Od 1.9.2006 je na naší škole zřízena výdejna stravy.

Obědy připravuje Školní jídelna při ZŠ Orlová –Lutyně Školní 862 p.o., tel. 596 511 759.

Výdej obědů probíhá v době 11.45 - 14.00 hod.

Žák, který onemocní, má právo vzít si jídlo do jídlonosiče jen první stravovací den.

Obědy do jídlonosičů se vydávají od 11.20 do 11.30.

Podle zákona 561/2004 Sb.,§ 119 nárok na školní stravování mají pouze žáci v době jejich pobytu ve škole. Za pobyt ve škole se považuje rovněž první den neplánované nepřítomnosti žáka ve škole. V tento den může strávník odebrat oběd do jídlonosičů, vždy před výdejem jídel od 11,20 do 11,40 hodin. Další dny nemoci a další nepřítomnosti si musí strávník odhlásit. U neodhlášených, a to i u neodebraných obědů od druhého dne absence žáka ve škole, bude na konci měsíce (dle evidence ve třídní knize) doúčtován doplatek výrobních nákladů na 1 oběd 34 Kč, který musí uhradit strávník. Doplatek nedotované stravy je nutné uhradit nejpozději do konce následujícího měsíce. Při platbě bankou je automaticky naveden do částky za obědy a stažen inkasem.

CENA STRAVNÉHO

Žáci platí obědy podle věkových kategorií:

I. skupina - do 11 let (26 Kč za oběd)

II. skupina - 11-15 let (28 Kč za oběd),

III. skupina - od 15 let (30 Kč za oběd)

Pro určení věkové kategorie je důležité dovršení věku

k 31.8.2020.

Cena stravného pro cizí strávníky je 65 Kč za oběd.

Úhrada stravného probíhá formou inkasa.

V případě úhrady stravného bude mít strávník oběd automaticky nahlášen oběd a může si jej dle potřeby odhlašovat.

Je nutné dodržet termín úhrady stravného

do 25. dne předešlého měsíce, jinak oběd nebude vydán.

ČIPOVÝ SYSTÉM

Každý strávník obdrží čip v ceně 120 Kč.

Čip zůstává žákovi po celou dobu docházky do školy.

Při vyzvednutí čipu, obdržíte tištěné pokyny k přihlášení

do portálu e-Stravy.

Každý strávník nosí čip denně u sebe a po kliknutí u čtečky mu bude u výdejního okénka vydán daný oběd.

Od 1.9.2021 je možné využít ve školní jídelně čipovou kartu

ISIC SCHOLAR - info ZDE.

(čipovou kartu je nutné objednat za poplatek - info ZDE

a následně aktivovat u p. ekonomky školy).

PŘIHLÁŠENÍ KE STRAVOVÁNÍ

ucetni@skolamladi.cz

+420 601 303 899