GRANTY / PROJEKTY

Naše škola v současné době realizuje tyto projekty:

OPERAČNÍ PROGRAM "VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ"

ŠABLONY II

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013493

realizátor: ZŠ Mládí Orlová

realizace od 1.8.2019 - 31.7.2020

O2 CHYTRÁ ŠKOLA

Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění technologií do výuky v České republice. Získaný grant je využíván pro realizaci preventivních programů a projektových dnů.https://www.o2chytraskola.cz

ROZŠÍŘENÍ NAUČNÉ STEZKY


Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu:

„Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ (ŽPZ/06/2018).

PROJEKT OZDRAVNÉ POBYTY

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

PROJEKT MAP II - ORP ORLOVÁ

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482