ROZŠÍŘENÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Od 5. ročníku nabízíme žákům možnost přihlásit se do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (RvTv). Žáci si tak mohou prohloubit svůj  pohybový potenciál, vybudovat si dlouhodobý vztah k pohybu a zabezpečit svůj zdravý tělesný vývoj. Ve třídách s RvTv je výuka tělesné výchovy rozšířena z původních 2 hodin týdně na 4 hodiny týdně a probíhá zpravidla v ranních a odpoledních hodinách. 

V případě vyššího zájmu budou žáci do třídy s RvTv vybráni na základě následujících kritérií:

1. přihláška odevzdaná v řádném termínu

2. členství ve sportovním klubu

3. účast a úspěchy v soutěži OVOV a dalších sportovních soutěžích 

4. pořadí odevzdané písemné přihlášky 
Věříme, že žáci, kteří budou do této třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy vybráni, 

získají dobré základy  k dalšímu sportovnímu růstu. Další Vaše dotazy rádi zodpovíme.