DOKUMENTY ŠKOLY

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNUSTI INTERNETOVÝCH STRÁNEK

(směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016)

Všechny povinné informace lze v dostupné podobě získat v kanceláři školy.

PLÁN PRÁCE ŠKOLY

K nahlédnutí u ředitelky školy.