ŠKOLNÍ DRUŽINA

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Školní družina je určena pro žáky 1. stupně základní školy. Je umístěna v přízemí pavilonu A. Celkem má 3 oddělení, která se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků. Náplň práce školní družiny je realizována formou odpočinkových, rekreačních, zájmových a spontánních činností.

Ranní provoz před vyučováním je od 6.00 do 7.40. Děti jsou ráno přijímány do 7.20. Odpolední provoz školní družiny začíná po ukončení dopoledního vyučování a končí v 17.00. V době prázdnin a volných dnů vyhlášených ředitelkou školy není družina v provozu.

Žáky lze vyzvedávat ze školní družiny v následujících časech:

12.40-12.50 (pouze pro žáky prvních ročníků)

13.30-13.45

15.00-17.00

Mimo uvedené časy jsou děti ve školní jídelně. V době od 13:45 do 15.00 probíhá ve školní družině hlavní zájmová činnost,

a to i mimo budovu. Po 15. hodině si mohou žáci v případě zájmu vypracovávat ve školní družině domácí úkoly.

Příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je stanoven na 210 Kč na jedno dítě, pokud je přihlášeno k pravidelné docházce do školní družiny a 100 Kč měsíčně na jedno dítě, pokud je přihlášeno k docházce pouze do ranní družiny.

VYCHOVATELKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

JMÉNO

Starostková Ivana - vedoucí vychovatelka

Olšarová Petra

Turečková Monika

KONZULTAČNÍ HODINY

ST 8,00 - 8,30

PO 8,00 - 8,30

ÚT 9,50 - 10,20

Seznam přijatých žáků 2. - 4. ročník (1)