sněhuláci a jiné stavby ze sněhu, proběhla také koulovačka. Děti byly nadšené a plné energie. Bylo to skvělé spojení mezi staršími a mladšími dětmi. Těšíme se na další setkání!

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ - S ČERTY NEJSOU ŽERTY

(6.12.2023)

Ve středu 6. 12. se žáci 2. a 3. ročníku vydali do Domu kultury města Orlové, kde jim herci Metropolitního divadla Praha přijeli představit dětský muzikál S čerty nejsou žádné žerty. Příběh, v němž peklo sehrálo důležitou roli, měl i své poselství. Ukázal, že by si nikdo neměl myslet, že zlo zůstane nepotrestáno. Představení napsané na motivy známé čertovské pohádky se žákům moc líbilo a také je naladilo na blížící se vánoční čas plný pohádek, tajemství, překvapení a kouzel.  

MIKULÁŠ NA MLÁDÍ

(5.12.2023)

V úterý 5. prosince se naši deváťáci skvěle zhostili rolí Mikuláše, andělů a čertů. Společně prošli všechny naše třídy a blízkou školku. Zjišťovali, zda jsou žáci po celý rok hodní, nebo naopak zlobí. Všechno nasvědčovalo tomu, že hodní byli. Čertům se to sice moc nezdálo, ale nakonec to dopadlo dobře, jelikož si nikoho do pekla neodnesli. Po koledě pak byly děti odměněny sladkými dobrotami. Moc děkujeme za krásnou mikulášskou nadílku.

ŠD DOMEČKY

(4.12.2023)

Všechna oddělení školní družiny se zapojila do výroby domečků na výstavu do Domu kultury. 

DKMO - PŘEDÁNÍ "PANELÁKU" 4.B

(1.12.2023)

Dne 1.12. žáci 4.B předali “Orlovský panelový dům”, který vyrobili na Vánoční výstavu v DKMO. Do výroby domu se zapojila celá třída a bylo moc hezké sledovat, jak přicházejí se stále novými nápady.

Vv - ANIMOVÁNÍ 9.B

(30.11.2023)

To, že se ve výtvarné výchově nemusí jen kreslit nebo malovat, si vyzkoušela třída 9.B. Do výtvarky zapojili techniku, ale také svoje hračky (nejčastěji lego figurky), které už dávno doma ležely v koutě, a vytvořili svá první krátká videa. 

Nejprve byla fáze zkoušení, zlepšování technických nedokonalostí, správného svícení a nebo tvorby pozadí. Pak vymýšleli celý příběh/scénář. Pak už nastala fáze samotného animování - posunovat postavičky po stole a každý posun vyfotit.Někteří si troufli i do efektů létacích předmětů (použili nit nebo silon) nebo akrobatických prvků (použili i izolepu) - nápadům se meze nekladly.

K samotnému zpracování použili různé aplikace, které jim jejich mobilní telefon nabízel. Někteří byli velice překvapeni, na co všechno přišli. I při vybírání vhodné hudby nebo zvukových efektů byla veliká sranda. 

Samotné filmy mohou někomu přijít třeba krátké nebo nedokonalé, ale na každém je spousta práce, úsilí, fantazie a minimálně 50 fotek (někdy i přes 80).

ŠKOLNÍ KNIHOVNA - 3.A

(30.11.2023)

Zvídalkové ze 3.A trávili hodinu čtení ve školní knihovně (knihovna ZŠ MLÁDÍ) nad encyklopediemi.  Přesvědčili se, že tyto naučné knihy pro děti jsou nabité informacemi z oblastí, které zaujmou už ty nejmenší.  Do rukou se jim tak dostaly různé atlasy a dětské encyklopedie, také další populárně-naučné a detailně ilustrované knihy, které jim přinesly mnoho zajímavostí.

#JSEM LASKAVEC NA ZŠ MLÁDÍ

(30.11.2023)

 Happening #jsemlaskavec již sedmým rokem motivuje děti ve věku od 3 do 18 let, aby si vyzkoušely, jaké to je dělat dobro a rozdávat radost kolem sebe. Protože se potvrzuje že “procvičování” laskavosti pomáhá zlepšovat spolupráci, vztahy i náladu v kolektivu. Některé třídní kolektivy si vymyslely celoměsíční plán každodenních laskavostí. 

Laskavý listopad byla výzva pro třídy napříč školou. Bylo moc pěkné, že laskavosti byly namířeny nejen k žákům navzájem, ale i k rodičům, prarodičům, sourozencům, a také k učitelům nebo nepedagogickým pracovníkům školy. Myslelo se na všechny. 

Na FB skolamladi  jsme zveřejnili, jak třída 8.A zazpívala v hudební výchově p. uklízečce jejich oblíbenou píseň nebo jak se třída 8.B rozhodla spolu posvačit. V 9.B měli jeden den za úkol napsat si navzájem něco milého. Zapojily se i některé třídy 1. stupně.


Na den laskavosti 13. 11. 2023 žákyně Terka a Barča z 9.B pozdravily žáky od 3. ročníku výše a inspirovaly je k aktivitě: dopsání příběhu O dívce jménem Laskavost. Žáci příběh o Laskavosti, které ubližuje Závist, Pomluva, Zlost a Sebestřednost dokončili několika způsoby:

1. Laskavost si našla kamarády Lásku, Štěstí a Radost a s nimi se útočníkům postavila (žáci 9.B)

2. Laskavost se nebála o potížích mluvit a svěřit se dospělému (Kája M. z 9.A)

3. Laskavosti pomohl v pravou chvíli kolemjdoucí a podal pomocnou ruku (Nikol ze 4.B)

4. Laskavost se stala chytřejší než útočníci a nenechala si dál ubližovat (Tobias ze 6.B)

5. Laskavost si promluvila s kamarádkou Sakurou a naplánovaly, že si zkusí nejprve útoků nevšímat, a kdyby nepřestaly, promluví si o tom s mamkou. (Klárka ze 4.B)

Děkujeme všem za zapojení s originálními nápady! 


V laskavém listopadu také na škole organizujeme sbírku lízátek pro onkologicky nemocné děti a připravuje se akce Perníčkobraní určená k vánočnímu pozdravu seniorů ze sousedního domova Pohoda.


Trénink laskavosti byl dobrovolný, ale kdo se do něj pustil, zažíval hodně radosti.

Když si připomeneme rčení “co se v mládí naučíš, dál v životě jako když najdeš!“, bude se našim žákům pro spokojený život určitě hodit umět rozdávat i přijímat laskavosti.

Mgr. Lenka Pastirčáková  Školní metodička prevence

Listopad - měsíc laskavosti ve 2.B

(30.11.2023)

Žáci 2.B se po celý měsíc listopad snažili být ke svému okolí milí, přívětiví a laskaví. Každý školní den si stanovili jeden dobrý čin, skutek, milá slova ..., jimiž chtěli potěšit někoho blízkého. V poslední listopadový den, si ze svých řad vybírali "LASKAVCE". Tento titul po napínavém hlasování získali Tomáš a Klárka. Absolutní vítězkou se pak stala Nelinka, která zcela zaslouženě  obdržela  titul "NEJVĚTŠÍ LASKAVEC". 

Oceněným tleskáme a všem zapojeným dětem děkujeme za přispění k tomu, aby náš svět byl lepší. JEN TAK DÁL!

ŠK - SKOK VYSOKÝ

(29.11.2023)

Skáču, skáčeš, skáčeme aneb dne 29. 11. byl na naší škole ve znamení atletické soutěže ve skoku vysokém. Konalo se školní kolo, ze kterého nejlepší žáci postoupili do městského kola. V kategorii dívek byla s výkonem 135 cm nejlepší Viky Š. A v kategorii chlapců se na prvním místě umístil Milan W. s výkonem 144 cm. 

Za předvedené výkony všem gratulujeme a moc je chválíme!!!!!

PP - MODERNÍ JE NEKOUŘIT 4.A

(28.11.2023)

„Moderní je nekouřit!“ byl název preventivního programu pro žáky 4.A, který proběhl v úterý 28.11.2023 na ZŠ Mládí. Žáci během programu pracovali ve skupinách, ve kterých se dozvídali, jaké látky cigareta obsahuje. Během diskuze se zamýšleli nad historií cigaret, jaké nevýhody a dopady pro tělo má kouření nebo co je to tzv. „pasivní kouření“.  Základem programu bylo pomoci žákům si uvědomit jejich životní priority a pochopit finanční, zdravotní, pracovní a společenský dopad závislosti na nikotinu. 

PŘEDÁNÍ DOMEČKU DO DKMO

(24.11.2023)

V pátek 24. 11. 2023 žáci z 5.A předali vyrobené domečky na Vánoční výstavu v DKMO. Žáci se zaměřili na prodejny v Orlové. Vyrobili mimo jiné  Pepco, Coop, Hrušku a Kaufland. Na výstavě se objeví i jejich „Továrna na hračky“, kterou by si v našem městě přáli. Za své výrobky dostali pochvalu od organizátorů akce.

VV SOUTĚŽ  "SVĚT DĚTSKÉ DUŠE"

(23.11.2023)

Ve čtvrtek 23.11.2023 proběhla v ZUŠ Orlová vernisáž a předávání cen celoměstské Vv soutěže "Svět dětské duše" na téma BYLO-NEBYLO. Jednotlivci i zástupci oceněných tříd si vyzvedli své diplomy a ceny. GRATULUJEME všem oceněným i jejich vyučujícím za vedení dětí od nápadu k realizaci. Samozřejmě také gratulujeme žákům naší školy (i bývalým), kteří byli oceněni za svou práci v rámci kategorie ZUŠ.

CO VÍM A CO DOVEDU

(15.11.2023)

Ve středu 15. 11. se naše pětičlenné družstvo tvořené žáky 9.B Bětkou, Naty, Barčou, Rózkou a Pepou zúčastnilo soutěže „Co vím a co dovedu?“, kterou pořádala GOA v Orlové. Soutěž byla zaměřena nejen na sportovní dovednosti, ale rovněž i na vědomosti napříč jednotlivými školními předměty. Žáci například poznávali počítačový hardware, ověřili si, zda se orientují ve významných datech lidských dějin, případně zda dokáží vypočítat obtížné fyzikální příklady. Naše družstvo se však náročnosti soutěže nezaleklo a v nabité konkurenci získalo skvělé 5. místo! Moc děkujeme všem zúčastněným za příkladné reprezentování naší školy! Bonusem pro náš tým bylo, že průvodci soutěží byli naši bývalí žáci Anet a Filip.

OK - ČEPS CUP

(13.11.2023)

Žáci pátých tříd se 13. listopadu zúčastnili soutěže ČEPS Cup, kterou pořádá Český florbal. Kluci si připsali jednu výhru a dvě porážky. Následoval zápas o umístění, kde kluci prohráli a obsadili tak konečné 6. místo. Za předvedené výkony našim žákům moc děkujeme.

OK - FLORBAL

(10.11.2023)

Naši žáci se v pátek 10. listopadu zúčastnili okresního kola ve florbale v Havířově. Soutěž byla určena pro žáky 6. a 7. tříd. V úvodní části turnaje si kluci poradili se školou z Českého Těšína, následně remizovali se školou z Karviné. V posledním zápase naší skupiny pak vyhráli nad školou z Havířova a postoupili z prvního místa rovnou do semifinále. V něm pak klukům nepřálo štěstí a gólem v poslední minutě utkání o jedinou branku prohráli. V zápase o 3. místo se pak opakovalo utkání se školou z Českého Těšína, ve kterém jsme prohráli a skončili celkově na 4. místě z osmi.

Výsledky:

Skupina

ZŠ Mládí - ZŠ Kontešinec Český Těšín 2:1

ZŠ Mládí - ZŠ Mendelova Karviná 2:2

ZŠ Mládí - ZŠ Gorkého Havířov 2:1

Semifinále

ZŠ Mládí - ZŠ Mládežnická Havířov 1:2

O 3. místo

ZŠ Mládí - ZŠ Kontešinec Český Těšín 2:4

KK - FOTBAL

(8.11.2023)

Dne 8. listopadu 2023 se naši žáci z druhého stupně zúčastnili krajského kola ve velkém fotbale, které se konalo v Novém Jičíně. Ve všech třech zápasech se naše družstvo aktivně snažilo o co nejlepší výsledek. Přes veškerou snahu však prohráli ve všech třech utkáních. I přes neúspěšné výsledkové představení se naši žáci nemají za co stydět, protože předvedli velmi kvalitní výkon. 

ŠD - SPORTOVNÍ ODPOLEDNE

(10.11.2023)

Vybraní žáci družiny si v tělocvičně naší školy užili páteční odpoledne plné pohybu a sportu. Rozděleni do čtyřech družstvech se proti sobě utkali v házené, fotbalu a florbalu. Definitivně zvítězilo družstvo žlutých, které má nyní možnost reprezentovat město na národním finále v Kladně. Všichni si odnesli věčné odměny a účastnické listy.

ŠD - SVATOMARTINSKÁ BOJOVKA 

(9.11.2023)

Ve čtvrtek žáci 4. oddělení ŠD oslavili svátek svatého Martina. Nejprve si o něm přečetli pohádku, potom šli hrát ven Svatomartinskou bojovku, během které uplatnili získané informace. U vědomostního kvízu byli moc šikovní, takže lehce vyluštili tajenku a získali sladkou odměnu. Na závěr si ještě k tématu zahráli sluchovou hru "Husičko zakejhej", u které se moc nasmáli.

DRUŽBA SE ŠD V PAVLOVICÍCH U PŘEROVA

(10.11.2023)

V tomto školním roce zahájilo 1. oddělení ŠD písemné a online setkávání se ŠD v Pavlovicích. Děti si navzájem posílají dopisy a obrázky, dozvídají se různé informace o zájmových, rekreačních a odpočinkových činnostech ve svých odděleních. Např. výrobě draků, oslav Halloweenu atd. Děti písemné kontaktování velmi baví a už se těší, až se setkají online.

ŠD - PODZIMNÍ VYCHÁZKY

(10.11.2023)

Děti školní družiny při své odpolední činnosti také navštěvují místa v okolí školy. Vydávají se na vycházky krajinou, poznávájí barvy podzimu, povídají si o změnách v přírodě a učí se nové hry, u kterých upevňují přátelské vztahy mezi jednotlivými dětmi prvního a druhého oddělení ŠD. 

BURZA POVOLÁNÍ NA MLÁDÍ

(10.11.2023)

Na začátku listopadu jsme uspořádali pro rodiče a žáky Burzu povolání na Mládí, na které se prezentovalo dvanáct  středních škol a středních odborných učilišť z celého okresu Karviná. Rodiče i žáci velmi ocenili, že jsme akci uspořádali u nás ve škole, kde v klidném a známém prostředí měli dostatek času pro dotazy na výchovné poradce ze středních škol.

Díky této akci mají rodiče a žáci větší časovou rezervu pro výběr střední školy. Pro žáky osmých a devátých tříd je toto období rozhodováním o budoucí profesní kariéře a tato akce by měla žákům a rodičům alespoň trochu usnadnit jejich výběr vhodného oboru vzdělání.

Zástupci středních škol rodičům a žákům podali informace týkající se studijních oborů, studia a podmínek přijetí. Všichni si tak mohli porovnat aktuální nabídky středních škol a středních odborných učilišť. O setkání byl velký zájem ze strany rodičů, dětí i středních škol, a žáci a rodiče tak získali mnoho cenných informací a tištěných materiálů. Myslíme si, že se akce vydařila a bude se příští školní rok opakovat!

 

Mgr. Lucie Walová

výchovná poradkyně

ZŠ Mládí Orlová

ŠD - PODZIM VE 3. ODDĚLENÍ

(8.11.2023)

První měsíce školního roku jsme strávili seznamováním se, tvořením výtvarných prací s podzimní tématikou, ale také činnostem na tabletech. Pravidelně si připomínáme i významné dny např. naposledy svátek Halloween. Vítáme i možnost vyrazit mimo školní družinu za kulturou. Naše oddělení je kouzelnické, a tak je neodmyslitelně důležité, abychom rozvíjeli dovednosti čarodějnických kouzel různými pokusy. Každému správnému kouzelníkovi by měly být blízké kočky a my máme dokonce svou "kočičí zahradu". Během tohoto školního roku se budeme seznamovat s dvanácti příběhy našich kočiček. Prostřednictvím těchto příběhů budeme rozvíjet své sociální dovednosti.

BADATELSKÝ KROUŽEK

(8.11.2023)

V badatelském kroužku si žáci třetího ročníku přicházejí na souvislosti vlastním prožitkem. Sami získávají a pak reprodukují informace a poznatky. Kladou otázky, formují hypotézy, plánují postup jejich ověřování a provádějí pokusy. Během měsíce října se naučili pracovat s mikroskopem, digitální lupou, svinovacím metrem a šuplerou. Již znají názvy základních kostí lidského těla, které ukazují na kostlivci. Vše si většinou poznačují do pracovních listů, které si odnášejí domů. 

ŠD - Návštěva spolkové výstavy v DKMO

(2.11.2023)

Dne 2.11. se děti 1. a 2. oddělení ŠD vydaly na procházku podzimní Orlovou a také do DKMO, kde probíhá Spolková výstava. Děti si prošly všechny spolky. Některé z nich nabízely zajímavé aktivity, které si děti mohly vyzkoušet. Například postoj u juda, hraní šach či zábavný kvíz. Dozvěděly se poučné informace a návštěva se jim moc líbila.

OK FOTBAL - 2. stupeň

(30.10.2023)

Dne 30.10 se naši žáci zúčastnili soutěže ve fotbale. V okresním kole narazili na školy z Bohumína a Ostravy, přičemž ZŠ Šoupala je akademií fotbalového klubu FC Baník Ostrava. Naši žáci si však s tímto nedělali velkou hlavu, že proti nim nastupují borci co hrají za mládež Baníku. Ve dvojzápase s touto školou nejdříve vyhráli 2:0 a poté remizovali 1:1. V druhém dvojutkání pak porazili naši žáci školu z Bohumína 3:1 a následně prohráli 0:2. Nutno podotknout že se tato soutěž hraje na velkém hřišti 11 proti 11. V našem družstvu jsme měli spoustu žáků z 6. a 7. tříd, kteří na velkém hřišti normálně nehrajou. Přesto si naši žáci (Rosťa, Patrik, Jirka, Vašek, Tomáš, Viky, Pepa) se staršími soupeři poradili na výbornou. V brance skvěle chytal David a v obraně ho výborně podporoval náš kapitán Radim. Na hřišti dále skvěle zahráli Nick, František, Karel a Milan. Po skvělých výkonech si naše škole vybojovala postup do krajského finále, které se bude konat v Ostravě. Za předvedené výkony našim žákům moc děkujeme a těšíme se na další sportovní účast na krajském finále.

HALLOWEEN NA MLÁDÍ

(25.10.2023)

Ahoj všichni!

Po úspěšném loňském ročníku je tady opět Halloween na Mládí!

Žáci 1. i 2. stupně přišli do školy v maskách, kostýmech 

a společně s učiteli si užili netradiční den.


Byla vyhlášena soutěž o nejlepší halloweenský kolektiv na 1. stupni a „Nejpovedenější masky“ 

(nejkreativnější, nejvtipnější a nejstrašidelnější) pro žáky 2. stupně.

Nejvíce očekávaná byla promenáda v maskách a zábavné soutěže v tělocvičně školy.

Byli zvoleni vítězové a rozdány sladké odměny a ceny:


Nejkreativnější maska: Michaela K. 7.B

Nejvtipnější maska: Daniel F. 8.B

Nejstrašidelnější maska: Martin R. 9.A


„Nej“ kolektivy z 1. stupně: 

1. místo 4.A

2. místo 1.B

3. místo 2.B


Moc gratulujeme!


Děkujeme vedení školy, všem zúčastněným učitelům, asistentkám pedagoga, žákům v kostýmech 

a také jejich rodičům za podporu. Akce byla skvělá.                         

                                                                        

 

Za školní samosprávu Mgr. Veronika Čermáková

ŠD - HALLOWEEN

(25.10.2023)

Dne 25.10. všechna oddělení školní družiny oslavila svátek Halloween. 

Pro děti byla připravena stezka se sedmi stanovišti. 

Děti se tak plně ponořily do soutěžení a završily tak výjimečný školní den.

Střední zdravotnická škola na Mládí

(25.10.2023)

Jaký je rozdíl mezi oborem Praktická sestra a oborem Zdravotnické lyceum? Co dělá ošetřovatel? Kde studenti vykonávají  praxi a jak se v budoucím životě uplatní? Všechny tyto otázky byly zodpovězeny na besedě, kterou jsme uspořádali pro zájemce o studium na Střední zdravotnické škole.

Dne 25.10. ZŠ Mládí navštívily studentky a vyučující ze Střední zdravotnické školy v Karviné. Účelem besedy, které se účastnili potencionální zájemci o studium z řad osmých a devátých ročníků bylo představení střední školy a oborů, které škola nabízí. Žáci nejprve shlédli prezentaci, poté vedli diskusi s vyučující a studentkami třetího ročníku oboru Praktická sestra například o vyučovaných předmětech, odborných učebnách, probíhajících praxích a stážích ve Španělsku. Poté obdrželi informační letáky a pozvánku na Den otevřených dveří. V další části si žáci mohli vyzkoušet odborné výkony např. měření tlaku a pulzu a hygienickou dezinfekci rukou. Akce byla velmi vydařená, děti se dozvěděly spoustu zajímavých informací a my doufáme, že tato střední škola přitáhne žáky na tak potřebné obory.


 Mgr. Lucie Walová

PODZIMNÍ EXKURZE - 1. ročník

(24.10.2023)

Dne 24.10. jsme se poprvé vydali na exkurzi. Byli jsme zvědaví, co nás čeká. Projekce noční oblohy nás uchvátila. Prohlédli jsem si souhvězdí, planety a dokonce jsme cestovali až na Měsíc. Poté jsme zhlédli pořad Se zvířátky o vesmíru. Chytrý myšák  strávil celý život mezi vědci na hvězdářské základně, a proto ví o vesmíru opravdu hodně. Vše vysvětlil nejen svým zvířecím kamarádům, ale i nám. Expozici planetária jsme si celou nestihli prohlédnout,  tak snad někdy příště. Už teď se těšíme.


žáci 1. A, B, C

MK FLORBAL

(23.10.2023)

Dne 23.10 se naši žáci zúčastnili městského kola ve florbale, které bylo určeno pro žáky 6. a 7. tříd. Naše družstvo bylo suverénní ve skupině, kdy ve všech 3 zápasech zvítězilo s celkovým skóre 13:0 a postoupilo do semifinále z prvního místa. V něm bohužel prohrálo s místním gymnáziem 3:5. V zápase o 3. místo naše škola již opět zvítězila a získala tak krásné bronzové umístění.

EXKURZE - SŠ TECHNIKY A SLUŽEB KARVINÁ

(19.10.2023)

Ve čtvrtek 19. 10. 2023 se naši deváťáci zúčastnili Dne otevřených dveří na Střední škole techniky a služeb v Karviné, který se nesl v duchu „Brána řemeslům otevřená“. Žáci navštívili spoustu rozličných stanovišť, které prezentovaly jednotlivé studijní obory. Žáci kupříkladu navštívili dílnu optiků, kde si vyzkoušeli sestavení oka a frézování čočky, strojní dílnu CNC, ve které pracovali s 3D tiskem, CNC frézkou, na simulátoru rovněž svařovali a dokonce i skládali elektroinstalatérské díly. Na hřišti střední školy zhlédli zásah hasičů (vyproštění a oživení osob), v republice ojedinělou mobilní služebnu Městské policie vybudovanou v obytném přívěsu a vyzkoušeli si i střelbu ze vzduchovky. Nejvíce si však užili učebnu cukrářů, kde vyráběli a ochutnávali vlastní sladké pusinky. Na konci dne plného zážitků a dojmů se naši deváťáci jednoznačně shodli na tom, že: „Podobné akce jsou rozhodně důležité, protože nám pomáhají zjistit, na jaké střední školy se hodíme a co by nás v životě opravdu bavilo a naplňovalo“.

ŠD - DRAKIÁDA

(18.10.2023)

Krásné podzimní odpoledne jsme využili k Drakiádě ve školní družině. Zapojily se všechny oddělení a také děti školní samosprávy, které si připravily taneční vystoupení 

a všichni společně jsme si zatančili.

Poté si děti na školním hřišti zahrály hry a společně zkoušely, jak létají jejich vlastnoručně vyrobení draci. Všichni jsme si odpoledne hezky užili.

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 2. ročník

(16.10.2023)

Utíkej, myško, utíkej!


V pondělí 16. 10. žáci 2. ročníku vyrazili za kulturou do Ostravy. V Divadle loutek zhlédli inscenaci inspirovanou dětskými knížkami výtvarníka Petra Horáčka - Utíkej, myško, utíkej! Pohádka s písničkami o malé zvědavé myšce se našim druháčkům moc líbila. 

DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - 4. ročník

(12.10.2023)

Ve čtvrtek 12.10. se děti čtvrtých tříd vydaly do DIVADLA LOUTEK OSTRAVA. Divadelní inscenace s názvem Hodina Komenského s nadhledem a hravostí pojednávala o životě jednoho z nejslavnějších Čechů, proslulého Jana Amose Komenského, který je právem nazýván "Učitel národů". 

ONLINE DEBATA - 9. ročník

(5.10.2023)

PODZIMNÍ EXKURZE - 3. ročník


(11.10.2023)

Třeťáci se na své exkurzi ve středu 11.10.2023 vydali za poznáním medového tajemství - marlenky. Čekala je spousta zajímavých informací o tom, jak firma vznikla u jednoho sporáku a rozrostla se do velikého moderního podniku s mnoha zaměstnanci.

Po ochutnávce se šli podívat přímo do výroby (tam se fotit nesmí) a z výšky sledovali pracující stroje a sladkosti jezdící po linkách. Velice je pobavila informace o tom, jak jim velký robot zlobil při zavádění do výroby a dělal jim "psí kusy". Sladký den zakončili v obchodě nakupováním sladkostí pro sebe a své rodiny.

PODZIMNÍ EXKURZE - 9. ročník


(13.10.2023)

V pátek 13. 10. 2023 vyrazili na tradiční podzimní exkurzi i naši deváťáci. Exkurzi započali v divadle Antonína Dvořáka. Navštívili divadelní zákulisí, dozvěděli se zajímavé informace o historii samotného divadla a seznámili se s tím, co obnáší být hercem v divadle. Posléze se přesunuli na Slezskoostravský hrad, kde měli možnost nahlédnout do ostravské historie prostřednictvím atraktivních expozicí. Žáci si z exkurze odnesli spoustu nových zážitků a informací, které mohou využít i během dalšího studia.

PODZIMNÍ EXKURZE - 7. ročník


(10.10.2023)

Žáci 7. ročníku se v úterý 10.10.2023 zúčastnili exkurze, která měla 2 části. Nejprve navštívili dřevěný kostel sv. Michaela Archanděla v obci Řepiště. Dozvěděli se krátkou historii této stavby, prohlédli si vnitřní prostory a měli možnost si zahrát na varhany. Poté se přesunuli do výrobny Marlenky ve Frýdku - Místku. Sledovali krátkou prezentaci s výkladem, při které ochutnali 6 vybraných výrobků společnosti Marlenka. Následně se přemístili do samotné výrobny, kde pozorovali jejich výrobu. Nakonec si mohli v prodejně výrobky také zakoupit. 

ŠD - MALOVÁNÍ NA CHODNÍK

(11.10.2023)

Děti všech čtyř oddělení školní družiny se zúčastnily celodružinové akce podzimní malování na chodník, která se konala ve středu 11.10. v areálu školy. Měli jsme teplé, slunečné počasí a na chodníku vznikly krásné obrázky. Malování jsme si moc užili. Děti byly odměněny drobnou sladkostí.

BANÍK NA MLÁDÍ

(11.9.2023)

BANÍK NAVŠTÍVIL ZÁKLADNÍ ŠKOLU MLÁDÍ

Ranní zpestření vyučování zažili žáci ZŠ Mládí. V pondělí 11. září 2023 je navštívil FC Baník Ostrava - www.fcb.cz se svojí akcí BANÍK VE ŠKOLÁCH. Děti přijel pozdravit fotbalista Michal Frydrych, fotbalistka Tereza Molková a saxofonista kapely Kryštof Nikos Kuluris, který je věrným fanouškem Baníku.

Proběhly rozhovory, střelba na bránu, autogramiáda, soutěž o ceny a malování transparentů. Věříme, že si tuto akci Mladí Chachaři velice užili a děkujeme Baníku, že přijel za námi do Orlové.

MODELOVÁNÍ PÍSMENEK

(6.10.2023)

Naši prvňáčci jsou moc šikovní a dělají obrovské pokroky. Poznají už některá písmena a skládají slova. 

Své dovednosti předvedli dokonce i v hodině pracovních činností při modelování. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 5. ročník

(5.10.2023)

Ve čtvrtek 5.10.2023 se žáci pátých ročníku zúčastnili exkurze. Páťáci se vydali po stopách planet a hvězdné oblohy v ostravském planetáriu. Program s názvem Dobrodružná cesta k planetám děti zavedl do hlubokého Vesmíru, kde mohli žáci vidět nejen planety, ale také hvězdy nebo třeba Mléčnou dráhu. Výlet za poznáním noční oblohy a celého Vesmíru byl pro žáky velmi poutavý a moc se žákům líbil. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 4. ročník

(5.10.2023)

Podzimní exkurzi v Landek Parku Ostrava se dne 5.10. 2023 zúčastnily děti čtvrtých tříd. Prohlédly si šatny horníků, vyzkoušely si jaké je to sedět v hornickém vláčku. Největší dobrodružství je však čekalo při sfárání do dolu, o kterém se dozvěděly, že je jen tak mimochodem nejstarším Ostravským dolem. Byl to moc fajn den. 

ZDAŘ BŮH!!!!!

OK - PŘESPOLNÍ BĚH

(5.10.2023)

Ve čtvrtek 5.10. se žáci naší školy účastnili sportovní soutěže okresního kola v přespolním běhu, na který postoupili z městského kola. Soutěž se konala v Havířově a byla velice vydařená. Letos nám počasí velmi přálo. Naši školu reprezentovala družstva mladších žáků a mladších žákyň. Obě družstva předvedla krásné výkony a celkově se kluci umístili na 4. místě a dívky na 5. místě

Děkujeme za perfektní výsledky. Jen tak dál! 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY

(4.10.2023)

Tak už se nám ve školním roce 23/24 rozjíždí projekt Klub zábavné logiky a deskových her, na který se děti velmi těšily.Pomalu se seznamují s možnostmi tohoto klubu v novém inovativním kabátu. Zde si užijí spoustu společných her jak deskových, tak i interaktivních zaměřených na vlastní tvorbě.Tato forma hraní má děti přimět k tomu, aby samy dokázaly zaujmout, přesvědčit a zdokonalit sami sebe i své vrstevníky v obrazotvornosti a kreativnosti. Přejeme spoustu zábavy.

PLAVÁNÍ MĚST

(4.10.2023)

Ve středu 4.10. se vybraní žáci z druhé až deváté třídy zúčastnili městské plavecké soutěže.

 Za naši školu plavalo celkem 59 dětí a tím připsaly na účet města Orlové 5900 metrů. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 8. ročník

(27.9.2023)

Osmáci se na svou podzimní exkurzi vydali do Karviné - nejprve se u hasičů dozvěděli velmi zajímavé informace nejen o technice potřebné k zásahům a zásazích samotných, ale také o možnostech zaměstnání. Dále pak pokračovali k zámku Fryštát a do zámeckého parku Boženy Němcové. 

PODZIMNÍ EXKURZE - 6. ročník

(27.9.2023)

Šesťáci na svou podzimní exkurzi vyrazili ve středu 27.9.2023 do Studénky - nejprve na zámku Nová Horka luštili tajemné předměty ve hře "pátračka na zámku", pak se přesunuli do Vagonářského muzea. Zde si prohlédli historii železnice, vyzkoušeli si kvíz se záludnými 15 otázkami a nakonec si stavěli v herním koutku se stavebnicí Merkur a kostkami. Ze své exkurze odjížděli velice spokojeni a nabití novými informacemi a zážitky.

MK - PŘESPOLNÍ BĚH

(27.9.2023)

Dne 27. 9. se žáci 6. - 9. ročníku zúčastnili městského kola přespolního běhu.  Soutěžili ve čtyřech družstvech -  rozdělení na mladší a starší žáky a žákyně. V kategorii starších žáků  vyhráli hoši bronzovou medaili. 

V kategorii mladších žáků i žákyň si děti vybojovaly krásná druhá místa a tím postup do okresního kola v Havířově.  

ŠD - SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

(27.9.2023)

Děti prvního a druhého oddělení (první a druhý ročník) ŠD se ve středu 27.9. vydaly na první setkání s dětmi z mateřské školky Kpt. Jaroše. Společně si malovaly na chodník. Sportovaly na odrážedlech a vyzkoušely si hry a aktivity na zábavních prvcích v zahradě školky. Dětem se aktivity s dětmi z MŠ velmi líbily a čas strávený společně si užily.

ADAPTAČNÍ KURZ - 6. ročník

(18.-19.9.2023)

Adapťák šesťákům začal procházkou do Orlové 1, kde se ubytovali ve stanovém táboře u evangelického kostela. Pak už začali makat na úkolech na vzájemné poznávání, posilování kamarádství a spolupráci ve třídních kolektivech. Společně si také prošli život a dílo Jana Amose Komenského. Večer si užili pohodu s kytarou u táboráku. Noční přespání ve stanu byla pro mnohé skoro bojovka a jejich velké poprvé.

Druhý den trénovali spolupráci, komunikaci, práci v týmu - lego je ideální pomocník, mluvili o třídních pravidlech, zažili malé sportovní miniturnaje... a taky jsme zpívali a hráli si.

PODZIMNÍ EXKURZE - 2. ročník

(12.9.2023)

V úterý 12. 9. se žáci 2. ročníku vypravili na exkurzi do ZOO Ostrava. Během dopoledne děti absolvovaly prohlídku vybraných pavilonů a expozic zvířat a také výukový program Mláďata v ZOO. Pracovnice ZOO, která nás provázela, druháčkům pověděla mnoho zajímavostí ze života mláďat, vysvětlila jim, co obnáší péče o mláďata ve zvířecí říši i to, že ne vždy se o mláďata stará jen samice/matka.

STARTUJEME BEZPEČNĚ 

(4.9.2023)

S chutí do toho na ZŠ MLÁDÍ


Tak jako v minulých letech si Školní poradenské pracoviště pro žáky ZŠ Mládí připravilo netradiční zahájení školního roku. Startujeme bezpečně a všichni spolu. Nový školní rok začínáme s mottem “S chutí do toho!”, které nás bude provázet celý rok. Sjednocený plán aktivit pro všechny třídní učitele, který má pomoci žákům s návratem do školy.  Třídy začaly školní rok povídáním o prázdninách, seznámily se s pravidly školního řádu, věnovaly se společným hrám a společnou tvorbou.

Ve všech třídách žáci mají vystavený stejný motiv - jablko, které je doplněno např. o jména žáků, fotky, kresby, cíle žáků na další školní rok  …atd. Každé je jiné, jako jsou jiné i naše třídy a moc se třídním kolektivům povedly. 

Pokud si představíme kompaktnost jablka, mohli bychom přemýšlet i takto:

Jablko je uchyceno na stromu stopkou jako je třída součástí školy. Má slupku, která ho chrání, což jsou pravidla (slušného chování, společné dohody a hlavně školní řád). Dužina je pak místo, které jim dodává vše, co potřebují… od estetického prostředí, přes podněty k učení, budování vztahů až po vzájemnou spolupráci. Naši žáci jsou jadérka, které má v péči jejich třídní učitel/ka. Jako jádřinec chrání jadérka, právě ona spoluvytváří pro žáky bezpečné prostředí. 

První tři dny školního roku trávili žáci třídnickými aktivitami všeho druhu a chystali se na hladký průběh dalšího celoročního úsilí. Vytvořili Chartu třídy s pravidly, která si sami navrhli, volili si třídní samosprávu, která je zastoupí na školní žákovské samosprávě a pracovali se školním zápisníkem s čtvrtletním sebehodnocením.


Věříme, že je právě toto nejlepší způsob jak pomoci žákům s návratem do školy, adaptací na třídní kolektiv i nástup pravidelných povinností.


Za školní poradenské pracoviště: 

Mgr. Lenka Pastirčáková - školní metodička prevence

Mgr. Lucie Walová - výchovná poradkyně

BASKETBAL 

(7.9. 2023)

Ve čtvrtek 7. září 2023 žáci 1. - 3. ročníku v rámci hodin TV absolvovaly ukázkovou hodinu basketbalu. Vyzkoušeli si manipulaci s basketbalovým míčem, driblink či hod na koš. Zájemci po hodině obdrželi letáček s informacemi pro rodiče a přihláškou do BK SNAKES Orlová, jehož tréninky budou probíhat v tělocvičně naší školy vždy ve čtvrtek v době od 13:45 - 14:45 h.

OVOV BRNO 

(6.- 8.9. 2023)

První sportovní soutěží v novém školním roce se znovu a opět stalo REPUBLIKOVÉM FINÁLE v Odznaku všestrannosti. Naši borci se znovu probojovali až na samotný vrchol této soutěže. 

650 dětí ze škol z celé republiky a s nimi téměř 220 učitelů. Taková byla ve dnech 6. až 8. září 2023 účast na čtrnáctém ročníku republikového finále.  Jedná se o 10 náročných atletických a silových disciplín provedených ve dvou dnech v rámci projektu Sazka olympijský víceboj. Součástí akce na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně byla řada doprovodných sportovních aktivit i setkání s úspěšnými olympioniky.

Do letošního prestižního republikového finále OVOV postoupila za celoroční výsledky na body žačka Alžběta z 9.B a postup z okresního a krajského kola žák Rostislav z 6. B. Naši žáci předvedli ve všech deseti disciplínách výborné výkony a zlepšovali si své osobní rekordy. V každé kategorii své síly poměřilo více než 20 žáků. Výborné výsledky předvedla Alžběta, jež si svými výkony vybojovala 13. místo z celé republiky. Také musíme zmínit i výkony Rostislava, který si vybojoval 17. místo. Republikové finále není žádná procházka růžovým sadem - úspěch je každá zdárně dokončená disciplína. Nezbývá nám než vyjádřit obrovskou gratulaci našim borcům za veškerou snahu, perfektní nasazení a nádherné výsledky 

 I v letošním školním roce bude naše škola nadále přihlášena do této celorepublikové soutěže, a proto doufáme, že se do republikového finále znovu probojujeme. V přípravách na soutěže se žákům poctivě věnuje naše paní učitelka Mgr. Gabriela Vítková a pan učitel Mgr. Michal Dimun v hodinách tělesné výchovy a také v rámci sportovních kroužků. 

Účast naší školy v tomto projektu má opravdu smysl a váhu, neboť již poosmé v řadě za sebou se žáci naší školy probojovali až na samotný vrchol. To je pro nás motivací, že pohyb a poctivé trénování stojí za to!


GRATULUJEME A JEDEME DÁL!

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - PRVŇÁČCI 2023/24 

(4.9.2023)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/24 

(4.9.2023)

SLAVNOSTNÍ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/23 

(30.6.2023)

ŠKOLNÍ VÝLET - 6. ROČNÍK

(28.6.2023)

Kde jsme letos společně začali, tak i společně končíme a to v krásném zázemí evangelické kostela v Orlové. 

Užili jsme si dopoledne plné společných aktivit, legrace a pohody a jsme si zase o něco blíž.

ŠKOLNÍ VÝLET 7.A

(28.6.2023)

Ve středu 28.6. třída 7.A navštívila Mauglího stezku v Bohumíně. Žáci si zde vyzkoušeli lanové překážky, skluzavky, tobogány a průlezky. Také shlédli Mauglího ranč - areál se zvířaty a ptačí voliéru. Při procházce si mohli přečíst zajímavosti o stromech a rostlinách. Nakonec byli v Mauglího labyrintu, kde si mohli užít dobrodružství při hledání správných cest.

DEN BEZPEČNOSTI

(28.6.2023)

V úterý 28. 6. 2023 proběhl na naší škole Den bezpečnosti pro žáky 1. stupně. První část dne byla věnována spolupráci žáků na stanovištích, kde třídili příčiny vzniku mimořádných událostí, připomenuli si tísňová volání; v tabletech si otestovali své znalosti při rozdělávání ohně v přírodě, chování v přírodě; zahráli si deskovou hru „Zachraň se“, kde si mohli vyzkoušet, jak se správně chovat. Získané informace z první části pak využili při vyplňování pracovních listů. Celé dopoledne zakončilo vyhlášení cvičného poplachu. Děti dle pokynů učitelů opustily v co nejkratším čase budovu školy a seřadily se na školním hřišti. Den bezpečnosti přispěl k ověření a zvládnutí teoretických i praktických dovedností žáků z oblasti prevence mimořádných událostí, zvýšenými riziky v období letních prázdnin a dodržováním pravidel silničního provozu. Poděkování patří všem pedagogům, asistentům pedagoga a žákům 9. třídy, kteří přispěli ke zdárnému průběhu tohoto zážitkového dne.


                                                                    Mgr. Eva Nepokojová, organizátor akce,

                                                                    koordinátor OOMU pro 1. stupeň

BASEBALL - 2. ročník

(23.6.2023)

Městský sportovní klub Orlová oddíl baseballu připravil pro naše druháky 3 seznamovací lekce s touto zajímavou hrou. Pan trenér dětem nejprve hru ukázal a vysvětlil. Další hodiny TV druháci pečlivě trénovali. V pátek 23.6. je pak čekaly závody. Celkovou vítězkou obou tříd v hodu míčkem se stala Klára W. Nakonec všichni dostali bohaté odměny.

ŠD - HLEDÁNÍ POKLADU

(27.6.2023)

Dne 27.6. se děti všech čtyř oddělení školní družiny zúčastnily zábavně - vědomostní hry “Hledání pokladu". Pro děti bylo připraveno celkem pět vědomostních stanovišť, kterými si každé oddělení muselo projít. Po splnění různých kvízu je však čekalo ještě poslední stanoviště. V něm děti dostaly za úkol, najít poklad schovaný v areálu školy. Z počátku se jim moc nedařilo, ale nakonec si ho každé oddělení našlo a samozřejmě z toho měly obrovskou radost.

PŘEHAZOVANÁ - ŠKOLNÍ TURNAJ

(19.6.2023)

Výsledky školní přehazované:

Turnaj pro 6. - 7. třídy:

1. místo - 7.B

2. místo - 7.A

3. místo - 6.A

Turnaj pro 8. -9. třídy:

1. místo - 8.B

2. místo - 9.A

3. místo - 9.B

ORLOVSKÉ HRY

(16.6.2023)

Návštěva Katedry biologie 

a ekologie PřF Ostravské univerzity

(15.6.2023)

Naše celoroční snažení v přírodních vědách se vyplatilo, a tak jsme dne 15.6.2023 navštívili Katedru biologie a ekologie PřF Ostravské univerzity, kde jsme absolvovali dva dvouhodinové workshopy. Ve workshopu Poznej laboratorní svět  jsme měli možnost  seznámit se s různými pomůckami a přístroji, vyzkoušet si práci v laboratoři, např.některé separační metody, kultivaci mikroorganismů nebo experimenty. Workshop Mladý kriminalista nám teoreticky i prakticky přiblížil některé metody využívané v kriminalistice, např. kryptografii, identifikaci osob, daktyloskopii, trasologii a jiné. Kromě workshopů jsme měli možnost se alespoň částečně seznámit s prostorami Přírodovědecké fakulty-laboratořemi, aulou nebo přednáškovým sálem a zažít atmosféru vysoké školy. Exkurzí jsme byli velmi nadšení a možná zde někdo z nás bude za pár let také studovat.


                              Žáci 8. a 9.třídy

ŠKOLNÍ VÝLET - 9. ročník

(12.6.2023)

Naše obě třídy devítek se v pondělí 12.6. vydaly na svůj poslední školní výlet na základce. Ráno se natěšeně všichni sešli na zastávce autobusu, kterým se vydali do Ostravy, kde přesedli na vlak. Cesta ubíhala rychle, v kupéčkách bylo veselo, začaly se vzájemně ochutnávat svačinky, které na cestu připravily naše starostlivé maminky.

Po vystoupení z vlaku ve Frýdlantě nad Ostravicí nás čekal pěší přesun na chatu Rajská bouda. Bude to tam opravdu jako v ráji? Po cestě se nejen ukázalo, kdo si uměl správně zabalit svůj batůžek, kdo to s věcmi trošku přehnal, a také, kdo je gentleman a bez řečí s těžkou taškou pomůže. Na chatě nastalo nadšení - pokoje jsou opravdu krásné.

Po krátkém odpočinku jsme se vydali na procházku po okolí. Vyrazili jsme na Slatinské vodopády - tam to bylo opravdu moc hezké, pak jsme se kolem rozcestníku U Veličků vrátili zpět na chatu. 

Tady nás čekala výborná večeře a překvapení v podobě objednaného bowlingu. Obě třídy uspořádaly celotřídní turnaj, k němu přidaly i boje ve stolnímu tenise. Prostě sranda a pohoda. Ráno nás čekala bohatá snídaně, kde si mohl vybrat opravdu každý. Jen těch rohlíků s nutelou, kolik se snědlo. 

Po odpočinku po snídani jsme se pomalu začali balit a chystat se na cestu zpět k vlaku. Před odjezdem domů nás ještě čekal rozchod a čas k poznání Frýdlantu. Dvouposchoďový vlak na cestu zpět už byl jen třešinkou na dortu našeho veselého školního výletu. Chtěli bychom moc poděkovat oběma třídním učitelkám a paním asistentkám, které nám takový výlet připravily.

deváťáci ze ZŠ Mládí OrlováPREZENTARIÁDA

(7.6.2023)

Ve středu 7. června proběhla na naší škole soutěž v prezentačních dovednostech – Prezentariáda. V dnešní době  je umění prezentovat se velice důležité. Sami žáci vědí, že se jim to bude hodit i v budoucnu – ať už ve studiu nebo v práci.  Největší odvážlivci  druhého stupně si připravili krátkou prezentaci na téma, které je zaujalo, prokonzultovali  ji se svými učiteli českého jazyka a pak už si šli zasoutěžit a vyzkoušet si, jaké to je.

 Nervozita by se u některých žáků dala krájet. A i když výherci bývají většinou tři,  nikdo se nevzdal a své téma  odprezentoval,  jak nejlépe  uměl. Všichni se díky tomu stali nekorunovanými vítězi této soutěže, protože především zvítězili sami nad sebou.

Umístění: 1. místo Aneta V. 8. A  - Radost

                 2. místo Josef S. 8. B - Kyblíky

                 3. místo Michelle C. 8. A - Plyšoví medvídci

                  3. místo  Matěj Š. 8. B - MTB

Zvláštní cena patří našemu panu školníkovi  Martinu Křevkému, který nejenže přišel žáky podpořit, 

ale sám si připravil prezentaci. Děkujeme.


                                                                                                  Mgr. Renáta Bruštíková

EXKURZE - 8.ročník

(8.6.2023)

Ve čtvrtek 8. 6. 2023 žáci osmých tříd navštívili v rámci exkurze Zoologickou zahradu v Ostravě, kde se zúčastnili výukového programu s názvem „Po stopách zvířat – šelmy“. V rámci připraveného programu se seznámili s různorodou skupinou šelem, pochopili jejich nezastupitelné úlohy v přírodě a zároveň si uvědomili různá ohrožení, kterým musí zvířata čelit. V závěru exkurze navštívili i naučnou stezku a mýtinu v botanickém parku. Věřím, že si žáci exkurzi užili a dozvěděli se spoustu nových informací, které využijí i během budoucího studia.

FÓRUM PRO MLADÉ

(5.6.2023)

V pondělí 5.6. jsme se opět zúčastnili Fóra pro mladé, které se konalo v konferenční místnosti MĚU Orlová. Diskutovali jsme o rozvoji města, médiích a informovanosti o dění ve městě, studentském životě a mnoho dalších tématech. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací, které jsme doposud netušili a zároveň jsme získali mnoho zkušeností, které nám určitě v budoucnu pomohou.

(předsedkyně školního parlamentu Viktorie Marcalíková 9.A)

RELAXAČNÍ OMALOVÁNKY

(7.6.2023)

UŽ JSEM ČTENÁŘ

(6.6.2023)

V úterý 6. června se žáci 1.A a 1.B účastnili poslední besedy v knihovně v tomto školním roce. Celkem jich absolvovali 8. Městská knihovna Orlová s naší školou spolupracuje nad rámec obvyklých knihovnických činností, a proto nás také přihlásila do projektu na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - Knížka pro prvňáčka. Odměnou za úspěšné absolvování projektu byla, jak již sám název napovídá, knížka pro žáka 1. ročníku. Každoročně vychází jedna původní česká novinka, která je napsána a ilustrována výhradně pro účastníky zmíněného projektu a po dobu 3 let ji nelze v běžné knihkupecké síti pořídit. Knížku Křeček v letu pro letošní  XV. ročník projektu napsala spisovatelka Zuzana Barilová a ilustrovala Markéta Vydrová. Naši prvňáčci z ní měli velkou radost a již nyní se těší, až si z ní v závěru školního roku v rámci hodin Čj budou číst.

ABSOLVENTSKÉ MIKINY 9.A

(7.6.2023)

Ráda bych zmínila, proč jsou pro nás absolventské mikiny tak důležité. Už jako malí

prvňáčci nás těšila představa, že všichni přijdeme do třídy v mikinách, na nichž jsme si

dali opravdu záležet. I když nebylo nejlehčí se na výběru barev a potisku shodnout, stálo to za to. Myslíme si, že výběr se nám velmi povedl a konečně jsme poznali, jaký to je pocit, když se procházíme chodbou a všichni mohou poznat, že jsme už deváťáci.


Viki M. 9.A

EXKURZE - 3.ročník

(7.6.2023)

Ve středu 7. června se třeťáci vydali na exkurzi. Jejich první zastávkou byla obec Sedliště, kde je přivítala velice milá a usměvavá paní průvodkyně. Žáci si měli možnost prohlédnout kostel Všech svatých a poté navštívili Lašské národopisné muzeum, kde se seznámili s minulostí regionu. Následovala cesta do Marlenky v Lískovci. Po poutavé prezentaci o společnosti vyrábějící arménské pochoutky a ochutnávce sladkých dortíků,  byli žáci obeznámeni s postupem výroby produktů a průvodce pak odpovídal na jejich zvídavé otázky. Na závěr děti zavítaly do podnikové prodejny, kde si mohly zakoupit sladkosti pro sebe nebo své blízké. 

EXKURZE - 2.ročník

(7.6.2023)

Druháci se ve středu 7.6.2023 vydali na exkurzi do Karviné - nejprve navštívili hasiče,

 pak se vydali na prohlídku zámku. 

Den zakončili hrami v zámeckém parku. 

iQLANDIA

(5.6.2023)

Tento týden se žáci 2. stupně zúčastnili putovní interaktivní výstavy IQ-LANDIA v DKMO Orlová. Mohli si vyzkoušet své dovednosti ve skládání hlavolamů, rychlost reakce, vytvoření tvaru pomocí tyčinek, tvorba číslic prstokladem a jiné. Všichni byli moc šikovní, klukům z 9.A se dokonce podařil poskládat hlavolam z hřebíků. 

DEN DĚTÍ SE ZVÍŘÁTKY

(2.6.2023)

V pátek 2.6. žáci 1. stupně oslavili Den dětí se zvířátky. Plnili nejrůznější úkoly, prolézali pavoučí sítí, sbírali med za včelky nebo jako chytré sovičky vyplňovali křížovku. Na závěr celého dopoledne si zatančili a zazpívali. Celou akci pomohla zorganizovat třída 9.B, které moc děkujeme. 

TENIS

(1.6.2023)

EXKURZE - 5. ročník

 (31.5.2023)

ŠD - DEN DĚTÍ

 (1.6.2023)

Ve čtvrtek 1.6.  oslavila školní družina Den dětí. 

Děti se zúčastnily různých soutěží, které pro ně byly připraveny a na závěr si společně zatančily. 

Odpoledne se nám vydařilo a dětem se oslava velice líbila.

EXKURZE - 4.ročník

 (30.5.2023)

V úterý 30.5.2023 se žáci čtvrtých tříd zúčastnili exkurze do Archeoparku v Chotěbuzi. Seznámili se s životem, prací i bydlením starých Slovanů na našem území. Vyzkoušeli si umlít mouku, psát na voskové tabulce, vyhrabat v písku archeologické nálezy,  a dokonce si i zastříleli lukem do terčů. Závěrem navštívili expozici ryb v Rybím domě. Exkurze byla praktickým rozšířením učiva vlastivědy a přírodovědy.

MALOVÁNÍ NA CHODNÍK

 (31.5.2023)

Dne 31. 5. děti druhého oddělení ozdobily chodník v areálu školy veselými obrázky. 

Malování se všem líbilo a moc povedlo. Za své krásné a veselé obrázky dostaly sladkou odměnu.

BESIP, elektrokoloběžky

 (30.5.2023)

V úterý 30.5.2023 se 36 vybraných žáků naší školy zúčastnilo preventivní akce zaměřené na bezpečnost silničního provozu, kterou společně uspořádali BESIP, městská i státní policie Orlová, hasiči a zdravotní záchranná služba. Děti si na pěti různých stanovištích vyzkoušely slalomovou jízdu na elektrokoloběžkách, poznávání dopravních značek, pohyb s brýlemi na virtuální realitu, smotávání hasičských hadic, simulaci hašení stříkačkou na cíl, srdeční masáž na figuríně, skládání modelů lidských těl a vyslechli si základy poskytování 1. pomoci v případě zástavy dechu. Všichni odcházeli s nadšením a  odměnami.

OVOV-OKRESNÍ KOLO

 (26.5.2023)

V pátek se naši reprezentanti vydali na krajské kolo v odznaku všestrannosti, po úspěšném postupu z okresního kola. Soutěžilo se ve zbylých disciplínách a to: běh na 60 m, hod kriketovým míčkem, sedy-lehy po dobu 2 minut, skok do dálky, driblink a shyby po dobu 2 minut. Většině sportovců se podařilo vylepšit své osobní rekordy. Pro družstvo to však na umístění nestačilo. Naopak se dařilo žákům Honzovi H. z 9.B, který podával excelentní výkony v disciplínách, avšak nemohl je předvést úplně ve všech z důvodu náhle zdravotní komplikace. I přesto si však vybojoval v obrovské konkurenci krásné 4. místo.  Dále se velmi dařilo Rosťovi B. z 5.B, který celé krajské kolo vyhrál ve své kategorii a tím si získal postup na republikové finále v Brně, jež je samotným vrcholem celé této soutěže. Naše škola se bude znovu tohoto úžasného finále účastnit. 

Našim sportovcům gratulujeme za každý jednotlivý výkon a děkujeme za tak krásnou reprezentaci školy.  

ŠD - SETKÁNÍ SE ŠKOLKOU

 (29.5.2023)

V pondělí 29. 5. se děti 1. a 2. oddělení školní družiny setkaly s předškolními dětmi z mateřské školy Kpt. Jaroše. Díky krásnému slunečnému počasí se děti vyřádily na prolézačkách v zahradě školky.

SBÍRKA PRO PSÍ ÚTULEK

 (15.-19.5.2023)

Ve dnech od 15. do 19. 5. se na naší škole konala sbírka pro psí útulek, která byla organizována školní samosprávou. Každé ráno mohli žáci přinést pamlsky, deky, vodítka a další potřebné věci. Jako každý rok sklidila sbírka velký úspěch, a proto bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do ní zapojili. 

ŠKOLNÍ PLES

 (25.5.2023)

Ve čtvrtek 25.5. 2023 se na naší škole tradičně konal Malý školní ples pro žáky 8. a 9. ročníků. O zábavu bylo postaráno díky pestrému programu – taneční vystoupení talentovaného žáka Honzy Bartoše, zábavné hry a soutěže, oblíbený foto koutek, občerstvení, opravdu bohatá tombola a samozřejmě i spousta tance, který je neodmyslitelnou součástí každého plesu a náš nebyl výjimkou. Všem to moc slušelo, a proto každoroční volba Fešáka a Krásky plesu nebyla jednoduchá. Letos titul Fešáka a Krásky plesu získali: Tom Chrobák a Katka Kratěnová, velká gratulace!!! Všichni jsme si ples moc užili. Zábavy, příjemné a kamarádské atmosféry bylo po celé odpoledne a večer opravdu plno. Jsme rádi, že se tato akce mohla opět uskutečnit a osmáci a deváťáci si tak mohli zažít, jaké je to být „ V GALA“. Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na organizaci této akce podíleli, víme, že to byla dřina. A jsme rádi, že to pro Nás děláte, moc si toho vážíme. 

Tak zase za rok!


V. Marcalíková 9.A

EXKURZE - 9.ročník

 (24.5.2023)

Ve středu 24.5.2023 se deváťáci vydali procházkou na exkurzi do Orlové 1 - šli po stopách naučné stezky “Zapomenutá Orlová”. Ve spolupráci s SCEAV Orlová absolvovali vzdělávací aktivitu na téma “Člověk versus příroda”, kde se dozvěděli zajímavosti z historie našeho města, která byla velmi poznamenána těžbou černého uhlí. Pro mnohé bylo překvapením, jak úspěšné a prosperující město Orlová byla. Pak absolvovali zajímavou prohlídku evangelického kostela, která přirozeně přešla do zajímavé debaty. Po této aktivitě už bylo hračkou vyplnit připravený pracovní list. Exkurzi zakončili na starém náměstí, kde si ještě prohlédli budovu katolického kostela. 

EXKURZE - 7.ročník

 (24.5.2023)

BAREVNÝ TÝDEN

 (15.-19.5.2023)

Modré pondělí

Modrá jako symbol vody,

modrá je do nepohody.

Modrý je modřenec,

z modré jsem nadšenec.

Červené úterý

Červená jak jablíčko,

červenám se maličko.

Červené jsou vlčí máky,

červenou mám teďka taky.

Žlutá středa

V barvě žluté,

tady dneska budem.

Ve žluté jak sluníčko,

rozzáří se všecičko.

Zelený čtvrtek

Barvou přírody zelená je,

barvou klidu i naděje.

Zelená jak jarní tráva,

zelená je krásně hravá.

Bílý pátek

Bílá, bílá, bílá,

ta by se mi líbila.

Bílá jako sněhulák,

bílá je super - je to tak.

HASÍK

 (17.5.2023)

JARNÍ EXKURZE - 6.ROČNÍK

 (16.5.2023)

Naši šesťáci se na exkurzi vydali do města klobouků - do Nového Jičína. Sami si mohli i svůj malý klobouček nazdobit podle své fantazie. Pak se seznámili s celou výrobou klobouku od samého počátku - králičích chlupů - po poslední ozdobnou mašli. Prohlídka s možností zkoušení všech vystavených klobouků byla jen třešinkou na dortu. Druhou část exkurze strávili v domě, kdy pobýval generál Laudon, který ve městě nocoval. Tady si vyzkoušeli nejen dobové kostýmy, ale i zbraně. ... a samozřejmě celou exkurzi absolvovali v červené, protože bylo zrovna červené úterý ;)

JARNÍ EXKURZE - 1.ROČNÍK

 (15.5.2023)

V pondělí 15. 5. se žáci 1. ročníku vzdělávali mimo své školní lavice. V rámci jarní exkurze navštívili Planetárium Ostrava, kde pro ně byl připraven vzdělávací program sestávající ze dvou hodinových částí. První z nich proběhla v Sále planetária, v němž se děti nejprve prostřednictvím projekce celooblohového živě komentovaného filmu seznámily s hvězdnou oblohou a pak shlédly sférický animovaný film Kouzelný glóbus, jehož cílem bylo přiblížit jim zejména pohyby planety Země, příčinu střídání ročních období a vliv jeho změn na rostliny a zvířata. Druhá část programu byla věnována prohlídce expozic Experimentária. Některé z instalovaných expozic byly interaktivní, a tak si žáci fungování vybraných přírodních jevů a zákonitostí měli možnost také sami vyzkoušet.

ATLETICKÝ ČTYŘBOJ - MK

 (12.5.2023)

V pátek 12.5.2023 jsme vyslali 4 atletická družstva - mladší i starší kluky i holky - reprezentovat naši školu v městském kole atletického čtyřboje. Absolvovali sprint - 60 m, vytrvalostní běh - 600 m mladší žačky, 800 starší žačky - 800 m mladší žáci, 1000 m starší žáci, skok - polovina družstva skok vysoký, druhá skok daleký a hod míčkem nebo vrh koulí. Naši sportovci se opět neztratili. Družstvo mladších kluků skončilo na 3. místě. Družstvo starších vybojovalo 2. místo a postup do okresního kola.


GRATULUJEME !!!!!!

DEN MATEK

 (14.5.2023)

Dárečky pro maminky na Den matek jsme ve třídách i ve školní družině vyráběli opravdu pečlivě. 

Doufáme, že maminkám udělaly radost. 

LAND ART - 5. ročník

 (10.5.2023)

Dne 10. 5. 2023 navštívili 5. ročníky během výuky výtvarné výchovy areál lesoparku. Žáci se seznámili s výtvarnou technikou zvanou Land Art. S použitím přírodnin, které v areálu našli, vytvořili krásné a zajímavé obrazy. 

KVĚTINOVÝ DEN

 (10.5.2023)

Květinový den na Mládí se vydařil

Český den proti rakovině – Květinový den letos proběhl 10. května.  S ním je spojena sbírka květinek měsíčku lékařského, tentokrát se světle modrou stužkou. První sbírka v naší republice se uskutečnila už v roce 1997.

Na naši školu se dostavila dobrovolnice a naše bývalá žákyně Vendula Křížová v doprovodu svých dvou spolužaček. Podařilo se rozdat úctyhodných 180 kytiček a informačních letáků. Minimální cena jedné kytičky byla 20 korun.

Hlavním tématem tentokrát byly nádory průdušek a plic. Výtěžek z této sbírky poputuje nejen na prevenci rakoviny a její léčbu, ale také na výzkum rakoviny, vybavení onkologických center, či na zlepšení kvality života onkologických pacientů.

Děkujeme všem zaměstnancům i žákům, kteří se do této sbírky zapojili.

                                                                                                          Mgr. Renáta Bruštíková

PP - PĚT JAZYKŮ LÁSKY

 (3.5.2023)

Pět jazyků lásky byl název preventivního programu, který byl připraven 3. května 2023 pro žáky 3. ročníku. Lekce vedla žáky k zamyšlení nad významem rodiny pro jejich život. Pomocí samostatného uvažování a diskuze s lektorkou si žáci zařadili rodinu do svého osobního hodnotového žebříčku. Žáci si uvědomili, že jednotliví členové rodiny jsou různí a že lásku vyjadřují i přijímají rozdílným způsobem a podobně to funguje i ve školním kolektivu.

OK McDonald's Cup

 (4.5.2023)

Žáci čtvrtých a pátých tříd dnes absolvovali soutěž ve fotbale pod názvem McDonald’s Cup. Poté co v minulém týdnu zvítězili v městském kole je dnes čekalo kolo okresní. V těžké konkurenci škol z Orlové, Českého Těšína, Havířova a Karviné se naše družstvo umístilo na 4. místě. Za převedenou hru, výkon a bojovnost je třeba našim žákům poděkovat a popřát štěstí do dalších sportovních i nesportovních soutěží.

BESIP

 (4.5.2023)

Ve čtvrtek 4. 5. žáci 1.A a 1.B v rámci hodiny PRV absolvovali preventivní program BESIP zaměřený na dopravní výchovu. Program pro děti připravila a realizovala policistka Obvodního oddělení PČR Orlová. V první části hodinového programu si děti upevnily a rozšířily své poznatky související s bezpečným přesunem do školy a ze školy. Konkrétně byla zmíněna základní pravidla pro chodce a cyklisty, význam reflexních prvků, kontakt s cizími osobami i zvířaty. Poté si všichni žáci měli možnost udělat otisk svého prstu, vyzkoušet pouta a policejní vestu. V závěru programu se děti vydaly do areálu školy, kde si směly prohlédnout policejní auto a seznámit se s jeho vnějším i vnitřním vybavením.

TENIS - 1. ročník

 (4.5.2023)

V tomto týdnu se žáci 1. ročníku poprvé v historii školy měli možnost v rámci hodin TV účastnit výuky tenisu. Tenis totiž od školního roku 2022/2023 zařadila naše škola do svého ŠVP. Lekce tenisu mají za cíl jednak seznámit žáky se sportem jako takovým, ale též je naučit jeho základům. V rámci 1. lekce se děti po nezbytné rozcvičce věnovaly manipulaci s míčkem, správnému úchopu tenisové rakety, ale též si vyzkoušely své první údery bekhendem. Již po této první lekci lze říci, že jsme při výběru další alternativy pohybového zaměření dětí měli šťastnou ruku a nešlápli vedle, neboť naši prvňáčci hodinu tenisové výuky absolvovali s neuvěřitelným zápalem a naplno si ji užily.

BĚH OSVOBOZENÍ

 (3.5.2023)

Letošní Běh Osvobození se nesl v duchu pochmurného počasí, avšak pro naši výpravu z Mládí to neznamenalo mít pochmurnou náladu. Štafetový běh se odehrál na travnatém ovále místního fotbalového hřiště. Účastnilo se 6 štafet, z toho 3 dívčí družstva a 3 chlapecké. Nejlépe se dařilo družstvu dívek Alžběta K., Barbora M., Žofie S., Nikol Ř., které si vyběhly stříbrnou pozici. Taktéž pro stříbro si běželi kluci v podání Hynek R., Josef P., Vojta M. a Nick S. Soutěže v běhu se také účastnily naše paní učitelka tělesné výchovy a paní asistentka v kategorii open. 

OZDRAVNÝ POBYT

 (2.-5.5.2023)

ŠD - LESOPARK 

 (2.5.2023)

V úterý 2. 5. navštívily děti 3. oddělení školní družiny areál lesoparku, 

kde si po procházce pohrály na dětském hřišti a užily si odpoledne.

MS - VARŠAVA

 (30.4.2023)

Velká gratulace Honzovi B. - mistru světa!

Honza B. ze 4.A se zúčastnil Mistrovství světa ve Varšave, kde se konala taneční soutěž a Honza zde reprezentoval ČR. Poprvé soutěžil v páru v latinsko amerických tancích, kde získal 4 x 1. místo a 1 x 2. místo.  V sólových tancích při obrovské konkurenci 70 účastníků vyhrál ve třech caribských tancích 2 x 3. místo a jedno 7. místo. 

Máme ve škole MISTRA SVĚTA!!! VELKÁ GRATULACE!!! 

JARO JE TADY

 (28.4.2023)

Konečně krásné počasí, to jsme moc rádi. 

Vytvořili jsme si návrh a vyzdobili nová kolečka, aby se nám dobře pracovalo. 

Sluníčko vysvitlo a všechno nám začíná krásně kvést.


No není to nádhera?

ŠD - Čarodějnice 

 (28.4.2023)

Dne 28.4.2023 se děti z 1.,2., a 3. oddělení ponořily do čarodějnické atmosféry 

a za krásného jarního odpoledne si užily stezku plnou zábavy.

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO

 (28.4.2023)

Dne 28.4.2023 se konalo 2. školní kolo dopravní soutěže. Tentokrát si kategorie starších žáků změřila své síly a obratnost na školním hřišti, kde museli na čas zvládnout projet cyklistickou překážkovou dráhu. 

NETRADIČNÍ LITERATURA

 (27.4.2023)

Žáci  7. A  a  7. B  měli netradiční hodinu literatury a opravdu se povedla. Nejenže se jim líbila metoda  pod názvem Černé ovce, kde pracovali ve skupinách a hledali obrázek, který se k dané ukázce nevztahuje. Své tvrzení museli zdůvodnit. Pak  se rozdělili do dvojic, kde  krásně pracovali - četli si navzájem po odstavcích, psali krátká shrnutí k odstavcům, do bublin a povídali si o textu.  Nakonec zhodnotili celou svou práci i celou hodinu a neměli s tím vůbec žádný problém.  Slova žáků, že je tato forma práce zaujala a hodinu literatury chtějí znovu, mluví za vše. 

MEMORIÁL RYDULTOWY

 (27.4.2023)

Ve čtvrtek 27. dubna se naši vybraní žáci vydali do Rydultowy, účastnit se štafetových závodů v rámci Memoriálu Margicioka a Halaczka. Celý den se nesl ve velmi veselém duchu, kluci si jeli závod přímo užít a byl pro ně sladkou odměnou po úspěšném, náročnějším fotbalovém turnaji. Sestavili jsme 2 štafety z ročníků 2008 a 2009. Jednomu z týmů se podařilo porazit tak velkopočetnou kategorii a ve vzdáleném Polsku si kluci vyběhli stříbrné místo. Děkujeme klukům za tak vzornou reprezentaci, gratulujeme jim k úspěchu a dalšímu poháru do vitríny. 

Jen tak dál, jsme na vás pyšní 💪🏃

MK  McDonald's cup

 (27.4.2023)

Mládí v Orlové opět nejlepší!!!

Na tradiční soutěži ve fotbale McDonald's Cupu se utkaly školy z Orlové a blízkého okolí. Družstvo tvořené chlapci a dívkami čtvrtých a pátých tříd fenomenálním způsobem rozdrtilo všechny své soupeře ve čtyřech zápasech, které byly rozděleny na dvě patnáctiminutové části. Přičemž střelecky se dařilo většině družstva, gólově se prosadili téměř všichni. V brance skvěle chytal Daniel Č., který inkasoval pouze 4 branky za 120 minut celkové hry, kterou naši borci zvládli odehrát během jednoho dopoledne. Příští týden naše družstvo čeká okresní kolo, které se koná opět v Orlové. Očekává se dosti náročná konkurence, proto nezahálíme a budeme pokračovat v tréninku pro tuto soutěž.

VV-SOUTĚŽ DDM ORLOVÁ

 (25.4.2023)

VV soutěž DDM Orlová Den Země - výsledková listina 2023.docx.pdf

DEN ZEMĚ A BEZPEČNOSTI NA MLÁDÍ

 (25.4.2023)

V úterý 25.4. 2023 se na naší škole uskutečnil 2. ročník Dne Země a bezpečnosti, který byl zorganizován učiteli 2. stupně a žáky devátých ročníků. Akce začala v tělocvičně, kde se žáci 7. a 8. ročníků rozdělili do skupin, vymysleli si název své skupiny. Následně zhlédli dokument o mořských želvách a jejich záchraně, společně ve skupině pak k němu vypracovali pracovní list. 

Na skupiny dále čekalo celkem šestnáct stanovišť rozmístěných v jednotlivých třídách. Na těch si žáci mohli vyzkoušet různé interaktivní úkoly, jako například recyklaci odpadu, poznávání živočichů a bylinek, první pomoc, stavbu molekul jedů, virtuální brýle a spoustu dalších úkolů spojených s životem a počasím na planetě Zemi. Každý si tak mohl vybrat, co jej opravdu zaujalo. Navíc bylo každé stanoviště česko-anglické a sloužilo tak také k prohloubení jazykových znalostí.
Věříme, že si žáci akci užili a odnesli si s sebou nejen mnoho zážitků, ale také velké množství  nových informací. A zároveň děkujeme všem vyučujícím a žákům 9. ročníku, kteří se na organizaci celého dne s projektovou výukou podíleli.

                                                                                                                                             Viky  Marcalíková, 9.A

MK Minifotbal 

 (25.4.2023)

Ve čtvrtek 25.4. se naši vybraní žáci 8. a 9. ročníků zúčastnili fotbalového turnaje v místním sportovním areálu. Celého turnaje se zúčastnil hojný počet 9ti družstev základních škol z Orlové a přespolních škol z Dolní Lutyně, Rychvaldu a Petřvaldu. Soutěž byla rozdělena do 3 skupin. Naši hoši se ve skupině C utkali s tými z Dolní Lutyně a Gymnázium Orlová. Tuto skupinu absolutně ovládli s výsledky (DL - Mládí 0:4) a (GOA - Mládí 0:3), čímž si zasloužili postup do finálové skupiny. V té se utkali s týmem z Petřvaldu, který porazili 1:0 a také v posledním zápasu s týmem z Rychvaldu, jež porazili 2:0 a tím zpečetili celkovou výhru v turnaji.

V rámci celého turnaje naši kluci zvítězili v každém zápase a ani jeden míč neskončil v naší brance. Za to vděčíme skvělému brankářovi Radimovi A.  a výborné obraně v podání Vojty M. a Martina O.  Taktéž 10 nastřílených gólů nám zajistili útočník Patrik P. (3) levý záložník Jakub S. (3) střední záložník Matyáš B. (3) a pravý záložník Maicol M. (1). Velké díky patří také střídajícím hráčům David K. Milan W. a Honza H. 


Klukům moc gratulujeme a těšíme se na okresní kolo!!!!!!!!! 

DEN ZEMĚ - DDM 

 (24.4.2023)

V pondělí 24. 4. žáci 1.A a 1.B navštívili přírodovědné oddělení DDM, kde pro ně byl v rámci oslav Dne Země a zároveň k 800. výročí Orlové připraven výukový program Orli a jejich příbuzní. Žáci se dozvěděli spoustu zajímavostí o dravých ptácích, v týmech plnili úkoly na čtyřech stanovištích a v chovatelském koutku si prohlédli živočichy, kterými se ptačí dravci živí. Děti si měly možnost osahat želvu, ti odvážnější si troufli pohladit či vzít na krk užovku, na ruku pak strašilku. V závěru si děti prohlédly výstavu výtvarných prací oceněných v soutěži pořádané DDM právě ke Dni Země a též si převzaly odměny získané za 2. a 3. místo v kategorii kolektivních prací.

ŠD - DEN ZEMĚ 

 (21.4.2023)

Páteční odpoledne si děti ze školní družiny připomněly Den Země. 

Společně si jednotlivá oddělení prošla vědomostní stezkou 

a následně vyzkoušela aktivity, vytvořené z recyklovaného a přírodního materiálu.

ŠD - výtvarná soutěž DEN ZEMĚ 

 (22.4.2023)

Den Země  je svátek životního prostředí a připadá na 22. duben. Slaví ho miliony lidí z více jak 193 zemí světa. I my ve 4. oddělení školní družiny, jsme se k tomuto svátku připojili, formou výtvarné soutěže. Kresby jsme si na závěr vyhodnotili a rozdali si drobné odměny.                                              

Gratulujeme!

DEN ZEMĚ - DDM 

 (20.4.2023)

Ve dnech 19. a 20. dubna se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili vzdělávací akce DDM Orlová u příležitosti oslav Dne Země. Žáci se dozvěděli mnoho zajímavých informací o exotických zvířatech, odvážlivci si mohli také pohladit hady a ještěry. V druhé části programu plnili úkoly na různých stanovištích, které se zaměřovaly na orly a jim příbuzné ptáky. Žáci si z programu odnesli mnoho vědomostí a zážitků. 

ŠD - LESOPARK 

 (20.4.2023)

Dne 20. 4. navštívily děti 2. a 4. oddělení školní družiny areál lesoparku, kde si po procházce pohrály na dětském hřišti a užily si odpoledne. Také jsme pozorovali zvířátka, které jsme při procházce potkali (především ptáčky, ale také srnku).

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ

 (20.4.2023)

Dne 20.4.2023 se konalo školní kolo dopravní soutěže. Celkem 22 účastníků ve dvou kategoriích (mladší žáci a starší žáci) si ověřilo své znalosti absolvováním zkušebního testu z pravidel silničního provozu pro chodce a cyklisty, který obsahoval 20 typovacích otázek. Všichni se velmi snažili.

NETRADIČNÍ VV V 8.B

 (19.4.2023)

Žáci 8.B si v rámci netradiční výuky v hodině Vv vyzkoušeli, co asi zažíval Michelangelo při malování Sixtinské kaple.

VÝSTAVKA PROTOTYP ROBOTA

 (18.4.2023)

V hlavním vchodu školy jsou vystaveny výtvory žáků 6.B, 7.B a 8.A ze stanoviště Prototyp robota ze dne robotiky 31.3. 2023. Netradiční stanoviště bylo zaměřeno na  využití robotů (strojů) pro práci s materiálem jako je „papndekl“. 

Z dílny papírovny sledovali video o propojení digitální technologie - jak grafický software zadal práci CNC laserovému řezáku. Dílna, kde s papírovými kartóny pracující, darovala žákům materiál ve formě odřezků různých druhů papírů. Na jejich stránkách www.papirovna.cz můžete vidět nejrůznější výrobky.

OK BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY

 (17.4.2023)

V pondělí 17.4.2023 v SVČ Juventus Karviná se Rozálie z 8.B zúčastnila již 57.ročníku Biologické olympiády kategorie C, která je určena pro žáky 8. a 9. ročníku základních škol a 3. a 4.ročníku gymnázií. Podmínkou pro účast v této soutěži bylo vypracování vstupního úkolu. Rozálie 14 dní pozorovala a fotila klíčení a raný růst hrachu a gravitropismus. Své poznatky zpracovala prostřednictvím tabulek, grafů a fotografií a vyvodila vlastní závěry. Za tuto část získala maximální počet bodů. Samotná soutěž se skládala ze 3 částí. Test prověřil znalosti letošního tématu Bezlesí, k němuž nastudovala 78 stránkový odborný text. Laboratorní úkol byl zaměřen na pozorování mechů. Třetí částí byla poznávačka, ve které musela určit 20 rostlin a 20 živočichů z celkem 170 rostlin a 280 živočichů, které musela nastudovat. V této velmi náročné soutěži Rozálie vybojovala krásné 7.místo a vzorně tak reprezentovala nejen naši školu,ale i město Orlová.

Gratulujeme a přejeme hodně sil při přípravě na další ročník soutěže.

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

 (13.4.2023)

Ve čtvrtek 13. 4. a v pátek 14. 4. proběhl Zápis dětí do 1.ročníku. Děkujeme všem rodičům, kteří si vybrali naši školu. 

Moc se těšíme na naše nové šikovné prvňáčky. 

OK - VYBÍJENÁ

 (12.4.2023)

     Ve středu 12.4. se žáci čtvrtých a pátých tříd představili na okresním kole ve vybíjené. Poté, co v minulém týdnu postoupili z městského kola, je čekala konfrontace se školami z okresu Karviná. Do skupiny byla ZŠ Mládí vylosována ke školám Borovského z Karviné a škole 1. Máje z Havířova.

     V prvním utkání naši žáci nad školou z Havířova vyhráli. V druhém utkání však se školou z Karviné prohráli. Znamenalo to však postup ze druhého místa do play-off. V semifinálovém utkání na kluky čekala ZŠ Školní z Orlové. S tou se naši žáci utkali již v městském kole, avšak tehdy těmto silným soupeřům podlehli. Ve vypjatém a nervózním utkání z obou stran se našemu týmu podařilo zvítězit a postoupil do finálového utkání.

     Ve finále na nás čekala opět škola Borovského. Toto utkání bylo ozdobou celého turnaje a hrálo se do posledních vteřin. Za nerozhodného stavu se nám povedlo vybít jednoho ze soupeřů čtyři vteřiny před koncem. To po následném ukončení zápasu rozhodčím vyvolalo obrovskou vlnu euforie.

     Žáci ze ZŠ Mládí tak vyhráli okresní kolo a na konci května je bude čekat krajské finále, kde se utkají o titul nejlepší školy ve vybíjené z Moravskoslezského kraje.

ŠD - POZDRAV SENIORŮM

 (5.4.2023)

Děti z III. oddělení ŠD poslaly seniorům z Pohody pozdrav jara. 

MK VE VYBÍJENÉ

 (5.4.2023)

Ve středu 5.4. se chlapci ze čtvrtých a pátých tříd představili na městském kole ve vybíjené. Soutěže se zúčastnilo 7 škol. Po losu bylo naše družstvo zařazeno do těžší 4 členné skupiny. V prvním zápase chlapci prohráli se ZŠ z Rychvaldu. Následovali dvě výhry se ZŠ z Dolní Lutyně a se ZŠ z Petřvaldu. Po skupinové časti následoval rozhodující zápas se ZŠ K. Dvořáčka o postup do okresního kola. Naši chlapci zvítězili a příští týden je čeká okresní kolo. Celkově se chlapci umístili na druhém místě po prohře ve finálovém utkání se ZŠ Školní.

ZAJDOVY VELIKONOCE

 (31.3.2023)

Letos jsme se se školní samosprávou rozhodli, že svátky jara oslavíme tvořením velikonočních zajíčků. Třídní kolektivy se v hojném počtu zapojily a vyrobily mnoho krásných výrobků, které nám nyní zdobí hlavní vchod školy. V období Velikonoc budou naši zajíčci dělat radost seniorům z SD Pohoda.


Hezké a prosluněné Velikonoce přeje všem ZŠ Mládí

DEN ROBOTIKY A TECHNIKY

 (31.3.2023)

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V DKMO

 (30.3.2023)

V týdnu od 27. - 31. 3. se žáci 1. - 8. ročníku vypravili do DKMO, kde probíhala Velikonoční výstava spojená se soutěží O nejkrásnějšího jarního ptáčka. Žáčci obou prvních tříd se do soutěže zapojili a vy se můžete na přiložených fotografiích podívat, jak se jim jarní ptáčci povedli. Výstava byla prodejní, takže si děti mohly výrobky s velikonoční tematikou nejen prohlédnout, ale též zakoupit.

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

 (29.3.2023)

Ve středu 29. 3. se žáci 1.A a 1.B celí natěšeni vypravili do Městské knihovny v Orlové. Tam je totiž čekala akce, a to rovnou 2v1. V první půlhodině se žáci 1. ročníku měli možnost seznámit se spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou a její tvorbou. Tato autorka současné české literatury pro děti, která je karvinskou rodačkou, žákům představila alespoň část z celé řady svých knih a z některých jim též předčítala vybrané úryvky. Během setkání děti nejen naslouchaly, ale též se aktivně zapojovaly. Paní spisovatelka totiž měla připraveny i aktivity, jichž se děti s nadšením sobě vlastním rády účastnily. Druhá půlhodinka se pak nesla ve slavnostním duchu, neboť naši prvňáčci, kteří se již během prvních 7 měsíců školní docházky stihli naučit číst, byli přítomnou paní spisovatelkou pasováni na čtenáře. V upomínku na tento významný den si všechny děti odnesly osvědčení o zmiňovaném pasování i spoustu drobných dárečků.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Městské knihovně v Orlové za uspořádání této vydařené akce a paní spisovatelce Zuzaně Pospíšilové za to, že vyslyšela naše přání, přijala pozvání a svým mečem symbolicky naše prvňáčky uvedla mezi čtenáře. 

DÁMSKÁ JÍZDA 7.A

 (29.3.2023)

Dne 29. 3. jsme se sešly na Dámské jízdě v naší třídě. Všechny zástupkyně ženského pohlaví si mohly poklábosit o čem chtěly, vytvářet zajdu pro naše starší spoluobčany nebo prostě jen tak posedět se svými kamarádkami, spolužačkami, paní učitelkou a paní asistentkou. Bylo to jiné, velká změna, ale určitě to stálo za to. Třeba někdy příště zas. Budeme spolu takto trávit čas. 

                           7.A

VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V DKMO

 (27.3.2023)

V průběhu tohoto týdne se žáci 2. stupně zúčastnili velikonoční výstavy v DKMO. Prohlédli si krásné rukodělné výrobky a měli možnost si některé z nich také zakoupit. Výstava se moc líbila, žáci ocenili náročnost a preciznost řemeslné výroby  velikonočních ozdob.

OK KONVERZAČNÍ SOUTĚŽE V AJ

 (24.3.2023)

Dne 24.3.2023 se  konalo  okresní  kolo  konverzační  soutěže v  anglickém jazyce  na  ZŠ 1. máje v Havířově. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích. Žáci naší školy soutěžili v kategorii I.A pro žáky 5.-7. tříd a kategorii II.A pro žáky 8.- 9. tříd ZŠ. Naši školu reprezentovali v kategorii I.A Lucie B. ze 7.A a v kategorii II.A Josef S. z 8.B. Soutěž měla 2 části - poslechovou a konverzační. Oba soutěžící tedy nejprve vyplnili test k poslechovému cvičení a poté konverzovali s komisí na vylosované téma. Děkujeme Lucce a Pepovi za svědomitou přípravu a oběma udělujeme velikou pochvalu za reprezentaci školy v této náročné soutěži.

PYŽAMOVÝ BÁL

 (24.3.2023)

CRAZY ÚČESY

 (22.3.2023)

Ve středu 22. 3. 2023 se na Základní škole Mládí v Orlové konala akce s názvem Crazy účesy. Organizaci měla na starosti školní samospráva, jež s nápadem na pořádání dané akce přišla a následně se postarala i o její vyhodnocení. Žáci i učitelé přišli do školy s opravdu kreativními výtvory. Často se v účesech vyskytovaly sponky, pírka, čelenky, gumičky, papír i spousta dalších předmětů, které se v běžných účesech příliš často nevyskytují. O celkové hodnocení jednotlivých tříd rozhodovali zástupci školní samosprávy. Hodnotil se nejen počet žáků, kteří se akce zúčastnili, ale i jejich kreativita. Hodnocení bylo opravdu náročné, jelikož všichni do svých nápadů vložili mnoho úsilí a ti nejlepší z nejlepších byli odměněni sladkou odměnou. Vzhledem k tomu, jak se škola do akce zapojila, by bylo určitě skvělé, kdyby se akce zopakovala i v následujícím školním roce.

předsedkyně školního parlamentu V. Marcalíková 9. A

GLOBAL MONEY WEEK

 (20.3.2023)

V týdnu 20. - 26. 3. 2023 se základní škola Mládí zapojila opět do celosvětové kampaně na podporu finanční gramotnosti Global money week. Žáci se během tohoto týdne věnovali netradičním aktivitám týkajících se financí a podnikavosti. Třídy 1.B a 2.A,B si hráli například na obchodníky. Pro 8. a 9. ročníky jsme naplánovali návštěvu místní pobočky České spořitelny. Hlavní témata byla: finanční zdraví, profesní orientace, osvěta v moderním bankovnictví a spolupráce finančních poradců s klienty.

HRAJEME SI NA MĚSTA

 (20.3.2023)

Celoroční a celoškolní projekt Hrajeme si na města je určený třídním kolektivům na ZŠ Mládí a celý se zaměřuje na letošní 800. výročí města Orlová. Žáci jednotlivých tříd se stylizovali do rolí občanů jejich vlastních měst. Vymysleli si název svého města, jeho správu, jeho erb a někteří i hlavní motto, nebo i vlastní historii. Trávili nad výrobou erbů i vymýšlením celé koncepce společný čas. Vznikla tak města: Smíškov, Bystrouškov, Chalkov, Krasov, Sluníčkov, P.E.KOV, Čtyřkovice, Vybíšov, Prvňákova lhota, Evženov, Sováčkov, Relaxov a další. Výsledkem je škola s osmnácti krásně prezentovanými městy. Žáci se pod názvy měst účastní mezitřídních soutěží, které pořádá školní žákovská samospráva. Bylo to například Perníčkobraní a nyní Zajdovy Velikonoce - akce spojené s našimi sousedy z domova seniorů Pohoda. Nebo města také soutěžila o nejhezčí vánoční výzdobu, halloweenskou masku a těšíme se na 23.3. na den s crazy účesy. V hodinách finanční gramotnosti vymyslela 8.B i mezitřídní soutěž spojenou s hospodařením měst. O městských akcích Orlové jsou žáci informováni hned v hlavním vchodě školy nástěnkami a nezapomínáme je také připomínat přes samosprávu, nebo i školním rozhlasem. Když jsme za poradenské pracoviště pro třídní kolektivy projekt Hrajeme si na města  připravovali, zdálo se nám to jako skvělý nápad, ale vidět pak výsledek na jednom místě je opravdu skvělé. Žasneme nad kreativitou žáků i jejich třídních učitelů. Projekt Hrajeme si na města nás spojuje a připomíná důležité hodnoty jednotlivých tříd. Jednoznačně zlepšuje klima školy. Jsme vděční, že dokážeme spolupracovat, být k sobě tolerantní a povzbuzovat se k tomu, být dobrými kolektivy.


Za poradenské pracoviště Mgr. Lenka Pastirčáková, školní metodik prevence

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 (9.3.2023)

OVOV HAVÍŘOV

 (10.3.2023)

V pátek 10.3. se vybraní žáci vypravili reprezentovat naší školu na sportovní soutěž Odznak všestrannosti. Soutěž se konala ve sportovní hale v Havířově. Po celou dobu byla přítomná hlavní garantka Šárka Kašpárková. Naší žáci s přehledem předvedli luxusní výkony, jelikož se tréninku věnujeme pravidelně v rámci hodin tělesné výchovy. Téměř v každé kategorii nás zastupovalo několik žáků. Taktéž v každé kategorii jsme obsadili medailové příčky včetně družstva. 

Nejlepší výkony předvedli žáci Jan H. 9.B, Radim A. 8.B, Jiří H. 6.B, Rostislav B. 5. B a žákyně Nikola O. 7.B, kteří si domů odnesli medaile za první místo. Dále se dařilo Nickovi S. 7.B a Danielovi T. 6.B  jež se umístili  na krásném druhém místě. Bronzové medaile si odvezli Eliška P. 5. B a Daniel M. 6.B. Družstvo svými výkony vybojovalo druhé místo čímž společně s jednotlivci na prvním a druhém místě postoupili do krajského kola.

Žákům gratulujeme a těšíme se na další úspěchy. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ

 (9.3.2023)

Nejlepší recitátoři naší školy poměřovali své dovednosti 9. března 2023 v DDM. Všichni nás skvěle reprezentovali. Nejvíce se dařilo Kateřině K. z 1.A  a Alžbětě K. z 8.B, které obsadily 1. místo a postoupily do okresního kola. 


GRATULUJEME!!!!!!

Divadelní představení

 (6.3.2023)

V pondělí 6. 3. žáci 1. ročníku vyrazili za kulturou. V Domě kultury města Orlové zhlédli pohádku Vodník Česílko, kterou na motivy pohádky Václava Čtvrtka ztvárnili herci Divadla Scéna ze Zlína. Všem prvňáčkům se divadelní představení moc líbilo. Po jeho skončení se s Česílkem také vyfotili.

FÓRUM PRO MLADÉ

 (2.3.2023)

Dne 2. 3. 2023 jsme se zúčastnili Fóra pro mladé, jež se konalo v konferenční místnosti MĚÚ Orlová. Vylosovali jsme si téma Budoucnost města, ve kterém jsme měli vymyslet otázky. Své návrhy a dotazy jsme měli možnost přednést a následně nám na ně bylo zodpovězeno. Tato událost nám dala mnoho zkušeností a pomohla nám zlepšit se ve vyjadřování svých názorů.

předsedkyně školního parlamentu Viktorie Marcalíková 9.A

MATES NA GOA

 (28.2.2023)

Nikča O. ze 7.B obsadila 3. místo v matematické soutěži 

GOA Mates.


Gratulujeme!!!!!!!

PREVENTIVNÍ PROGRAM

 (28.2.2023)

“Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?” 


To byl název preventivního programu pro sedmé ročníky, který proběhl 28.2.2023 na ZŠ Mládí za velmi příjemné atmosféry. Paní lektorka Radka Folwarczna z organizace Etické dílny žákům položila velmi zásadní otázky, při kterých se museli zamyslet nad svými postoji. Co bych udělal/a, kdyby se naskytla možnost pít alkohol, kouřit, apod.? Jak bych se cítil/a, kdybych se zapletl/a do situace, kde po požití alkoholu někdo zničil cizí majetek? Může za to alkohol? Žáci si v této souvislosti zahráli na soud a žalovali a obhajovali u něj “alkohol”. V jedné třídě soud vyhrál a v druhé ne. Proč? Obojí je správně, když se dodají pádné argumenty… Není to třídou, ani řečníky, jen pohledem na danou věc. Interaktivnost programu byla skvělá. Žáci se zamýšleli také nad sebeubližováním a poruchami příjmu potravy. Vyvolalo to vlnu otázek, na které se nenašla jednoznačná odpověď. Základem programu bylo poukázat na zdravé sebepřijetí jednotlivců a na to, že by si měli promyslet čím by chtěli vyplňovat svůj život. Názorná ukázka s nádobou a základními velkými kameny (rodina, přátelé, zájmy, …), pak menšími (zážitky) a menšími (chvilkami) až pískem (tj. např. úsměvy) byla vskutku univerzální. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.


ŠMP Lenka Pastirčáková

ŠD-setkání se školkou

 (22.2.2023)

Dne 22. 2. se děti prvního oddělení školní družiny, a také některé děti ze čtvrtého oddělení vydaly na návštěvu do mateřské školy. Na zahradě školky si pohrály na prolézačkách, skluzavkách a jiných atrakcích.

KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V AJ - školní kolo

 (22.2.2023)

Dne 22.02.2023 se konalo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce v následujících kategoriích:


Žáci 5.-7. tříd konverzovali se třemi vyučujícími na šest daných témat: My Family, My House/My Flat, My Daily Routine, Animals, My School, My Town. V nižší kategorii odpovídali na zadané otázky 6 minut. Ve vyšší kategorii měli žáci 10 minut na samostatný projev i odpovědi na otázky týkající se dvanácti témat: Family Life, Housing, Shopping and Services, Plans for the Future, Daily Routine, Work and Leisure Time, Health and Diseases, Food and Cooking, School and Education, Holidays, Travelling, London.

Žáci byli svědomitě připraveni a výkony byly velice vyrovnané.


Výsledky 5.-7. tříd:

1. místo: Lucie B. 7.A

2. místo: Natálie Karolína I., Daniel S. 5.A

3. místo: Samuel P. 7.A


Výsledky 8.-9. tříd:

1. místo: Tereza Ž. 9.A

                 2. místo: Nela S. 8.B, Josef S. 8.B

Všem zúčastněným udělujeme velkou pochvalu za účast v této náročné soutěži a oceněným gratulujeme!!!!!

 Postupujícím do okresního kola přejeme hodně štěstí, držíme palce a těšíme se na příští rok.

"HRAJEME SI NA ŠKOLÁKY"

 (20. a 22.2. 2023)

V pondělí 20.2. a ve středu 22.2. 2023 k nám do školy přišli šikovní předškoláci ze školek MŠ Kpt. Jaroše, MŠ Orlík a MŠ Ke Studánce na naši tradiční a oblíbenou akci "Hrajeme si na školáky". Strávili u nás celé dvě vyučovací hodiny plné školní práce na úkolech nejen z jazyka českého a matematiky. Všichni byli při jejich plnění v pracovních listech i na interaktivní tabuli velice šikovní a zaslouží si tak velikou 1*. Děkujeme za náštěvu a těšíme se na vás při Dni otevřených dveří a při Zápise do 1. třídy.

VALENTÝN NA ZŠ MLÁDÍ

 (14.2.2023)

Ve dnech od 6. do 14. února probíhala akce organizovaná školní samosprávou s názvem Valentýn na ZŠ Mládí. Během této akce mohli žáci vkládat své valentýnky do schránky v hlavním vchodě. Svá přání posílali nejen spolužákům, ale také zaměstnancům školy. Na samotného Valentýna se pak rozdalo přes 150 nádherných přáníček, čímž bychom chtěli poděkovat všem, kteří se do psaní přáníček zapojili. Myslíme si, že se akce opravdu vydařila a nebyla by na škodu si ji zopakovat i příští školní rok.

ŠD - NOVINOVÉ ODPOLEDNE

 (14.2.2023)

Dne 14. 2. se v tělocvičně konalo novinové odpoledne školní družiny. Děti všech oddělení se zapojily do vytváření novinových čepic. Některé děti si vytvořily z novin i jiné doplňky jako například sukničky nebo vějíře. Děti se zúčastnily několika soutěží. Za svou snahu a šikovnost dostaly sladkou odměnu. Užily si společně odpoledne plné zábavy.

PREVENTIVNÍ PROGRAM - 4. ročník 

 (9.2.2023)

Ve čtvrtek 9.2. se čtvrťáci zúčastnili preventivniho programu "Jak se stát dobrým kamarádem". 

ŠD - návštěva chovatelského kroužku 

 (10.2.2023)

Děti druhého a čtvrtého oddělení školní družiny navštívili v pátek 10. 2. chovatelský kroužek v Domě dětí a mládeže. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací o zde chovaných zvířatech. Děti mohly nakrmit morčátka mrkví, mohly si pohladit hady. A kdo se nebál, mohl si dát hada kolem krku. Návštěva byla velmi zajímavá a poučná, všem dětem se velice líbila. Určitě se zase příště rádi vrátíme za zvířátky.

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA

 (9.2.2023)

Dne 9.2.2023 se žáci 8. a 9.ročníků zúčastnili školního kola letos již 57.ročníku Biologické olympiády kategorie C. Po intenzivní půlroční přípravě se utkali ve třech disciplínách - poznávání rostlin, hub a živočichů, test a praktická část. V poznávačce měli určit 15 rostlin a 15 živočichů z celkem 270 organismů. V testu si ověřili své vědomosti, které získali nejen ve škole, ale také nastudováním studijního textu pod názvem Bezlesí. V praktické části pak aplikovali své znalosti a dovednosti v rozlišování jednoděložných a dvouděložných rostlin.

Všichni se moc snažili a výsledky jsou následující:


1.místo: Tereza Ch. z 9.A

2.místo: Rozálie B. z 8.B

3.místo: Nikola W. z 8.A


Výhercům gratulujeme a všem ostatním děkujeme za svědomitou přípravu a nadšení.

Těm, kteří postupují do okresního kola, držíme palce a přejeme hodně sil v další přípravě.

ČTENÁŘSKÝ KLUB

 (10.2.2023)

Aktivity čtenářského klubu - práce s robotickými včelkami, programování na různé tematické podložky, prezentace před ostatními, příprava článku do školního časopisu.

DEN S ARMÁDOU ČR 

 (7.2.2023)

Dne 7. 2. 2023 zavítala na naši školu dlouho očekávaná Armáda ČR. Projektové vyučování v rámci problematiky ,,POKOS“ - Příprava občanů k obraně státu, přijeli zprostředkovat vojáci z Krajského vojenského velitelství v Ostravě, pod vedením Mgr. Martina Ogořálka. V průběhu dopoledne jsme si tak mohli vyzkoušet střelecký trenažér, vojenskou výstroj a obleky protichemické ochrany včetně plynových masek. Zopakovali jsme si také základy první pomoci a resuscitaci. Dozvěděli jsme se mnoho o fungování Armády ČR, stejně tak o náplni práce vojáků doma i v zahraničí a možnostech studia na středních a vysokých školách s vojenským zaměřením.

                                                                                                                            Mgr. V. Čermáková

DEN BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU

 (7.2.2023)

V úterý 7. 2. 2023 proběhl Den bezpečnějšího internetu jako součást 20. ročníku celosvětové kampaně Společně pro lepší internet. Zapojené organizace jsou propojeny online díky  #SaferInternetDay  a #SID2023. Žáci ze třídy 9.B přichystali v hodinách ICT pro své spolužáky prezentaci. Zvolili si takovou formu, která jim vyhovovala. Darovali spolužákům vizitku s QR kódem, který si pak jednoduše načetli do telefonů a mohli si ji prolistovat. Prezentace je plná odkazů na videa, články, vzdělávací portály. Díky prezentaci si mohou i zasoutěžit, něco nového se dozvědět a také najít pomoc, kdyby se přestali cítit bezpečně… Svůj projekt žáci 9.B realizovali za podpory školní metodičky prevence. Zmínili se v něm o všech důležitých organizacích zabývajících se v ČR bezpečností na internetu, o kterých slyšeli v hodinách nebo na preventivních programech. Díky spolupráci s O2 chytrá škola o našem projektu napíší i na stránce Bezpečně v síti. Odkaz na prezentaci najdete  ZDE.

Mgr. Lenka Pastirčáková školní metodička prevence

ZUŠ - návštěva výstavy

 (6.2.2023)

V pondělí 6. 2. se žáci 1.A a 1.B vydali do ZUŠ J. R. Míši, v jejímž foyeru je instalována výstava prací dětí z mateřských škol a žáků základních škol, kteří se zúčastnili XXVII. ročníku celoměstské výtvarné soutěže Svět dětské duše. Děti si prohlédly práce zobrazující či ztvárňující ptáky v nejrůznějších podobách, téma uvedeného ročníku totiž znělo PTAČÍ SLET. Výstava se našim nejmladším školákům moc líbila. Radost měli, když na čelní stěně objevili také svá vlastní výtvarná dílka, jež ve svých třídních kolektivech na dané téma vytvořili, do soutěže přihlásili a nakonec jimi oslovili i porotu, která jim za jejich snažení udělila