ŠKOLNÍ DRUŽINA

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Je umístěna pavilonu A. Celkem má 4 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Náplň práce školní družiny je realizována formou odpočinkových, rekreačních, zájmových a spontánních činností. 

Ranní provoz před vyučováním je od 6.00 do 7.40. Děti jsou ráno přijímány do 7.20. Odpolední provoz školní družiny začíná po ukončení dopoledního vyučování a končí v 17.00.  V době prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelkou školy není družina v provozu. 

Žáky lze vyzvedávat ze školní družiny v následujících časech:

12.30-12.50 (pouze pro žáky prvních ročníků)

13.30-13.50

15.00-17.00

Mimo uvedené časy jsou děti ve školní jídelně. V době od 13:50 do 15.00 probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost, 

a to i mimo budovu. Po 15. hodině si mohou žáci v případě zájmu vypracovávat ve školní družině domácí úkoly. 

Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je stanoven na 230 Kč na jedno dítě, pokud je přihlášeno k pravidelné docházce do školní družiny a 100 Kč měsíčně na jedno dítě, pokud je přihlášeno k docházce pouze do ranní družiny. 

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

JMÉNO

Olšarová Petra - vedoucí vychovatelka

Bencová Dana

Kudělová Jiřina

Božoňová Lenka

KONZULTAČNÍ HODINY

po domluvě

po domluvě

po domluvě

po domluvě