ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Zájmové útvary mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají do povinné složky vzdělávání žáka. 

BADATELSKÝ KLUB

Žáci si v badatelském klubu přicházejí na souvislosti vlastním prožitkem. Sami získávají a reprodukují informace a poznatky. Kladou otázky, formují hypotézy, plánují postup jejich ověřování a provádějí pokusy. 

KLUB ROBOTIKY

Činnost klubu je zaměřena na rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti žáků, a to např. formou používání robotických hraček jako např. robotické včelky BeeBot, robotů Ozobotů nebo robotických stavebnic Lego WeDo a Lego Mindstorm. Ke své práci žáci využívají školní tablety nebo školní počítačovou učebnu. 

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

Činnost v klubu zábavné logiky a deskových her vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. V klubu mohou žáci využívat velké množství logických deskových her, stavebnic nebo pracovat s IT technikou v rámci mobilní tabletové třídy nebo ve školní  počítačové učebně. 

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Žáci přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení) a doporučují si knihy navzájem. Součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě nebo o četbě v rámci klubu.  Žáci mají také možnost zapůjčit si domů knihy ze školní knihovny. 

SPORTUJ VE ŠKOLE 

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají v jednu hodinu týdně, a to v  rámci pobytu ve školní družině. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit. 

ICT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Aktivita má za cíl rozvoj digitálních kompetencí v prostředí vzdělávání v 21. století. Účastníci se učí univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru. Děti pracují se školními tablety 1:1 (1 účastník na 1 digitální zařízení). Každý tak může pracovat na svém zařízení, na konkrétních úkolech v jeho vlastním tempu. Konstruktivní a kreativní využívání tabletu jako učebního nástroje proškoleným pedagogem vede ke zvýšení kvality vzdělávání.