Pro vstup do elektronické žákovské knížky budete potřebovat přihlašovací údaje (jméno a heslo).

V případě ztráty přístupových údajů kontaktujte třídního učitele žáka.

Internetová žákovská knížka zpřístupňuje:

  • osobní rozvrh žáka a změny v něm (např. zkrácené vyučování nebo suplování)

  • akce školy (exkurze, kulturní a sportovní akce)

  • přehled domácích úkolů

  • umožňuje rychlou komunikaci mezi školou, rodiči i žáky (např. omlouvání žáka, rozeslání důležitých informací pro rodiče a učitele, předávání výukových materiálů v době nepřítomnosti žáka ve vyučování)