ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ SAMOSPRÁVA

Marcalíková Viktorie 9.A Kunčický David 8.B Šnapka Marek 7.A

Předseda Místopředseda Druhý místopředseda

Každá třída 4. – 9. ročníku má ve školní samosprávě své zástupce. Ti se scházejí jednou měsíčně, aby projednali různé problémy týkající se žáků i tříd a návrhy na další činnost. Žáci mají možnost vyslovit své požadavky a zapojit se do provozu školy.

Cíle žákovské samosprávy

 • žáci se aktivně podílejí na životě školy

 • učí se komunikačním dovednostem (ve vztahu mezi sebou i ve vztahu k dospělým)

 • o svých přáních, problémech, které vyplývají z třídnických hodin, informují prostřednictvím svých zástupců koordinátora školní samosprávy

 • na schůzkách seznamují členové samosprávy koordinátora s náměty na konání akcí, které by samospráva chtěla organizovat

 • za podpory vedení školy realizují akce, které s koordinátorem a vedením školy zástupci samosprávy projednali

 • při svých aktivitách požádají o pomoc i nepedagogické pracovníky školy


Práva a povinnosti člena samosprávy

 • právo volit a být volen

 • pravidelně se zúčastňovat schůzek samosprávy

 • přicházet s novými nápady, které by mohly zlepšit prostředí školy

 • snažit se pojmenovat to, co některé spolužáky trápí a pokusit se společně s dospělými problém vyřešit

 • komunikovat s třídním kolektivem a předávat jim informace

 • informovat samosprávu o připomínkách třídních kolektivů, projednat jejich žádost

 • pomáhat při organizování společných akcí