ROZŠÍŘENÁ VÝUKA TĚLESNÉ VÝCHOVY

Od 5. ročníku nabízíme žákům možnost přihlásit se do třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy (RvTv). Žáci si tak mohou prohloubit svůj pohybový potenciál, vybudovat si dlouhodobý vztah k pohybu a zabezpečit svůj zdravý tělesný vývoj. Ve třídách s RvTv je výuka tělesné výchovy rozšířena z původních 2 hodin týdně na 4 hodiny týdně a probíhá zpravidla v ranních a odpoledních hodinách. V následující tabulce uvádíme přehled úpravy učebního plánu s rozšířenou výukou tělesné výchovy:

UČEBNÍ PLÁN RVTV

V případě vyššího zájmu budou žáci do třídy s RvTv vybráni na základě následujících kritérií:

1. přihláška odevzdaná v řádném termínu

2. členství ve sportovním klubu

3. účast a úspěchy v soutěži OVOV a dalších sportovních soutěžích *


*Z důvodu distanční výuky a zákazu výuky tělesné výchovy v letošním školním roce budou zohledněny výsledky z předešlých ročníků.Věříme, že žáci, kteří budou do této třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy vybráni,

získají dobré základy k dalšímu sportovnímu růstu. Další Vaše dotazy rádi zodpovíme.