VEDENÍ ŠKOLY

ŘEDITELKA ŠKOLY: Mgr. Ing. Kateřina Plintová katerina.plintova@skolamladi.cz +420 775 863 788

ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY ŠKOLY: Mgr. Denisa Heinzová denisa.heinzova@skolamladi.cz +420 770 152 752

ADRESA ŠKOLY:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, příspěvková organizace

MLÁDÍ 726

735 14 ORLOVÁ - LUTYNĚ

OKRES KARVINÁ

IČO: 750 266 43

DATOVÁ SCHRÁNKA: xvdmqkj

SEKRETÁŘKA:

Eva Michlová

eva.michlova@skolamladi.cz

596 511 885 / +420 601 303 890

ŠKOLNÍ DRUŽINA:

Ivana Starostková- vedoucí vychovatelka

ivana.starostkova@skolamladi.cz

+420 601 303 891

EKONOMKA:

Ivana Kornasová Holišová

ucetni@skolamladi.cz

+420 601 303 899

POVĚŘENEC PRO GDPR:

Ing. Boráková Anna

PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ

Školní speciální pedagog

Mgr. Eva Mokrášová

eva.mokrasova@skolamladi.cz

+ 420 601 303 892

Školní metodik prevence

Mgr. Lenka Pastirčáková

lenka.pastircakova@skolamladi.cz

+420 773 792 833


Výchovný poradce

Mgr. Lucie Walová

lucie.walova@skolamladi.cz

+420 601 303 892

ŠKOLNÍ TELEFONNÍ KONTAKTY

PAVILON C/ 1. patro

třída 2.A

Mgr. Eva Nepokojová

+420 773 792 832


třída 2.B

Mgr. Jiřina Kružliaková

+420 770 152 806


třída 3.B

Mgr. Eva Ochmanová

+420 601 303 897

PAVILON C/ přízemí

třídy 1.A, 1.B, 3.A

+420 773 741 080

PAVILON D/ 1. patro

třídy 4.A, 4.B, 5.B

+420 601 303 893

PAVILON D/ přízemí

třídy 5.A, 6.A, 6.B

+420 601 303 898


PAVILON SD3/ přízemí

třídy 7.A, 7.B, 8.A, 9.A

+420 601 303 895


PAVILON SD3/ 1. patro

třídy 8.B, 9.B

+420 601 303 896


ŠKOLNÍ DRUŽINA

+420 601 303 891


ŠKOLNÍK

+420 601 303 894