ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA

Mrakviová Barbora 9.B      Šnapka Marek 8.A              Kunčický David 9.B

                 Předseda     Místopředseda     Druhý místopředseda

Každá třída 5. – 9. ročníku má ve školní samosprávě své zástupce. Ti se scházejí jednou měsíčně, aby projednali různé problémy týkající se žáků i tříd a návrhy na další činnost. Žáci mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se do provozu školy. 

Cíle žákovské samosprávy


Práva a povinnosti člena samosprávy