INFORMACE PRO RODIČE K ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY 

ve školním roce 2023/2024

Týká se dětí narozených v období od 1.9.2016 - 31.8.2017 a dětí s odkladem povinné školní docházky.

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 bude probíhat:

POSTUP ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO 1. TŘÍDY:

1. VYPLŇTE on-line registrační formulář k zápisu: 

2. REZERVUJTE si den a čas osobní návštěvy školy:

3. DOSTAVTE se do školy společně  s dítětem ve vámi rezervovaném termínu  v bodě 2.

S sebou si přineste: 1. občanský průkaz

  2. rodný list dítěte nebo jeho prostou kopii

       3. Pokud jste nevyplnili registraci k zápisu v bodě 1, je nutno vyplnit v papírové formě

  ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ. 

Žádost si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout na webových stránkách školy kliknutím ZDE

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání můžete doručit také následujícími způsoby:

     K žádosti přiložte kopii rodného listu (sken, fotografie nebo prostá papírová kopie)

Ve výjimečných případech (naléhavé důvody, zdravotní důvody, izolace, aj.) lze podat žádost o přijetí dítěte mimo stanovený termín školou po předchozí dohodě

 až do 28.4.2023 všemi výše uvedenými způsoby.