ZÁJMOVÉ ÚTVARY

Zájmové útvary mají formu volnočasové aktivity a vedou k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají do povinné složky vzdělávání žáka.

KLUB ZÁBAVNÉ LOGIKY A DESKOVÝCH HER

Činnost v klubu zábavné logiky a deskových her vede k rozvoji logického, informatického a strategického myšlení žáků. V klubu mohou žáci využívat velké množství logických deskových her, stavebnic nebo pracovat s IT technikou v rámci mobilní tabletové třídy i počítačové učebny. Informatické myšlení rozvíjí prostřednictvím robotických hraček jako např. robotické včelky BeeBot, robota Ozobota nebo robotické stavebnice Lego Mindstorm.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ČTENÁŘSKÝ KLUB

Žáci přímo v klubu čtou knihy dle svého výběru (tzv. dílna čtení) a doporučují si knihy navzájem . Součástí každého klubu je rozhovor o domácí četbě nebo o četbě v rámci klubu. Žáci mají také možnost zapůjčit si domů knihy ze školní knihovny.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

BADATESLKÝ KLUB

Činnost badatelského klubu je zaměřena na rozvoj badatelských dovedností v přírodovědných, technických a společenskovědních oborech a na zvyšování funkční gramotnosti v těchto oborech s možností využití polytechnických pomůcek s důrazem na zatraktivnění technického, přírodovědného a environmentálního vzdělávání včetně motivace žáků k dalšímu technickému a přírodovědnému vzdělávání. Rozvíjí se při něm schopnost práce s informacemi (jejich sběru, třídění a vyhodnocování), posuzování argumentů, kritického myšlení, kladení otázek, navrhování a formulace otázek a hypotéz a jejich praktického ověřování vlastním výzkumem (bádáním) a samostatným objevováním vědy a techniky prostřednictvím osobní zkušenosti.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

SPORTUJ VE ŠKOLE

Lekce „Sportuj ve škole“ probíhají v jednu hodinu týdně, a to v rámci pobytu ve školní družině. Vedou je zkušení a nadšení tělocvikáři. Učí děti základům oblíbených sportů, jakými jsou basketbal, volejbal či fotbal. Zároveň také rozhýbávají školáky pomocí nejrůznějších her, opičích drah a dalších zábavných sportovních aktivit.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ICT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Aktivita má za cíl rozvoj digitálních kompetencí v prostředí vzdělávání v 21. století. Účastníci se učí univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru. Děti pracují se školními tablety 1:1 (1 účastník na 1 digitální zařízení). Každý tak může pracovat na svém zařízení, na konkrétních úkolech v jeho vlastním tempu. Konstruktivní a kreativní využívání tabletu jako učebního nástroje proškoleným pedagogem vede ke zvýšení kvality vzdělávání.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image