DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

(pro rodiče budoucích prvňáčků)

ČTVRTEK 7.března 2024 14.00-17.00

Budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

srdečně zveme na prohlídku prostor naší školy

V rámci prohlídky si předškoláčci budou moci vyzkoušet např. :

* interaktivní tabule a učebnice * školní tablety * robotické učební pomůcky

Rodiče budou mít možnost zeptat se na vše, co je  zajímá o způsobu výuky a vzdělávání na naší škole, podpoře žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i žáků nadaných.

Prohlídka školy bude probíhat:

* skupinově * v pravidelných časových intervalech 

* časová náročnost prohlídky je cca 2 hodiny

* nutná je rezervace na konkrétní čas (14.00*15.00*16.00)