CENA STRAVNÉHO K 1.9.2023

Žáci platí obědy podle věkových kategorií:

     I. skupina žáci   6 – 10 let   platí 32,- Kč za jeden oběd,

    II. skupina žáci  11 – 14 let   platí 34,- Kč za jeden oběd,

    III. skupina žáci   od 15 let   platí 36,- Kč za jeden oběd

Pro určení věkové kategorie je důležité dovršení věku dítěte  vždy v aktuálním školním roce. 

ČIPOVÝ SYSTÉM 

Každý strávník obdrží čip v ceně 120 Kč. 

Čip zůstává žákovi po celou dobu docházky do školy.

Při vyzvednutí čipu, obdržíte tištěné pokyny k přihlášení 

do portálu e-Stravy.

Každý strávník nosí čip denně u sebe a po kliknutí u čtečky mu bude u výdejního okénka vydán daný oběd.

Od 1.9.2021 je možné využít ve školní jídelně čipovou kartu

 ISIC SCHOLAR - info ZDE.

(čipovou kartu je nutné objednat za poplatek - info ZDE 

a následně aktivovat u p. ekonomky školy). 


Bez čipu nebo čipové karty nelze oběd vydat.

Od 1.9.2006 je na naší škole zřízena výdejna stravy. 

Obědy připravuje Školní jídelna při ZŠ Orlová –Lutyně Školní 862 p.o.,  tel. 596 511 759. 

 Výdej obědů probíhá v době 11.45 - 14.00 hod.

Žák, který onemocní, má právo vzít si jídlo do jídlonosiče jen první stravovací den.  

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.20 do 11.30. 

Podle zákona 561/2004 Sb.,§ 119 nárok na školní stravování mají pouze žáci v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje rovněž první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V tento den může strávník odebrat oběd do jídlonosičů, vždy před výdejem jídel od 11,20 do 11,40 hodin. Další dny nemoci a další nepřítomnosti si musí strávník odhlásit. U neodhlášených, a to i u neodebraných obědů od druhého dne absence žáka ve škole, bude na konci měsíce (dle evidence ve třídní knize) doúčtován doplatek výrobních nákladů na 1 oběd 55 Kč, který musí uhradit strávník. Doplatek nedotované stravy je nutné uhradit nejpozději do konce následujícího měsíce. Při platbě bankou je automaticky naveden do částky za obědy a stažen inkasem. 

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

ucetni@skolamladi.cz

+420 601 303 899