GRANTY / PROJEKTY

Naše škola v současné době realizuje tyto projekty:

plakat.pdf

OPERAČNÍ PROGRAM "VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ"

ŠABLONY III

V rámci tohoto projektu postupně realizujeme na škole tyto aktivity:


  • doučování žáků

  • kluby deskových her a zábavné logiky

  • kluby ICT

  • čtenářské kluby

  • sdílení zkušeností pedagogů ZŠ

  • projektové dny


realizace od 1.9.2021-30.6.2023


plakat_šablony III.pdf

O2 CHYTRÁ ŠKOLA

Článek1 o grantu O2 2022.docx

NÁRODNÍ PLÁN PODPORY – DOUČOVÁNÍ

Národní plán doučování je dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL

OPERAČNÍ PROGRAM "VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ"

ŠABLONY II

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013493

realizátor: ZŠ Mládí Orlová

realizace od 1.8.2019 - 31.12.2021

ROZŠÍŘENÍ NAUČNÉ STEZKY


Projekt je financován z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu:

„Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí“ (ŽPZ/06/2018).

PROJEKT OZDRAVNÉ POBYTY

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.cz www.mzp.cz

PROJEKT MAP II - ORP ORLOVÁ

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482