ŠKOLNÍ ČASOPIS GIRBOY

Časopis vznikl v roce 2007. Tehdejší šesťáci probírali ve slohu zprávu a oznámení. Jako dobrovolný domácí úkol měli napsat libovolnou vtipnou zprávu nebo oznámení ze školního prostředí. Slíbili jsme si, že z nich pak sestavíme třídní časopis. Žačka Lucie Cillingová nás však všechny překvapila – přinesla  hotové celé číslo. Mělo několik stránek a obsahovalo mnoho různých her i postřehů ze školy. Nazvala jej Girboy. Celá třída nadšeně nabízela Lucce pomoc s dalším pokračováním. Rozdělili si témata a stanovili si termíny dodání. Ale jak to bývá: Sliby – chyby. Své příspěvky přineslo jen pár spolužáků, a to ještě po urgenci. Lucku ale snižující zájem spolužáků neodradil. Zpočátku časopis vycházel pětkrát ročně a ne zcela pravidelně, ale získával si stále více čtenářů, zvláště u mladších spolužáků. Když Lucka odešla studovat na sousední gymnázium, naštěstí se našli další žáci, kteří pokračovali ve vydávání. Lucka se ještě snažila pomáhat, ale čtyři roky rychle uběhly. Pak nás už sledovala jen přes facebook, protože opravdu chvíli jsme vydávali časopis tištěný i přes něj. Bylo to v době, kdy v redakci pracovali Filip Balko a Miroslava Urbánková. Práce to byla neobyčejně náročná, a tak jsme nakonec zvolili jen variantu tištěnou: Girboy – Co na facebooku nenajdete

Naše řady se rozrostly, vedení časopisu posílila paní Monika Turečková. Časopis vycházel již osmkrát ročně a změnil vzhled. Přibylo obrázků, fotek, dokonce máme vlastní komiks. Náš časopis má tedy už 15 let a jsme na něj velmi pyšní. Kéž by i nadále měl dostatek tvůrců i čtenářů! Není však první. Před 40 lety tu vycházel časopis Orlováček, který vedla paní učitelka Věra Štirbová. Před patnácti lety vznikl časopis Aktovka pod vedením paní učitelky Jarmily Kupčíkové. Některé výtisky obou časopisů se zachovaly a jsou v archivu.

Od března 2022 má školní časopis nové šéfredaktory, konkrétně paní učitelku Renátu Bruštíkovou a pana učitele Ondřeje Kružliaka.  

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

časopis 1. díl.pdf
časopis 2. díl.pdf

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

GIRBOY - 1. díl.pdf
GIRBOY - 2. díl.pdf

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

GirBoy 1 21_22.pdf
_GirBoy 2 21_22.pdf
GirBoy 3 2021_22.pdf
GirBoy 4 2021_22.pdf
GirBoy 5 2021_22.pdf
GirBoy 6 2021_2022.pdf

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Girboy 1 20/21.docx.pdf
Girboy 2 20/21.docx.pdf
Girboy 4 20/21.pdf
Girboy 3 20_21.docx.pdf

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Kopie souboru Girboy 1 2019.pdf
Kopie souboru Girboy 2 (19) .pdf
Kopie souboru Girboy 3 (19).pdf
Kopie souboru Girboy 4 (19).pdf
Kopie souboru Girboy 5 (20).pdf
Kopie souboru Girboy 6 (1).pdf
Kopie souboru Girboy 7 (20).pdf

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Girboy 1(18).pdf
Girboy 2 (18).pdf
Girboy 3 (18).pdf
Girboy 4 (18).pdf
Girboy 5 (19).pdf
Girboy 6 (19).pdf
Girboy 7.pdf
Girboy 8 opravený.pdf
Girboy 9 (19).pdf